ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566


ข่าวการศึกษา 27 ต.ค. 2566 เวลา 11:55 น. เปิดอ่าน : 9,590 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566

Advertisement

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 11/2566 ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม และมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีมติที่สำคัญ คือ

ที่ประชุมได้เห็นชอบแต่งตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 4 คณะ

สืบเนื่องจาก ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 มีมติตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทำการใด ๆ แทน ก.ค.ศ. จำนวน 11 คณะ ประกอบด้วย

1) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

2) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

4) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

6) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

7) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

8) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ

9) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์

10) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

11) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล

โดย อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แต่ละคณะ มีจำนวนไม่เกินสิบห้าคน ประกอบด้วย (1) ประธานอนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการใน ก.ค.ศ. เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ไม่เป็นกรรมการใน ก.ค.ศ. เป็นประธานอนุกรรมการก็ได้ (2) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินสิบเอ็ดคน ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย และด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญคณะนั้น (3) อนุกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนสองคน

ซึ่งขณะนี้มีอนุกรรมการที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ จำนวน 4 คณะพ้นจากการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงทำให้เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ส่งผลให้ต้องพ้นจากการเป็นอนุกรรมการฯ และทำให้ตำแหน่งอนุกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ ในการนี้ ก.ค.ศ. จึงได้พิจารณาเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่วนราชการเสนอชื่อฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 4 คณะ ๆ ละ 1 คน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการต่าง ๆ ในด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป

นอกจากนี้

ที่ประชุมได้รับทราบผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีการดำเนินการคัดเลือก ผอ.สพท.

รายละเอียดดังนี้

จากกรณีที่มีการร้องเรียนในประเด็นที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีประกาศแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ซึ่งเหตุเกิดจากการที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตประมวลผลคะแนน ภาค ค การสัมภาษณ์ ผิดพลาดทำให้คะแนนรวมของผู้เข้ารับการคัดเลือกทุกรายคลาดเคลื่อน ส่งผลต่อลำดับที่ของผู้เข้ารับการคัดเลือกมีการเปลี่ยนแปลง และมีผู้ได้รับผลกระทบจากประกาศดังกล่าว โดยมีการร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินใน 2 ประเด็น ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. กรณีประกาศ แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. โดยมิชอบ และประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรณีประมวลผลคะแนนคลาดเคลื่อนส่งผลให้ลำดับของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. เปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกดังกล่าวได้รับความเสียหาย นั้น

ผู้ตรวจการแผ่นดินได้แจ้งผลการวินิจฉัยแก่ผู้ร้องเรียนหลังจากพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในประเด็นแรก การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ นั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยว่า สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ และคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายในเรื่องดังกล่าวแล้วได้รับรายงานจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่า เกิดความผิดพลาดจากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการดึงข้อมูล และมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็ได้ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีประกาศแก้ไขบัญชีรายชื่อฯ โดยระบุใจความสำคัญว่า “กรณีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตดำเนินการประมวลผลผิดพลาดคลาดเคลื่อน มิได้มีสาเหตุมาจากการทุจริตหรือการดำเนินการส่อไปในทางไม่สุจริต” จึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าสำนักงาน ก.ค.ศ. โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย

สำหรับประเด็นที่สอง ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยว่า การปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ตรวจสอบและพบความผิดพลาดจากการประมวลผลคะแนนแล้ว ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผลการสอบทั้ง 3 ภาคใหม่ทั้งระบบซึ่งไม่พบการผิดพลาดในส่วนอื่น และได้ดำเนินการแก้ไขและส่งมอบผลการประเมินที่ถูกต้องพร้อมบัญชีรายชื่อที่จัดลำดับผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่ และรายงานการแก้ไขปัญหาให้สำนักงาน ก.ค.ศ. รวมทั้งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มีแถลงการณ์ความผิดพลาดดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงข้อเท็จจริงของความผิดพลาดต่อสาธารณชนแล้ว จึงยังไม่อาจรับฟังว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย ดังนั้น ปัญหาคำร้องเรียนทั้งสองประเด็นจึงเป็นเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับไว้พิจารณา ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงวินิจฉัยยุติเรื่องร้องเรียน 

 

ที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ.


ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566ผลการประชุม ก.ค.ศ.ผลประชุม ก.ค.ศ.ประชุม ก.ค.ศ.ผลการประชุม กคศผลประชุม กคศ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

เปิดอ่าน 2,782 ☕ 19 ก.พ. 2567

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ศธ.ไม่ทิ้งโรงเรียน ชงของบฯ จ้างนักการภารโรงให้ รร.ที่ขาดดีเดย์ 1 พ.ค.
ศธ.ไม่ทิ้งโรงเรียน ชงของบฯ จ้างนักการภารโรงให้ รร.ที่ขาดดีเดย์ 1 พ.ค.
เปิดอ่าน 169 ☕ 28 ก.พ. 2567

สำนักงาน ก.ค.ศ. หารือร่วมกับ สพฐ. วางแนวทางปรับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ผอ.สพท.
สำนักงาน ก.ค.ศ. หารือร่วมกับ สพฐ. วางแนวทางปรับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ผอ.สพท.
เปิดอ่าน 195 ☕ 28 ก.พ. 2567

สำนักงาน ก.ค.ศ.ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
เปิดอ่าน 535 ☕ 27 ก.พ. 2567

สพฐ.กำชับมาตรการการเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียนของสถานศึกษา
สพฐ.กำชับมาตรการการเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียนของสถานศึกษา
เปิดอ่าน 1,055 ☕ 27 ก.พ. 2567

การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)
การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)
เปิดอ่าน 1,755 ☕ 27 ก.พ. 2567

คู่มือและมาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567
คู่มือและมาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567
เปิดอ่าน 305 ☕ 27 ก.พ. 2567

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ข้อดี เคี้ยวช้าลง เสริมสุขภาพให้ดีขึ้นได้
ข้อดี เคี้ยวช้าลง เสริมสุขภาพให้ดีขึ้นได้
เปิดอ่าน 12,646 ครั้ง

ขั้นตอนปลูกแก่นตะวัน ปลูกง่าย โตไว ราคาดี
ขั้นตอนปลูกแก่นตะวัน ปลูกง่าย โตไว ราคาดี
เปิดอ่าน 19,638 ครั้ง

คิดจะซื้อ "ทีวีจอแบน" ต้องรู้อะไรบ้าง ?
คิดจะซื้อ "ทีวีจอแบน" ต้องรู้อะไรบ้าง ?
เปิดอ่าน 35,598 ครั้ง

คลอด ‘เกณฑ์ย้ายเฉพาะกิจ’ แก้ปม..ร้างผู้บริหาร 7 พันตำแหน่ง ทางออกสุดท้าย..ของ ก.ค.ศ.?
คลอด ‘เกณฑ์ย้ายเฉพาะกิจ’ แก้ปม..ร้างผู้บริหาร 7 พันตำแหน่ง ทางออกสุดท้าย..ของ ก.ค.ศ.?
เปิดอ่าน 16,933 ครั้ง

สีบนจอภาพคอมพิวเตอร์
สีบนจอภาพคอมพิวเตอร์
เปิดอ่าน 12,923 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 096-7158383

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ