ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 9/2566 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566


ข่าวการศึกษา 30 ก.ย. 2566 เวลา 03:25 น. เปิดอ่าน : 5,487 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 9/2566 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566

Advertisement

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 9/2566 มี ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการและเลขานุการการประชุม โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาและมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการบริหารงานของคณะกรรมการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี) ที่แถลงต่อรัฐสภา และนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

นโยบายที่ 1 พัฒนาระบบห้องเรียนเสมือนจริงสำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (Classroom Simulation)
นโยบายที่ 2 สร้างครูต้นแบบด้านพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา (Virtual Influencers)
นโยบายที่ 3 พัฒนาการเรียนรู้สำหรับวิถีชีวิตครูในศตวรรษที่ 21
นโยบายที่ 4 ยกระดับการให้บริการงานตามภารกิจของคุรุสภาสู่ความเป็นเลิศ
นโยบายที่ 5 คุรุสภา : สภาวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อสังคมและวิชาชีพทางการศึกษา

2. ให้การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา จำนวน 9 แห่ง รวมจำนวน 14 หลักสูตร และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา จำนวน 3 แห่ง รวมจำนวน 3 หลักสูตร ที่คุรุสภาให้การรับรองแล้ว ของสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด ซึ่งผ่านการประเมินจากคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

2.1 ให้การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 9 แห่ง รวมจำนวน 14 หลักสูตร ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น ดังนี้

1) ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) จำนวน 5 แห่ง 8 หลักสูตร ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
2) ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) จำนวน 1 แห่ง 1 หลักสูตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3) ประกาศนียบัตรทางการศึกษา (วิชาชีพครู) จำนวน 1 แห่ง 1 หลักสูตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4) ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) จำนวน 3 แห่ง 3 หลักสูตร ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5) ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพบริหารการศึกษา) จำนวน 1 แห่ง 1 หลักสูตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2.2 ให้การรับรองปริญญาสาขาวิชาบริหารการศึกษาหรือเทียบเท่า ระดับบัณฑิตศึกษา ของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนและใช้หลักสูตรเดิมก่อนเกณฑ์การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้ จำนวน 1 แห่ง 1 หลักสูตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยสยาม

2.3 ให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรองแล้ว โดยเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพบริหารการศึกษา) จำนวน 2 แห่ง 2 หลักสูตร ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยรามคำแหง

3. เห็นชอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาสำหรับฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 6 แห่ง รวมจำนวน 8 ราย

ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ราย
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำกราด จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ราย
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีวงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ราย
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม จังหวัดกาฬสินธ์ จำนวน 1 ราย
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ราย
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยน้ำหอม จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 ราย

4. รับทราบการดำเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยกำหนดจัดการทดสอบฯ จำนวน 4 รอบ ดังนี้

 • รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • รอบที่ 3 วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • รอบที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.

5. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มีแผนงานและการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการดำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภา สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้งานของคุรุสภามีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีแผนงานกิจกรรมและผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารองรับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามระดับคุณภาพ (PBA License)
2. การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการการทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ด้วยระบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์งบประมาณ การเงินและสินทรัพย์
4. การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ
5. การปรับปรุงระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของสำนักงานฯเพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data)
6. การปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
7. การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลระดับสูง (Notebook Workstation)
จำนวน 8 เครื่อง รองรับการจัดการทดสอบร่วมกับโปรแกรมบริหารจัดการการทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
8. การบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานฯ(ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบสารสนเทศต่างๆ ระบบเว็บไซต์ ค่าต่ออายุซอฟต์แวร์วินโดว์ลิขสิทธิ์ เป็นต้น)
9. การปรับปรุงและจัดทำแนวปฏิบัติ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล แผนบริหารความเสี่ยง แผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
10. การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลครู กับหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น 

 

 

ที่มา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา


ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 9/2566 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566ผลการประชุม ก.ค.ศ.ผลประชุม ก.ค.ศ.ประชุม ก.ค.ศ.ผลการประชุม กคศผลประชุม กคศ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

เปิดอ่าน 1,751 ☕ 19 ก.พ. 2567

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ครม.ไฟเขียวงบ 2 หมื่นล้าน ศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นร.
ครม.ไฟเขียวงบ 2 หมื่นล้าน ศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นร.
เปิดอ่าน 775 ☕ 20 ก.พ. 2567

สำนักงาน ก.ค.ศ.ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.... และ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ
สำนักงาน ก.ค.ศ.ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.... และ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ
เปิดอ่าน 5,881 ☕ 20 ก.พ. 2567

ด่วนที่สุด การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567
ด่วนที่สุด การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567
เปิดอ่าน 1,674 ☕ 20 ก.พ. 2567

ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการนำผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานและการยื่นคำขอ ผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA)
ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการนำผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานและการยื่นคำขอ ผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA)
เปิดอ่าน 984 ☕ 19 ก.พ. 2567

ว 5/2567 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ว 5/2567 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
เปิดอ่าน 1,280 ☕ 19 ก.พ. 2567

ว 4/2567 การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ว 4/2567 การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
เปิดอ่าน 3,927 ☕ 19 ก.พ. 2567

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ฟุตซอล
ฟุตซอล
เปิดอ่าน 25,302 ครั้ง

ผลศึกษาดื่มกาแฟหลายแก้วต่อวันช่วยสยบโรคตับได้
ผลศึกษาดื่มกาแฟหลายแก้วต่อวันช่วยสยบโรคตับได้
เปิดอ่าน 10,988 ครั้ง

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
เปิดอ่าน 32,696 ครั้ง

จิตรกรรม
จิตรกรรม
เปิดอ่าน 19,989 ครั้ง

แว่นทรงไหนช่วยให้คุณสวยขึ้น
แว่นทรงไหนช่วยให้คุณสวยขึ้น
เปิดอ่าน 10,751 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 096-7158383

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ