หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก | 
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

สุมาลี สรรพวุธ

นายนเรศ กองสมบัติ

นางศิริพร ประเดิมชัย

Aha'ao_Lallla'' -

สุภาพรรณ สว่างกุล

จุลมณี พาโคกทม

รสริน ปินตา

ประภัสสร หาญเชิงชัย

นางจีราภรณ์ สุภาษร

สมเกียรติ มันตะพงศ์

อมรรัตน์ จิตรชื่น

วรวิทย์ จันสา

ฐานิตา ดอกไม้จีน

อรุณรัตน์ คำพีพงษ์

นางกัลยา คายเซอร์

นายวีระพล แสงคำแหง

จีระ อรรคฮาด

สุทธิศักดิ์ พวงคำ

จรวย อินต๊ะรัตน์

ว่าที่ร้อยตรีปราสัย สุขปิติ

วรานุช ชื่นชม

นายปราการ ดงกลาง

อาทิตยา เรืองวิทยานนท์

กิ่งดาว หวังร่วมกลาง

มะลิ สังข์มูล

จิราภรณ์ แก้วบริสุทธิ์

เจนศักดิ์ ศิริ

ปัทมา ดวงศรี

สถาพร ชูอินทร์

มานพ สุนทรวิภาต

 

สมาชิกใหม่
กฤษฎา ทองกำเหนิด
ชุมพร
พิศมัย กิ่งสกุล
อุบลราชธานี
นางอมรพงศ์ ดอนเหนือ
บุรีรัมย์
กวินทิพย์ บุญทา
ร้อยเอ็ด
สราวุธ รักขกุล
ยะลา
เกศแก้ว นิลรัตน์
ยะลา
นาตยา สุวรรณจันทร์
สุราษฎร์ธานี
นายมณเฑียร โคกเขา
ตรัง
นางดริยา คงต่อ
แพร่
ธิดา ฮาวปินใจ
เชียงใหม่
ปฐมาวดี ศรีคราม
นครราชสีมา
เบญจวรรณ ทาทอง
กรุงเทพมหานคร
สานุรี หลำยี
สงขลา
สานุรี หลำยี
สงขลา
เจนจิรา คำแก้ว
กำแพงเพชร

สมาชิกทั้งหมด ( 137247 )


wavaatlove

wanwilai1234

narumit2536

Charintorno

Tuyawat55

laddawan2021

Moddangnamwong

Suphitcha061119

HACKsurasu19

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องความคล้าย โดยใช้กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู้ - KruYing-25 มี.ค. 2565 [1694/0]
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร - สุริยา สุขคง-22 พ.ย. 2564 [2268/0]
วิจัยในชั้นเรียน - กวาง-22 ก.ย. 2564 [1485/0]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รายวิชาศิลปะพื้นฐาน (สาระนาฏศิลป์) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนภู่วิทยา โดยใช้รูปแ - ครูนา-10 ส.ค. 2564 [1352/0]
นวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา NSH & JEERA Model - G-19 ก.ย. 2563 [11536/3]
นวัตกรรมการบริหารแบบ JEERA Model - G-19 ก.ย. 2563 [2085/2]
การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านยางงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 - ผอ.เอ๋-18 ส.ค. 2563 [3004/1]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย