หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก | 
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

ปภ้ชญา สุทธิชยาพิพัฒน์

นายศักดา สีเมืองแก้ว

เจษฎา เหล่ามา

kodchaporn khwantong

อรุโณทัย ใจมั่น

บุษยลักษณ์ วัดสง่า

นายพิเชฎ พรมพิมพ์

ครูไก่คำ วงษ์โสภา

วัลลิกา แก้วขจร

นางวราภรณ์ นวลอยู่

ครูบรรจง เพียกุณา

bundit mathem

นายสุรินทร์ ชนะดัสกร

อุทัย บุพิ

กฤติกา ศิริวิเศษ

อาภาภรณ์ แสงอุทัย

นายสมประสงค์ มั่งอะนะ

สวาลี ช้างกลาง

สุพจน์ สุขแยง

วุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

sutinee suwannasilp

ฐิติยา เง่าสารี

กันยา โยมงาม

ปรีชญา สังขพัฒน์

นายสุทธิวัชร์ นามสกุลทับเจริญ

นาง รุ่งนภา ภู่บุบผา

สุกัญญา ศรีทรง

ว่าที่ร.ต.สำเริง รุ้งเรืองเดช

เกตุกนก ด่านสัมฤทธิ์

อุบล สินธุโร

 

สมาชิกใหม่
กานดา คำคุณนา
ชัยภูมิ
นายอนุพงษ์ คล้องการ
สิงห์บุรี
สุนันทินี ศรีสุข
กำแพงเพชร
นางธัญยธรณ์ อ่อนเจริญวิชญ์
ภูเก็ต
เอกอาทิตย์ ผาสุขจิตร
กำแพงเพชร
พรสวรรค์ นามบุดดี
นครปฐม
ศตพร จันทร์เจริญ
พิษณุโลก
จักรกฤษณ์ บรรจงคชาธาร
กระบี่
ฮิกมะฮ์ อาแวกะจิ
ปัตตานี
วสุรงค์ พรหมคุณ
ศีรสะเกษ
อัญชลี พุูลผล
กรุงเทพมหานคร
ปราณี ศรีจุมพล
สุราษฎร์ธานี
นายวินัย ไอยราภิวัฒน์
เพชรบูรณ์
ศิริญาพร เวียงสมุทรช์
ร้อยเอ็ด
มุขนารินทร์ งามประดิษฐ์
สุราษฎร์ธานี

สมาชิกทั้งหมด ( 133849 )


KruJakkrit

Namthip11

milkywilailuk

juthamas1234

kunawoot11

tooktoophimai

yew2516

a0980151139

rorhaneesani

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
การวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โรงเรียนแสนสุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ - pladtin-30 ก.ค. 2564 [111/0]
นวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา NSH & JEERA Model - G-19 ก.ย. 2563 [10545/3]
นวัตกรรมการบริหารแบบ JEERA Model - G-19 ก.ย. 2563 [1248/2]
การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านยางงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 - ผอ.เอ๋-18 ส.ค. 2563 [2150/1]
การพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุมเกมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - นายนวนรรษ กระแสร์-30 ก.ค. 2563 [1823/0]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - จำลองลักษณ์ โสแสง-29 มิ.ย. 2563 [2253/0]
Best Practice การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม สำหรับชั้นมัธย - พีรยา แจ่มศรี-7 มี.ค. 2563 [5095/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย