ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

ศธ.จัดอบรม "ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน" ยกระดับสมรรถนะเสริมสร้างการบริหารจัดการทางการเงินอย่างยั่งยืน


ข่าวการศึกษา 6 ก.ค. 2566 เวลา 01:10 น. เปิดอ่าน : 7,410 ครั้ง
ศธ.จัดอบรม "ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน" ยกระดับสมรรถนะเสริมสร้างการบริหารจัดการทางการเงินอย่างยั่งยืน

Advertisement

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

 

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายสำคัญให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนนั้น ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ถือเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้ ศธ. กระทรวงการคลัง (กค.) และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายให้ครูฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อม มีขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ศธ. โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขับเคลื่อนการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การวางแผนทางการเงินและการจัดการหนี้ของครูฯ อย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม โดยการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับข้าราชการครูบรรจุใหม่ และข้าราชการครูทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่กำลังก่อร่างสร้างตัวให้มีความรู้ สร้างวินัยการบริหารจัดการการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.อรรถพล กล่าวต่อไปว่า อีกประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กัน เพราะเมื่อไม่นานมานี้โลกได้เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือที่เรียกว่าเป็นยุคของ VUCA World ซึ่งเป็นสภาวะความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน ยุ่งเหยิง ของ Digital Disruption ครูไทยจึงต้องเร่งยกระดับพัฒนาทักษะตนเองไม่ว่าจะในด้านทักษะด้านนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็น ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี รู้จักติดตามข้อมูลข่าวสาร ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ พร้อมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อร่วมกันสร้าง พัฒนา หล่อหลอมเด็กและเยาวชนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ เปี่ยมไปด้วยทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค VUCA World หรือให้ถูกต้องจริง ๆ ต้องเป็นโลกยุค BANI World ที่รวมเอาVUCA World, Digital Disruption, สังคมสูงวัย และโรคอุบัติภัยใหม่ ๆ เข้าด้วยกัน เป็นโลกที่เปราะบาง เต็มไปด้วยความกังวล เข้าใจได้ยาก และไม่สามารถคาดการณ์ได้

 

“สำหรับหลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้ถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ อายุราชการ 6 – 25 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มหลักที่กำลังวางแผนสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว ได้เรียนรู้และวางแผนบริหารจัดการการเงินได้อย่างเหมาะสม โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันทางการเงิน และสามารถวางแผนการออม การลงทุนที่เหมาะสมกับรายได้และมีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งเป็นการพัฒนาผ่านระบบออนไลน์จากแพลตฟอร์ม “KHURU Online” ของ สคบศ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการพัฒนาในครั้งนี้จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเข้ารับการพัฒนาเพื่อรับความรู้ สร้างความเข้าใจให้เกิดทักษะในการวางแผนการบริหารจัดการการเงิน และวางแผนการออมได้อย่างมีประสิทธิภาพ”ปลัด ศธ.กล่าว

ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สถาบันอุดมศึกษา, ธนาคารแห่งประเทศไทย, บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านต่าง ๆ มาบรรยายให้ความรู้ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรอื่น ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีอายุราชการระหว่าง 6 – 25 ปี จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ครูฯ ผู้เข้ารับการพัฒนามองเห็นโอกาสในการยกระดับคุณภาพทางวิชาชีพรวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการการเงินและการจัดการหนี้ ตลอดจนเสริมประสบการณ์ด้านดิจิทัลภัยทางการเงินและช่องทางการหารายได้เสริม โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่5 – 21 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ มีผู้สมัครเข้ารับการพัฒนาจำนวนทั้งสิ้น2,545 คน

 

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมไดิจาก FOCUSNEWS วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 


ศธ.จัดอบรม "ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน" ยกระดับสมรรถนะเสริมสร้างการบริหารจัดการทางการเงินอย่างยั่งยืนศธ.จัดอบรมครูไทยยุคใหม่เข้าใจการเงินยกระดับสมรรถนะเสริมสร้างการบริหารจัดการทางการเงินอย่างยั่งยืน

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

ด่วนที่สุด การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

ด่วนที่สุด การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

เปิดอ่าน 1,678 ☕ 20 ก.พ. 2567

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ครม.ไฟเขียวงบ 2 หมื่นล้าน ศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นร.
ครม.ไฟเขียวงบ 2 หมื่นล้าน ศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นร.
เปิดอ่าน 775 ☕ 20 ก.พ. 2567

สำนักงาน ก.ค.ศ.ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.... และ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ
สำนักงาน ก.ค.ศ.ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.... และ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ
เปิดอ่าน 5,894 ☕ 20 ก.พ. 2567

ด่วนที่สุด การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567
ด่วนที่สุด การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567
เปิดอ่าน 1,678 ☕ 20 ก.พ. 2567

ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการนำผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานและการยื่นคำขอ ผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA)
ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการนำผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานและการยื่นคำขอ ผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA)
เปิดอ่าน 987 ☕ 19 ก.พ. 2567

ว 5/2567 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ว 5/2567 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
เปิดอ่าน 1,282 ☕ 19 ก.พ. 2567

ว 4/2567 การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ว 4/2567 การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
เปิดอ่าน 3,961 ☕ 19 ก.พ. 2567

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

หลักการเสริมฮวงจุ้ยให้ "ห้องรับประทานอาหาร"
หลักการเสริมฮวงจุ้ยให้ "ห้องรับประทานอาหาร"
เปิดอ่าน 11,208 ครั้ง

เจ้าฟ้ามหาจักรี ต้นแบบของครูทั้งแผ่นดิน
เจ้าฟ้ามหาจักรี ต้นแบบของครูทั้งแผ่นดิน
เปิดอ่าน 8,557 ครั้ง

หนังสือดี 100 เล่ม ที่ควรอ่าน-มีไว้ในห้องสมุด
หนังสือดี 100 เล่ม ที่ควรอ่าน-มีไว้ในห้องสมุด
เปิดอ่าน 52,917 ครั้ง

10 ประการที่ญี่ปุ่นก้าวหน้าระดับโลก
10 ประการที่ญี่ปุ่นก้าวหน้าระดับโลก
เปิดอ่าน 10,604 ครั้ง

หนึ่งศตวรรษผ่านไป "เวลา" ของ "ไอน์สไตน์" ยังถูกต้อง
หนึ่งศตวรรษผ่านไป "เวลา" ของ "ไอน์สไตน์" ยังถูกต้อง
เปิดอ่าน 32,349 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 096-7158383

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ