หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก | 
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

สุชาติ วิเศษโวหาร

กาญจนา แย้มมั่นคง

นางเพชราภรณ์ ธีรานนท์

นางวราภรณ์ สถาพรพิบูลย์

จิตรารัตน์ เครือนพรัตน์

รำไพร ทิพยชยางกุล

ณัฐรากร ตาสุสี

กรกช ศรีชูเปี่ยม

นางสาวศิริวรรณ แก้วฟอง

พรพิมล พี่เพชร

สุธัญญา ตั้งสุวรรณเจริญ

ไพศาล แก่งนอก

พิมลวรรณ ลิ้มสถิตย์

ภูผาภูมิ โมรีย์

นางสมเพียร สุวรรณหงษ์

จารุชา รัชตสุภัค

พิชัย เพชรเทศ

รัฐเขต ศรีเกื้อกูล

ดาราวรรณ กล่อมเกลี้ยง

นาตยา ยวนยี

สิรินุช ต่ายจันทร์

กนกวรรณ พันธ์ชมภู

นายเชวงศักดิ์ บุญแสน

พัชริยา เสนาใจ

ประพันธ์ โภคาแสง

อัมพวัน ออรุ่งวิไล

คณิต บุญคำ

เยาวรัตน์ เวียงปฏิ

เจะฮานี สือแม

สุรพล พรชัย

 

สมาชิกใหม่
นายวีระยุทธ ครรชิตชัยวาร
สมุทรสาคร
ยุวดี พันธ์สุจริต
พระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ เพียรไธสง
ขอนแก่น
นายสุนทร สอนอิ่ม
อ่างทอง
นางสาวิตรี สมประสงค์
ยะลา
นางปาณัฏฐ์ศิญา จารุจารย์
เพชรบุรี
สิทธิศักดิื ชัยชนะ
นครศรีธรรมราช
นายอดิศร เจริญสุข
ปทุมธานี
บงกช จันทร์สุข
สงขลา
ศรีเรือน นารีเลิศ
นครศรีธรรมราช
ฐิติวรรณ เปรมบำรุง
ฉะเชิงเทรา
นายไพบุรณ์ อ่อนสนิท
สมุทรสาคร
สุชัญญา บัวผัน
กำแพงเพชร
ณัฐกมล รักถึง
สุโขทัย
กิบลี ใบเต้
สงขลา

สมาชิกทั้งหมด ( 133004 )


tongchailaboon

Aim112522

0950684481

narong2513

NONGKANBOUKHAW

uncharlee

wongsiri

teddybeary5790

RNantharut1221

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
นวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา NSH & JEERA Model - G-19 ก.ย. 2563 [8571/2]
นวัตกรรมการบริหารแบบ JEERA Model - G-19 ก.ย. 2563 [819/2]
การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านยางงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 - ผอ.เอ๋-18 ส.ค. 2563 [1675/1]
การพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุมเกมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - นายนวนรรษ กระแสร์-30 ก.ค. 2563 [1382/0]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - จำลองลักษณ์ โสแสง-29 มิ.ย. 2563 [1793/0]
Best Practice การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม สำหรับชั้นมัธย - พีรยา แจ่มศรี-7 มี.ค. 2563 [4678/0]
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระก - ธนภณ-31 ม.ค. 2563 [2185/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย