หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก | 
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

บุษยลักษณ์ วัดสง่า

ศศิธร ภูล้นแก้ว

นางสาวจุฑารัตน์ อุสาทรัพย์

โรงเรียนจินดาบำรุง กรุงเทพมหานคร

นางศรัญยพร ห้าวหาญ

ฐิตินันท์ สนิทดี

สุริยพงษ์ ณ บางช้าง

ฉัตราภรณ์ ช่วยเรือง

นางสุลักขณา เพียรเสมอ

วรนันท์ เย็นสถิตย์

นายปริญญา จุ้ยทอง

ณัฐกิตติ์ ปานถาวร

ชนิตา ร่วงสูงเนิน

อนัญญา อ่อนพุทธา

เยาวรัตน์ พรหมสา

นางสาวกัญญา กลิ่นละออ

ผกามาศ เรียงนา

สานิตย์ ระวีวัฒนา

ธีรพงษ์ ณ สุโขทัย

แววตา โค้วประเสริฐ

สำราญ พุทธอินทร์

จตุรงค์ พันเดช

ยุพาภรณ์ วิชัยศรี

อัครพล ทองเย้า

จิตโสภิญ ธนากรพิพัฒนกุล

นายสมชาย พึ่งอิ่ม

ปรีชา น้อยปัญญา

โสภีฎา ดำเกลี้ยง

ขจร คนล้ำ

กุหลาบ ชัยประสิทธิ์

 

สมาชิกใหม่
ซารีฟะห์ มะเดหมะ
ปัตตานี
มะนาแซ มะเดหมะ
ปัตตานี
ปกรณ์ เฟื่องจันทร์
กระบี่
นางสุพรรณี ภูแสงศรี
กาฬสินธุ์
นางสาวประกายคำ เทศารินทร์
กาฬสินธุ์
นางณัฐภรณ์ แก้วพิทักษ์
นนทบุรี
วีระพงศ์ เสือบุญทอง
นราธิวาส
ณสรวง ก้อนวิมล
เชียงใหม่
นายพิสิฐ จันทร์เพ็ญ
กาฬสินธุ์
นายดำรงค์ ศรีอร่าม
ระยอง
สุพิชฌาย์ พรมมี
น่าน
เอนก งามมั่น
ขอนแก่น
เกศริน ชาพิทซ์
สตูล
นางชุติมา แก้วหล้า
สุโขทัย
นางยูวารียะ ล่าเตะเกะ
ยะลา

สมาชิกทั้งหมด ( 139836 )


narapong1991

ProdeNote15

Gungging

schai489

amporn2518

puiauranat

krittinee

Yohan Pador

sudawan1032

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
การพัฒนาชุดฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกาฮง ปีการศึกษา ๒๕64 - Kruufy-11 ก.ย. 2565 [400/0]
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง) - ์ครูนิค โชคสิริ-1 ส.ค. 2565 [1402/3]
การพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนบ้านดอนกลาง - ศักดิ์ดา-13 ก.ค. 2565 [798/3]
สื่อนวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กฎหมายที่ฉันต้องรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - ไทด์-13 ก.ค. 2565 [564/1]
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเกมวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นปฐมวัย - nan-18 มิ.ย. 2565 [1032/0]
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องความคล้าย โดยใช้กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู้ - KruYing-25 มี.ค. 2565 [2703/0]
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร - สุริยา สุขคง-22 พ.ย. 2564 [2424/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย