ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

แนวทางการบริหารจัดการห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก


ข่าวการศึกษา 29 ม.ค. 2567 (12:08 น.) เปิดอ่าน : 4,229 ครั้ง
แนวทางการบริหารจัดการห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

Advertisement

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (ศพก.) มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04353/ว34 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 

แนวทางการบริหารจัดการห้องเรียนDLTVสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๘โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค คุณภาพ และสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นตามบริบทของประเทศและสังคมโลก โดยเน้นผู้เรียน "เรียนดีมีความสุข" โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน ดังที่กล่าวไว้ว่า "จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน" เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๓ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ข้อย่อย ๓.๖ สร้างและใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ในระบบดิจิทัล และส่งเสริมการใช้ DLTV จึงได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการใช้ DLTV สำหรับสถานศึกษา โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑) จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่ได้รับจัดสรร กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม กำหนดระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา และซ่อมแซม ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน สำหรับทรัพย์สินที่มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา และทำจำหน่ายพัสดุ หรือให้โรงเรียนที่มีความต้องการยืมเรียน บริจาค

๒) การติดตั้งจอ SmartTV จำนวน ๑ เครื่อง ต่อ ๑ ห้องเรียน และให้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเท่านั้น โดยให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ห้องเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓) ห้ามนำไปใช้กับห้องอื่นที่ไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน DLTV เช่นห้องสมุด ห้องประชุม เป็นต้น

๓) ในกรณีที่ได้รับโทรทัศน์บริจาค สามารถนำไปใช้ในห้องเรียนมากกว่า ๑ เครื่องได้ เพื่อให้ผู้เรียน ได้ใช้เรียนรู้อย่างทั่วถึง

๔) จัดให้นักเรียนในแต่ละชั้นเรียน เรียนกับ DLTV ในช่องรายการที่ตรงกับชั้นเรียนนั้น ๆ เท่านั้น ห้ามนำนักเรียนต่างชั้นเรียนไปนั่งเรียนรวมในชั้นเรียนเดียวกัน

๕) กรณีที่จะจัดชั้นเรียน ๒ ชั้น ในห้องเดียวกัน ให้ติดตั้งจอโทรทัศน์ชิดผนังด้านหน้า ๑ เครื่อง และด้านหลัง ๑ เครื่อง แยกตามชั้นเรียน อาจจะมีผนังเบากั้นเพื่อไม่ให้เสียงทั้ง ๒ ชั้นเรียนรบกวนกัน

๖) การจัดชั้นเรียน นักเรียนแถวหน้าควรจัดแถวนั่งของนักเรียนเป็นแถวโค้ง เมื่อนักเรียนนั่งแล้วจะต้องมองตรงไปที่จอโทรทัศน์ทุกคน แถวที่ ๒ และ ๓ ควรจัดสับหว่าง เพื่อไม่ให้แถวหน้าบังสายตาในการรับชมโทรทัศน์

๗) การติดตั้งโทรทัศน์ ให้ระดับความสูงของจออยู่ในระดับสายตาของนักเรียน โดยมีความสูงประมาณ ๑.๕๐ เมตร และนักเรียนแถวหน้าสุดต้องอยู่ห่างจากจอประมาณ ๑.๕๐ เมตร

๘) จัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสม ปิดกั้นแสงสะท้อนจอโทรทัศน์

๙) ให้ศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารและจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV และแนวทางการจัดการชั้นเรียนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของครูโรงเรียนปลายทาง จากแผนภาพ และ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (คลิกที่นี่)

กฎหมายระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๖

 

 

  

 
ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 


แนวทางการบริหารจัดการห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กแนวทางการบริหารจัดการห้องเรียน DLTVแนวทางการจัดห้องเรียน DLTVแนวทางการบริหารห้องเรียนDLTVDLTVจัดห้อง DLTVเกณฑ์การจัดห้องเรียน DLTV

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567

รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567

เปิดอ่าน 3,295 ☕ 8 มิ.ย. 2567

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
แนวทางการปรับรูปแบบข้อสอบตามแนวการประเมิน PISA ในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับชั้น
แนวทางการปรับรูปแบบข้อสอบตามแนวการประเมิน PISA ในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับชั้น
เปิดอ่าน 430 ☕ 17 มิ.ย. 2567

การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 22 ประจำปี 2568
การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 22 ประจำปี 2568
เปิดอ่าน 2,140 ☕ 16 มิ.ย. 2567

การเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2567
การเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2567
เปิดอ่าน 9,554 ☕ 14 มิ.ย. 2567

เสมา 1 ย้ำชัดไม่มีนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็ก แต่จะใช้การควบรวม ใช้ทรัพยากรร่วมกันและใช้ DLTVให้มากขึ้น
เสมา 1 ย้ำชัดไม่มีนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็ก แต่จะใช้การควบรวม ใช้ทรัพยากรร่วมกันและใช้ DLTVให้มากขึ้น
เปิดอ่าน 2,788 ☕ 14 มิ.ย. 2567

ศธ.ย้ำ การแต่งเครื่องแบบสมาชิกยุวกาชาด กรณีไม่สามารถจัดหาเครื่องแบบได้
ศธ.ย้ำ การแต่งเครื่องแบบสมาชิกยุวกาชาด กรณีไม่สามารถจัดหาเครื่องแบบได้
เปิดอ่าน 497 ☕ 13 มิ.ย. 2567

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
เปิดอ่าน 31,878 ☕ 12 มิ.ย. 2567

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

 ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้สำหรับการกรอกใบสมัครงาน
ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้สำหรับการกรอกใบสมัครงาน
เปิดอ่าน 35,646 ครั้ง

10 อาชีพในอนาคต ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสูงในไทย
10 อาชีพในอนาคต ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสูงในไทย
เปิดอ่าน 207,375 ครั้ง

คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ
คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ
เปิดอ่าน 59,836 ครั้ง

20 วิธีอ่อนเยาว์มากขึ้นในวันนี้
20 วิธีอ่อนเยาว์มากขึ้นในวันนี้
เปิดอ่าน 10,113 ครั้ง

7 วิธีกินผักแบบไม่ขาดสารอาหาร รับเทศกาลเจ
7 วิธีกินผักแบบไม่ขาดสารอาหาร รับเทศกาลเจ
เปิดอ่าน 11,890 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ