ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวการศึกษา > "สุรวาท" ขอให้รัฐบาลถอนร่าง พรบ.การศึกษา ปรับปรุงและนำเข้าสภาพร้อมกับร่าง พรบ.ที่เกี่ยวข้องอีก 3 พรบ.
"สุรวาท" ขอให้รัฐบาลถอนร่าง พรบ.การศึกษา ปรับปรุงและนำเข้าสภาพร้อมกับร่าง พรบ.ที่เกี่ยวข้องอีก 3 พรบ.
✎ โพสต์เมื่อวันที่ : 5 ก.ค. 2564 เปิดอ่าน : 5,488 ครั้ง
Advertisement

☰แชร์เลย >  
เพิ่มเพื่อน
"สุรวาท" ขอให้รัฐบาลถอนร่าง พรบ.การศึกษา  ปรับปรุงและนำเข้าสภาพร้อมกับร่าง พรบ.ที่เกี่ยวข้องอีก 3 พรบ.

Advertisement

[ขอให้รัฐบาลถอนร่าง พรบ.การศึกษา
ปรับปรุงและนำเข้าสภาพร้อมกับร่าง พรบ.ที่เกี่ยวข้องอีก 3 พรบ.]

1. จากการที่ ครม.เห็นชอบร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... เสนอให้ประธานรัฐสภา นำเข้าวาระการพิจารณารับหลักการ ซึ่งเป็นร่างที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ยกร่างขึ้นไว้ก่อนที่ กอปศ. สิ้นวาระการปฏิบัติงานไปตามรัฐธรรมนูญกำหนด กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับไปรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและรวบรวมข้อเสนอแนะและข้อสังเกต สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ได้นำร่างไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข แต่พบว่า ไม่ได้แก้ไขแต่ประการใด องค์การครูกว่า 300 องค์กรได้ออกมาเรียกร้องให้แก้ไขหลายประการ ล่าสุด สคก. ได้แก้ไขเพียงข้อความ 3 ข้อความ ส่วนรายละเอียดให้ไปอยู่ในกฎหมายลูกแทนและ ครม. เห็นชอบให้เสนอเข้าพิจารณาในรัฐสภา (เรื่องจากเป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศตามหมวด 16 ของรัฐธรรมนูญ 2560) ทั้งนี้ องค์กรครูเห็นว่า การแก้ดังกล่าวไม่เป็นผลให้สาระของกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปตามที่ต้องการอย่างมากและยังกังวลใจว่ากฎหมายลูกจะออกมาเป็นเช่นไร จึงออกมาคัดค้านอย่างเต็มที่ มีการรวบรวมรายชื่อหลายแสนคนเพื่อคัดค้านร่าง พรบ.นี้

2. ในขณะที่ พรรคก้าวไกลได้เสนอร่าง พรบ. นี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 แต่นายกรัฐมนตรีไม่ให้การรับรองร่าง พรบ. เดียวกันนี้ที่พรรคได้ปรับปรุงแก้ไขจากร่างของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร อันเป็นร่างที่ผ่านการร่วมกันของคณะอนุกรรมาธิการ (อนุ กมธ.) ที่มาจากองค์การครูทุกฝ่าย มีการรับฟังความเห็นจากเวทีการประชุมของผู้เกี่ยวข้องคือ องค์กรครู นักเรียน นิสิตนักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป หลายเวที สอดคล้องกับที่องค์กรครูเรียกร้องเกือบทุกประการ

3. นอกจากองค์กรครูทั่วประเทศ ยังพบว่ามีกลุ่มนักเรียนเลว กลุ่มเยาวชนปฏิวัติการศึกษาออกมาคัดค้านด้วย เพราะเห็นว่ามีการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการเรียนรู้อยู่มาก ไม่ได้มีการคุ้มครองผู้เรียนอย่างที่ควรจะเป็น เป็นการศึกษาเพียงเพื่อล้างสมองเท่านั้น

4. เมื่อพิจารณาร่างของ พรบ.ของรัฐบาล (สคก.) จะพบว่า. ยังขาดความสมบูรณ์อยู่หลายประการ เป็นการร่างที่ยังไม่ตกผลึก ทำให้สถานภาพ เสรีภาพ สิทธิประโยชน์ ของครูด้อยค่าลง มาตรฐานครูต่ำลงไม่มีความเป็นวิชาชีพ อีกทั้ง ร่างดังกล่าวมีการจำกัด สิทธิเสรีภาพในการเรียนรู้ เป็นกฎหมายกำหนดกรอบเพื่อควบคุมให้ครูและนักเรียนอยู่ภายใต้ความคิดของรัฐบาลชุดปัจจุบันเท่านั้น ซึ่งจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชาติต่อไป และยังจำกัดอิสรภาพทางวิชาการ รูปแบบวิธีการสอนของครู อีกด้วย มีการกำหนดการบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะการรวมศูนย์อำนาจ ไม่มีความชัดเจนหรือไม่เปิดทางโครงสร้างไว้ว่าจะเป็นอย่างไร จะทำให้โรงเรียนมีอิสระได้จริงหรือไม่ หากประกาศใช้จะทำให้เกิดปัญหาสับสนวุ่นวายอย่างแน่นอน

5. อย่างไรก็ตาม ร่าง พรบ.นี้ ยังพบสิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอยู่พอสมควร

6. กระผม ขอเรียกร้องให้รัฐบาลถอนร่าง ดังกล่าวนี้ ออกไปเพื่อไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย จึงนำเสนอเข้ามาอีกครั้ง

ทั้งนี้ ก่อนปรับปรุงร่างขอเสนอให้มีการรับฟังความเห็นและช่วยกันกำหนดหรือหาคำตอบของคำถามต่อไปนี้ให้ชัดเจนก่อน เช่น คือ 1) การศึกษาคืออะไร เพื่ออะไร 2) คนไทย นักเรียนนิสิตนักศึกษาจะได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาอย่างไร เป็นอิสระ เสรีภาพ เสมอภาคเท่าเทียมกันหรือไม่ ได้รับการศึกษาที่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มากน้อยเพียงใด และที่สำคัญจะได้นำศักยภาพและพรสวรรค์มาใช้ตามฝันหรือไม่อย่างไร 3) ครูจะเป็นวิชาชีพหรือเป็นอาชีพ คุรุสภาเป็นสภาวิชาชีพหรือองค์ครู 4) โครงสร้างจะเป็นแบบรวมศูนย์หรือกระจายอำนาจ และกระจายเป็นไปในระดับใดอย่างไร 5) กระทรวง/ส่วนราชการ ภูมิภาค จังหวัด อำเภอ หรือเขตพื้นที่ และสถานศึกษาจะเป็นอย่างไร 6) หน่วยงานหรือองค์คณะบุคคลใดจะเป็น หน่วยกำหนดนโยบาย หน่วยกำกับนโยบายบังคับบัญชา หรือหน่วยปฏิบัติการบ้าง และรูปแบบการใช้อำนาจเดี่ยวหรือองค์คณะถ้าเป็นองค์คณะจะเป็นกี่ภาคี 7) ครูของสถานศึกษาของรัฐและ อปท. จะเป็นข้าราชการหรือไม่ 8)จะมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลกลางของข้าราชการครูหรือไม่ และจะมีบัญชีเงินเดือนเป็นของข้าราชการครูเป็นการเฉพาะหรือไม่ 9) ครูในสถานศึกษาของรัฐและ อปท. เทียบเคียงข้าราชการอื่นหรือเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 10) มีระบบวิทยฐานะหรือไม่ 11) ต้องมีการตรวจสอบ มีส่วนร่วมและถ่วงดุลหรือไม่ 12) สถานศึกษาต้องมีอำนาจอะไรบ้าง 13) หลักสูตร มีสัดส่วนหลักสูตรแกนกลาง ท้องถิ่นหรือสถานศึกษา เท่าใด 14) สถานศึกษาของเอกชนจะเป็นการแบ่งเบาภาระขอรัฐหรือจะเป็นไปเพื่อเกิดการแข่งขันตามกลไกการตลาด
เป็นต้น

7. ตามที่ องค์กรครูมีความกังวลว่ากฎหมายลูกจะไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็น กระผมจึงขอเสนอให้รัฐบาล นอกจากจะปรับปรุงแก้ไขร่าง พรบ.นี้ ขอให้รัฐบาลเร่งรีบยกร่างและเสนอร่าง พรบ.ที่เกี่ยวข้องอีกอย่างน้อย 3 พรบ. ได้แก่ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และร่าง พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วย ทั้งนี้ พรรคก้าวไกลได้เสนอร่าง พรบ.ดังกล่าวทั้งสามนี้เข้าอยู่ในผ่านประธานสภาและเข้าสู่กระบวนการรับรองของนายกรัฐมนตรีไว้ ด้วยแล้ว

รศ.ดร.สุรวาท ทองบุ
สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล
2 กค. 64 

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> "สุรวาท" ขอให้รัฐบาลถอนร่าง พรบ.การศึกษา ปรับปรุงและนำเข้าสภาพร้อมกับร่าง พรบ.ที่เกี่ยวข้องอีก 3 พรบ. สุรวาทขอให้รัฐบาลถอนร่างพรบ.การศึกษาปรับปรุงและนำเข้าสภาพร้อมกับร่างพรบ.ที่เกี่ยวข้องอีก3พรบ. << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564
เปิดอ่าน 19,125 ครั้ง
ว25/2564 วิธีการดำเนินการบริหารจัดการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ว25/2564 วิธีการดำเนินการบริหารจัดการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
เปิดอ่าน 9,014 ครั้ง
ด่วนที่สุด! สพฐ.ขอข้อมูลผู้ขึ้นบัญชี รอง ผอ.สพท. ที่ผ่านการพัฒนาฯ แล้ว

ด่วนที่สุด! สพฐ.ขอข้อมูลผู้ขึ้นบัญชี รอง ผอ.สพท. ที่ผ่านการพัฒนาฯ แล้ว
เปิดอ่าน 9,375 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เปิดอ่าน 11,436 ครั้ง
รายชื่อสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบฯ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1(3/2564)

รายชื่อสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบฯ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1(3/2564)
เปิดอ่าน 8,466 ครั้ง
การสิ้นสุดสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ

การสิ้นสุดสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ
เปิดอ่าน 21,173 ครั้ง
ก.ค.ศ. ประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ใหม่) 4 สายงาน

ก.ค.ศ. ประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ใหม่) 4 สายงาน
เปิดอ่าน 6,387 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2564

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2564
เปิดอ่าน 23,986 ครั้ง
ด่วน! สพฐ.ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 และสิ่งที่ทุกโรงเรียนต้องดำเนินการ

ด่วน! สพฐ.ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 และสิ่งที่ทุกโรงเรียนต้องดำเนินการ
เปิดอ่าน 16,652 ครั้ง
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ปีการศึกษา 2563

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ปีการศึกษา 2563
เปิดอ่าน 20,254 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 29 เมษายน 2564

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 29 เมษายน 2564
เปิดอ่าน 10,487 ครั้ง
สอศ. เปิดสมัครสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 483 อัตรา 76 กลุ่มวิชาเอก

สอศ. เปิดสมัครสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 483 อัตรา 76 กลุ่มวิชาเอก
เปิดอ่าน 42,652 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

เปิดอ่าน 788 ☕ 26 พ.ย. 2564
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2564
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2564

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
เปิดอ่าน 644 ☕ 27 พ.ย. 2564
"ตรีนุช" เซ็นตั้ง "อำนาจ" ที่ปรึกษารมว.ศธ. ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
"ตรีนุช" เซ็นตั้ง "อำนาจ" ที่ปรึกษารมว.ศธ. ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

เปิดอ่าน 627 ☕ 26 พ.ย. 2564
การยกเว้นเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการต่าง ๆ
การยกเว้นเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการต่าง ๆ

เปิดอ่าน 1,023 ☕ 26 พ.ย. 2564
การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

เปิดอ่าน 788 ☕ 26 พ.ย. 2564
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2564
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2564

เปิดอ่าน 2,682 ☕ 26 พ.ย. 2564
ก.ค.ศ.เห็นชอบ การขอยกเว้นเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. เพื่อบรรจุนักเรียนทุนตามโครงการต่าง ๆ
ก.ค.ศ.เห็นชอบ การขอยกเว้นเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. เพื่อบรรจุนักเรียนทุนตามโครงการต่าง ๆ

เปิดอ่าน 660 ☕ 26 พ.ย. 2564
ก.ค.ศ.เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด ศธ.
ก.ค.ศ.เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด ศธ.

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,468 ครั้ง
โกจิเบอร์รี่ สุดยอดผลไม้ชะลอความแก่
โกจิเบอร์รี่ สุดยอดผลไม้ชะลอความแก่

เปิดอ่าน 15,757 ครั้ง
"เขียนไลน์แบบไหน คนชอบอ่าน" โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ
"เขียนไลน์แบบไหน คนชอบอ่าน" โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

เปิดอ่าน 8,693 ครั้ง
คนค้นฅน ปลัดตงฉิน ผู้รักษาแผ่นดินเกิด
คนค้นฅน ปลัดตงฉิน ผู้รักษาแผ่นดินเกิด

เปิดอ่าน 12,980 ครั้ง
3G มาแล้ว พร้อมหรือยัง?
3G มาแล้ว พร้อมหรือยัง?

เปิดอ่าน 31,757 ครั้ง
การทอดผ้าป่า
การทอดผ้าป่า

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
[ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ