ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

แนวทางการบริหารจัดการห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก


ข่าวการศึกษา 29 ม.ค. 2567 (12:08 น.) เปิดอ่าน : 1,940 ครั้ง
แนวทางการบริหารจัดการห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

Advertisement

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (ศพก.) มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04353/ว34 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 

แนวทางการบริหารจัดการห้องเรียนDLTVสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๘โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค คุณภาพ และสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นตามบริบทของประเทศและสังคมโลก โดยเน้นผู้เรียน "เรียนดีมีความสุข" โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน ดังที่กล่าวไว้ว่า "จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน" เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๓ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ข้อย่อย ๓.๖ สร้างและใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ในระบบดิจิทัล และส่งเสริมการใช้ DLTV จึงได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการใช้ DLTV สำหรับสถานศึกษา โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑) จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่ได้รับจัดสรร กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม กำหนดระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา และซ่อมแซม ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน สำหรับทรัพย์สินที่มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา และทำจำหน่ายพัสดุ หรือให้โรงเรียนที่มีความต้องการยืมเรียน บริจาค

๒) การติดตั้งจอ SmartTV จำนวน ๑ เครื่อง ต่อ ๑ ห้องเรียน และให้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเท่านั้น โดยให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ห้องเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓) ห้ามนำไปใช้กับห้องอื่นที่ไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน DLTV เช่นห้องสมุด ห้องประชุม เป็นต้น

๓) ในกรณีที่ได้รับโทรทัศน์บริจาค สามารถนำไปใช้ในห้องเรียนมากกว่า ๑ เครื่องได้ เพื่อให้ผู้เรียน ได้ใช้เรียนรู้อย่างทั่วถึง

๔) จัดให้นักเรียนในแต่ละชั้นเรียน เรียนกับ DLTV ในช่องรายการที่ตรงกับชั้นเรียนนั้น ๆ เท่านั้น ห้ามนำนักเรียนต่างชั้นเรียนไปนั่งเรียนรวมในชั้นเรียนเดียวกัน

๕) กรณีที่จะจัดชั้นเรียน ๒ ชั้น ในห้องเดียวกัน ให้ติดตั้งจอโทรทัศน์ชิดผนังด้านหน้า ๑ เครื่อง และด้านหลัง ๑ เครื่อง แยกตามชั้นเรียน อาจจะมีผนังเบากั้นเพื่อไม่ให้เสียงทั้ง ๒ ชั้นเรียนรบกวนกัน

๖) การจัดชั้นเรียน นักเรียนแถวหน้าควรจัดแถวนั่งของนักเรียนเป็นแถวโค้ง เมื่อนักเรียนนั่งแล้วจะต้องมองตรงไปที่จอโทรทัศน์ทุกคน แถวที่ ๒ และ ๓ ควรจัดสับหว่าง เพื่อไม่ให้แถวหน้าบังสายตาในการรับชมโทรทัศน์

๗) การติดตั้งโทรทัศน์ ให้ระดับความสูงของจออยู่ในระดับสายตาของนักเรียน โดยมีความสูงประมาณ ๑.๕๐ เมตร และนักเรียนแถวหน้าสุดต้องอยู่ห่างจากจอประมาณ ๑.๕๐ เมตร

๘) จัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสม ปิดกั้นแสงสะท้อนจอโทรทัศน์

๙) ให้ศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารและจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV และแนวทางการจัดการชั้นเรียนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของครูโรงเรียนปลายทาง จากแผนภาพ และ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (คลิกที่นี่)

กฎหมายระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๖

 

 

  

 
ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 


แนวทางการบริหารจัดการห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กแนวทางการบริหารจัดการห้องเรียน DLTVแนวทางการจัดห้องเรียน DLTVแนวทางการบริหารห้องเรียนDLTVDLTVจัดห้อง DLTVเกณฑ์การจัดห้องเรียน DLTV

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

ว6/2567 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ว6/2567 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 4,506 ☕ 14 ก.พ. 2567

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
"คุรุสภา" เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก
"คุรุสภา" เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก
เปิดอ่าน 1,228 ☕ 25 ก.พ. 2567

สพฐ. จัดเต็มเดินหน้าจัดการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาAnywhere Anytime ตามมติ ครม.
สพฐ. จัดเต็มเดินหน้าจัดการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาAnywhere Anytime ตามมติ ครม.
เปิดอ่าน 1,206 ☕ 23 ก.พ. 2567

สำนักงาน ก.ค.ศ.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักเกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน ก.ค.ศ.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักเกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 3,345 ☕ 22 ก.พ. 2567

แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปิดอ่าน 7,399 ☕ 22 ก.พ. 2567

ครม.ไฟเขียวงบ 2 หมื่นล้าน ศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นร.
ครม.ไฟเขียวงบ 2 หมื่นล้าน ศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นร.
เปิดอ่าน 1,614 ☕ 20 ก.พ. 2567

สำนักงาน ก.ค.ศ.ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.... และ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ
สำนักงาน ก.ค.ศ.ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.... และ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ
เปิดอ่าน 11,302 ☕ 20 ก.พ. 2567

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เงินเดือนออก..ใช้อย่างไรให้ถึงเดือนหน้า
เงินเดือนออก..ใช้อย่างไรให้ถึงเดือนหน้า
เปิดอ่าน 17,425 ครั้ง

หมดยุคหลอดไฟของ"โทมัส เอดิสัน"แล้ว
หมดยุคหลอดไฟของ"โทมัส เอดิสัน"แล้ว
เปิดอ่าน 9,689 ครั้ง

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
เปิดอ่าน 17,581 ครั้ง

มารู้จัก Flower Ball กันเถอะ
มารู้จัก Flower Ball กันเถอะ
เปิดอ่าน 24,404 ครั้ง

1 ธันวา..วันเอดส์โลก
1 ธันวา..วันเอดส์โลก
เปิดอ่าน 11,803 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 096-7158383

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ