ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

บทบาทครู ในการลดปัญหาผู้เรียนติด 0 ร มส


ข่าวการศึกษา 18 ธ.ค. 2566 (06:13 น.) เปิดอ่าน : 15,279 ครั้ง
บทบาทครู ในการลดปัญหาผู้เรียนติด 0 ร มส

Advertisement

ตามที่ สพฐ. ได้มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการสอนซ่อมเสริม โดยให้สถานศึกษากำกับติดตามช่วยเหลือ สอนซ่อมเสริมและดำเนินการวัดและประเมินผลกรณีนักเรียนมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (ติด 0 ร มส) นั้น และกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายเรียนดีมีความสุขเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งผู้เรียนผู้สอน เพื่อให้การเรียนดีขึ้นลดปัญหาของผู้เรียนในการติด 0 ร มส สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการสอนซ่อมเสริม และได้กำหนดบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดปัญหาของผู้เรียนในการติด 0 ร มส ดังนี้

1. การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ ตีความ บันทึกข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินผลแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน ทั้งก่อนการเรียนการสอน ระหว่างการเรียนการสอน และหลังการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ รายงานความก้าวหน้า จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุงให้แก่ผู้เรียน รวมถึงวางแผนออกแบบการจัดการเรียนการสอนของครูให้การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

2.การตัดสินผลการเรียน สถานศึกษาสามารถกำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน และคะแนนปลายปีปลายภาคได้ตามความเหมาะสม

2.1 คะแนนระหว่างเรียน สถานศึกษาสามารถนำคะแนนระหว่างการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนแบบ Onsite หรือผสมผสานกับ Distance learning ในแบบต่างๆ ที่ครูผู้สอนมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติ เช่น การตอบคำถาม การพูดคุย การนำเสนองาน ฯลฯ ด้วยวิธีการสื่อสารหลากหลายเช่น ซูม ไลน์ เฟซบุ๊ก ฯลฯ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กำหนด

2.2 คะแนนปลายปี หรือปลายภาคเรียน สถานศึกษาไม่จำเป็นต้องใช้ข้อสอบเพียงอย่างเดียวอาจพิจารณาจากผลงานชิ้นงาน แฟ้มสะสมงาน การสอบปากเปล่า ผ่านซูม ไลน์ เฟซบุ๊ก หรือช่องทางอื่นได้ตามความเหมาะสมตามบริบทและความพร้อมของสถานศึกษาและผู้เรียนโดยคำนึงถึงคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.การสอนซ่อมเสริม กรณีที่ผู้เรียนมีความรู้ทักษะกระบวนการหรือเจตคติคุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดสถานศึกษาต้องจัดสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจาก การสอนตามปกติเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและตอบสนอง ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนอย่างทันท่วงที

4.เพื่อลดปัญหาของผู้เรียนในการติด 0 ร มส จึงได้กำหนดบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้
 

บทบาทครู

 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
 2. จัดหาสื่อเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนเพื่อให้สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
 3. ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริง โดยเน้นการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 4. ในกรณีที่นักเรียนมีแนวโน้มที่จะไม่บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ให้เร่งดำเนินการพัฒนาและซ่อมเสริมนักเรียน

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดบทบาทของสถานศึกษาและนักเรียน ดังนี้

บทบาทสถานศึกษา

 1. สำรวจข้อมูลนักเรียนที่ติด 0 ร มส
 2. จัดทำแนวปฏิบัติการแก้ไข 0 ร มส โดยกำหนดแนวทางการสอนซ่อมเสริม และระยะเวลาในการแก้ไข 0 ร มส อย่างชัดเจน
 3. สื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและซ่อมเสริมนักเรียนร่วมกัน
 4. กำกับติดตามและช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการประเมินยังไม่บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

บทบาทนักเรียน

 1. มีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล
 2. รู้จักตัวเองเกี่ยวกับการเรียนเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพของตนเอง
 3. ให้ข้อมูลย้อนกลับตนเองเพื่อต่อยอดหรือแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง
 4. มีวินัยและความรับผิดชอบในหน้าที่การเรียนของตนเอง
   

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เน้นย้ำให้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ


ที่มา หนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการสอนซ่อมเสริม ที่ ศธ 04010/ว 3451 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566

 


บทบาทครู ในการลดปัญหาผู้เรียนติด 0 ร มสบทบาทครูในการลดปัญหาผู้เรียนติด0มส

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

แนวทางปฏิบัติในการจัดทำหนังสือราชการ (เพิ่มเติม)

แนวทางปฏิบัติในการจัดทำหนังสือราชการ (เพิ่มเติม)

เปิดอ่าน 538 ☕ 28 พ.ค. 2567

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ศธ.เช่าแจกอุปกรณ์ Anywhere Anytime 6 แสนเครื่อง ใช้งบฯ 5 ปีต่อเนื่อง1.5หมื่นล้าน
ศธ.เช่าแจกอุปกรณ์ Anywhere Anytime 6 แสนเครื่อง ใช้งบฯ 5 ปีต่อเนื่อง1.5หมื่นล้าน
เปิดอ่าน 311 ☕ 28 พ.ค. 2567

แนวทางปฏิบัติในการจัดทำหนังสือราชการ (เพิ่มเติม)
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำหนังสือราชการ (เพิ่มเติม)
เปิดอ่าน 538 ☕ 28 พ.ค. 2567

การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2567
การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2567
เปิดอ่าน 351 ☕ 28 พ.ค. 2567

ประกาศรายชื่อโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศรายชื่อโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เปิดอ่าน 2,350 ☕ 28 พ.ค. 2567

"เสมา1" ร่วมรณรงค์คนไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า ขณะที่ สพฐ.ประกาศสัปดาห์รณรงค์ป้องกันให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าในทุกพื้นที่
"เสมา1" ร่วมรณรงค์คนไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า ขณะที่ สพฐ.ประกาศสัปดาห์รณรงค์ป้องกันให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าในทุกพื้นที่
เปิดอ่าน 268 ☕ 28 พ.ค. 2567

"เสมา 1" มอบนโยบายบอร์ด สทศ. คาดหวัง สทศ.ยุคใหม่ทำงานร่วมกันหน่วยงานอื่น คิดนอกกรอบ พัฒนากระบวนการทดสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
"เสมา 1" มอบนโยบายบอร์ด สทศ. คาดหวัง สทศ.ยุคใหม่ทำงานร่วมกันหน่วยงานอื่น คิดนอกกรอบ พัฒนากระบวนการทดสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เปิดอ่าน 265 ☕ 28 พ.ค. 2567

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ผักตำลึง ผักข้างรั้วอินทรีย์ที่แท้จริง
ผักตำลึง ผักข้างรั้วอินทรีย์ที่แท้จริง
เปิดอ่าน 8,108 ครั้ง

"หัวหมอ" ไม่อยากโดนใบสั่ง ใช้หลักฟิสิกส์เข้าสู้ตำรวจซะเลย
"หัวหมอ" ไม่อยากโดนใบสั่ง ใช้หลักฟิสิกส์เข้าสู้ตำรวจซะเลย
เปิดอ่าน 13,884 ครั้ง

เถียงนาน้อย
เถียงนาน้อย
เปิดอ่าน 35,043 ครั้ง

การวัดความเร็วและทิศทางของลม
การวัดความเร็วและทิศทางของลม
เปิดอ่าน 21,014 ครั้ง

วิธีปฏิบัติเมื่อต้องเป็นผู้นำในทีมที่มีหลากหลายเจเนอเรชัน
วิธีปฏิบัติเมื่อต้องเป็นผู้นำในทีมที่มีหลากหลายเจเนอเรชัน
เปิดอ่าน 12,164 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ