ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

สพฐ.ประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ เน้นย้ำแนวปฏิบัติการรับนักเรียนปี 67 เฝ้าระวัง "แป๊ะเจี๊ยะ" พร้อมกำชับขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงต่อเนื่อง


ข่าวการศึกษา 9 ก.พ. 2567 (10:46 น.) เปิดอ่าน : 975 ครั้ง
สพฐ.ประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ เน้นย้ำแนวปฏิบัติการรับนักเรียนปี 67 เฝ้าระวัง "แป๊ะเจี๊ยะ" พร้อมกำชับขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงต่อเนื่อง

Advertisement

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( กพฐ.) มอบหมายให้ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ทั่วประเทศ โดยมีผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สพท. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

นายพัฒนะ กล่าวว่า การประชุมวันนี้มีเรื่องสำคัญ 2 เรื่อง คือ เรื่องการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น และนโยบายระยะเร่งด่วนของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย สพฐ. เน้นย้ำเรื่องการรับนักเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมีข้อห่วงใยกรณีการรับนักเรียน “เงื่อนไขพิเศษ” นอกเหนือจากที่ สพฐ. กำหนดไว้ 4 ข้อ ดังนี้ 1) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขหรือข้อตกลงร่วมกันมาก่อน ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 2) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 3) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติ หรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 4) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียนนั้น สำหรับเงื่อนไขพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจาก 4 ข้อดังกล่าว หากโรงเรียนเห็นว่ามีความจำเป็นให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ และต้องได้รับความเห็นชอบก่อนการประกาศรับสมัครนักเรียน โดยให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ รวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ไม่เกินร้อยละ 20 ของแผนการรับนักเรียนห้องเรียนปกติ และประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษให้สาธารณชนทราบ ทั้งนี้ กรณีเงื่อนไขพิเศษของนักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ให้ประกาศเฉพาะเลขประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้มีการจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักสิทธิของเด็ก ตามหลักการสิทธิมนุษยชนของเด็กฯ สำหรับเงื่อนไขพิเศษอื่น ๆ จะต้องมีหลักเกณฑ์การรับ การคัดเลือกนักเรียน และขอบเขตในการพิจารณาที่สามารถตรวจสอบได้ ไม่เป็นการใช้ดุลพินิจอย่างกว้างขวาง

รองเลขาธิการ กพฐ. ยังได้กล่าวถึงกรณีการเก็บเงินบำรุงการศึกษาว่า จากการติดตามของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พบว่า โรงเรียนบางแห่งมีการเก็บเงินค่าใช้จ่าย โดยสมาคมผู้ปกครองซึ่งเป็นการเก็บเงินที่นอกเหนือจากโรงเรียนได้ประกาศไว้ สพฐ. ได้ให้ความสำคัญต่อกรณีดังกล่าวและขอกำชับว่าให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สถานศึกษาสามารถเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาได้ โดยสถานศึกษาต้องออกใบเสร็จให้กับผู้ปกครองเมื่อรับเงินเข้าสู่สถานศึกษาแล้ว และให้จัดเก็บตามอำนาจการเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/383 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549 อย่างเคร่งครัด

นายพัฒนะ กล่าวต่อไปว่า ส่วนในเรื่องของการจัดทำแผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์บริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (School Mapping) 2) การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย และจุดเน้นและนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของ สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพบริบทของโรงเรียนในสังกัด พร้อมจัดกลุ่มตามคุณภาพการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ โดยใช้ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ได้จัดทำไว้แล้ว ว่ามีโครงการหรือกิจกรรมใด ที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน ให้นำข้อมูลโครงการหรือกิจกรรมนั้น มาระบุในแบบฟอร์มที่กำหนด ทั้งนี้ จะต้องกำหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน
ทุกนโยบาย อย่างน้อยนโยบายละ 1 โครงการ เว้นแต่นโยบายระยะเร่งด่วน เรื่อง การลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ข้อ 3 “ส่งเสริมระบบธนาคารหน่วยกิต (CREDIT BANK)” ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจไม่ได้ดำเนินการในข้อนี้ สำหรับโรงเรียนก็เช่นเดียวกัน ให้ดำเนินการวิเคราะห์บริบทของตนเอง และจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ โดยใช้ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ/หรือกำหนดโครงการ/กิจกรรม และเป้าหมายการดำเนินงานที่เหมาะสมกับจุดที่ควรพัฒนา หรือแนวทางการพัฒนาให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ตามการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงท้ายของการประชุม ว่าที่ร้อยตรี ธนุ ได้เข้ามาพบปะกับผู้เข้าร่วมประชุม และได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบายของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ ในเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกำชับให้หน่วยงานในสังกัด ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอย่างจริงจัง โดยยึดหลัก 3 ป คือ ปลูกฝัง ป้องกัน และปราบปราม เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทได้อย่างตรงจุด พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนโดยใช้วิธีการเชิงบวกและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และทำงานบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง และตำรวจให้มากขึ้น เพื่อสวัสดิภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

 

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก FOCUSNEWS วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567


สพฐ.ประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ เน้นย้ำแนวปฏิบัติการรับนักเรียนปี 67 เฝ้าระวัง "แป๊ะเจี๊ยะ" พร้อมกำชับขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงต่อเนื่องสพฐ.ประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศเน้นย้ำแนวปฏิบัติการรับนักเรียนปี67เฝ้าระวังแป๊ะเจี๊ยะพร้อมกำชับขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงต่อเนื่อง

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

ว 4/2567 การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ว 4/2567 การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

เปิดอ่าน 8,322 ☕ 19 ก.พ. 2567

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
"คุรุสภา" เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก
"คุรุสภา" เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก
เปิดอ่าน 1,216 ☕ 25 ก.พ. 2567

สพฐ. จัดเต็มเดินหน้าจัดการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาAnywhere Anytime ตามมติ ครม.
สพฐ. จัดเต็มเดินหน้าจัดการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาAnywhere Anytime ตามมติ ครม.
เปิดอ่าน 1,203 ☕ 23 ก.พ. 2567

สำนักงาน ก.ค.ศ.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักเกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน ก.ค.ศ.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักเกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 3,339 ☕ 22 ก.พ. 2567

แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปิดอ่าน 7,396 ☕ 22 ก.พ. 2567

ครม.ไฟเขียวงบ 2 หมื่นล้าน ศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นร.
ครม.ไฟเขียวงบ 2 หมื่นล้าน ศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นร.
เปิดอ่าน 1,614 ☕ 20 ก.พ. 2567

สำนักงาน ก.ค.ศ.ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.... และ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ
สำนักงาน ก.ค.ศ.ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.... และ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ
เปิดอ่าน 11,296 ☕ 20 ก.พ. 2567

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดชื่อเดือนทั้ง 12 เดือน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดชื่อเดือนทั้ง 12 เดือน
เปิดอ่าน 38,065 ครั้ง

"ไข่มดแดง" โปรตีนสูง-ไขมันต่ำ กรมอนามัยแนะ เลี่ยงกินสุก ๆ ดิบ ๆ เสี่ยงท้องร่วง
"ไข่มดแดง" โปรตีนสูง-ไขมันต่ำ กรมอนามัยแนะ เลี่ยงกินสุก ๆ ดิบ ๆ เสี่ยงท้องร่วง
เปิดอ่าน 3,092 ครั้ง

วิธีปลูกผักอีตู่ (แมงลัก) ในกระถาง
วิธีปลูกผักอีตู่ (แมงลัก) ในกระถาง
เปิดอ่าน 983 ครั้ง

อาหารยอดนิยมในอาเซียน (ลาว)
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (ลาว)
เปิดอ่าน 22,216 ครั้ง

ศิลปะการเห่เรือ
ศิลปะการเห่เรือ
เปิดอ่าน 32,077 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 096-7158383

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ