หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก | 
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

นายวุฒิศักดิ์ มัดศรี

noppadol buddha

เพลินภัทร เพ็ญธันยาวัฒน์

อาจารี สุวัฒนพงษ์

นายธนากร วัฒนพรเดชา

ประสิทธิ์ ตะวันหะ

ดารุณี วงศ์ประสิทธิ์

สุพะศิน อยู่ยอด

นวพรรษ พิมวิเศษ

นายฐิติพงศ์ กาบยุบล

ชไมธร กาญจนะจันทร์

นงนุช โชควิเศษชัยสิทธิ์

ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี

พัทธนันท์ มากบุญ

นางสุรีพรรณ ฉันวิจิตร

ทับทิม วรรณสุข

วิภาดา ขุนทองจันทร์

นายเดะมะ มามะ

นางจิตรา คงแก้ว

นางสาวพัชราภรณ์ โสภวัฒนกุล

นางนุชนาถ ศรีพุฒ

นางนวลจันทร์ ชัยรินทร์

รัชนิฎา ศรีคลังไพร

นางอุบล โกกิจ

นางรุสมีนา มะเก

นิจวรรณ งามเขียว

รอซีดะห์ นิยาก๊ะ

สุพจน์ ยะประพันธ์

ประยูร ไชยแสน

น้ำฝน บุญประชม

 

สมาชิกใหม่
นางระเบียบ เกตุชาติ
บุรีรัมย์
จิตราวดี มะอาจเลิศ
ตราด
นางฮุสนา ฮามะ
ปัตตานี
ดินทร์ ชายทอง
กาฬสินธุ์
สุรภี หนูเรียงสาย
ระยอง
หนึ่งฤทัย สิงห์โต
ชลบุรี
ยรรยง ไชยรา
ขอนแก่น
วงเดือน เปรมปรี
ขอนแก่น
สุวัยบะห์ มะดิเยาะ
ยะลา
จิรภัทร ศรีคง
ตรัง
ทรงกิจ บุญยืน
พะเยา
นางอรนุช เส็งภูเวียง
กาฬสินธุ์
นางสุมาลี แกนภูเขียว
เลย
สายสมร ทับธานี
กรุงเทพมหานคร
มลทิรา แก้วบ้านดอน
นครศรีธรรมราช

สมาชิกทั้งหมด ( 135051 )


rabeabtum23

ruchakit73

Suphichsinee11

Nurisunn Samoh

darunee7937

inoy5005243737

Kornrawee081

Deena11091980

Seedcare123

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
วิจัยในชั้นเรียน - กวาง-22 ก.ย. 2564 [592/0]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รายวิชาศิลปะพื้นฐาน (สาระนาฏศิลป์) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนภู่วิทยา โดยใช้รูปแ - ครูนา-10 ส.ค. 2564 [970/0]
นวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา NSH & JEERA Model - G-19 ก.ย. 2563 [11013/3]
นวัตกรรมการบริหารแบบ JEERA Model - G-19 ก.ย. 2563 [1628/2]
การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านยางงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 - ผอ.เอ๋-18 ส.ค. 2563 [2528/1]
การพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุมเกมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - นายนวนรรษ กระแสร์-30 ก.ค. 2563 [2181/0]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - จำลองลักษณ์ โสแสง-29 มิ.ย. 2563 [2673/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย