ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

"วิษณุ"เผยการเรียนแบบ Active Learning มาถูกทาง แต่ยังไปไม่ถึงเป้าหมาย เพราะยังไม่เข้าใจกระบวนการนำไปใช้


ข่าวการศึกษา 16 ก.พ. 2566 เวลา 06:34 น. เปิดอ่าน : 3,022 ครั้ง
"วิษณุ"เผยการเรียนแบบ Active Learning มาถูกทาง แต่ยังไปไม่ถึงเป้าหมาย เพราะยังไม่เข้าใจกระบวนการนำไปใช้

Advertisement

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุม ชั้น 5 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่าง สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และมีนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(กช.) ร่วมในพิธี โดย ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ กล่าวว่า เชื่อว่าทุกคนเข้าใจและมีความตระหนักในการเรียนการสอนแบบ Active Learning อยู่แล้ว เพียงแต่อาจจะไม่ทราบว่าจะเดินไปอย่างไร แต่ถ้ามีการแนะนำและการเตรียมตัวที่ดีก็จะเดินหน้าไปได้แน่นอน ซึ่งการลงนามครั้งนี้ถือเป็นการเปิดฉากความร่วมมือกับสถาบัน สมาคมต่าง ๆ และหากสามารถกระจายไปครอบคลุมทุกหน่วยงานของประเทศไทยเราจะได้เห็นความพร้อมเพรียง ประเทศไทยก็จะเข้าสู่การพลิกโฉมได้อย่างแท้จริง

 

“กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ใช้ได้ตั้งแต่อนุบาลจนถึงอุดมศึกษา แต่ตอนนี้ไปไม่หมดทุกระดับ เพราะเราเน้นระดับประถมศึกษากับมัธยมศึกษาตอนต้น และทำได้ในบางโรงเรียน โดยในโรงเรียนสาธิตอาจจะทำได้เร็วและก้าวหน้ากว่าคนอื่น อย่างไรก็ตามวันนี้ดีใจที่มีโรงเรียนพระพุทธศาสนาเข้ามาร่วมแล้ว ซึ่งต่อไปก็จะมีโรงเรียนศาสนาอื่นเข้ามา รวมถึงสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้ามาเพิ่มอีก ก็จะทำให้เกิดการขยับพร้อมเพรียงกันมากขึ้น รวมถึงอยากให้ขยายไปในสาขาอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการศึกษา อย่างเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กฎหมาย ด้วย แต่ที่ยังไปไม่ถึงอาจเป็นเพราะยังไม่เข้าใจว่าจะนำกระบวนการ Active Learning ไปใช้ได้อย่างไร อย่างไรก็ตามการปฏิรูปต้องใช้เวลาทำวันเดียวเสร็จไม่เรียกปฏิรูปแต่เรียกปฏิวัติ”รองนายกฯกล่าว

ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นนโยบายด้านการศึกษาที่สําคัญของรัฐบาลในการกํากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ซึ่ง พว.นอกจากจะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแล้ว ยังได้พัฒนาวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน และวิธีจัดการเรียนรู้ของครู ซึ่งการเรียนรู้ และพัฒนาตามขั้นตอนเหล่านี้จะทำให้เด็กเกิดความรู้ที่แท้จริง ซึ่งเด็กจะเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เขาคิดและทำด้วยตนเอง ทางนายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยจึงมีความต้องการที่จะร่วมกับ พว.พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตอบสนองนโยบายดังกล่าว มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถ เข้าใจ รู้ความหมาย เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรียนรู้อย่างมีความสุขและเกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนา ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ผ่านการทํางานเป็นทีมและความร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นสําหรับโลกอนาคตไปสู่การเป็นนวัตกรได้

 

อาจารย์ดวงใจ ตระกูลช่าง กรรมการสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกของสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย โดยหวังให้มีการจัดการศึกษาที่ดีจากการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ครอบคลุมไปถึงเยาวชนที่เข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของเราทุกคน เติบโตเป็นพลเมืองที่มีความสามารถ มีกระบวนการคิดขั้นสูง มีทักษะจําเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะที่ดีติดตัวไปเป็นคนดีของสังคม โดยนําทักษะไปใช้สร้างอาชีพ สร้างงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต ของตน สังคม และชุมชนให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ซึ่งการจัดการศึกษาให้เกิดผลกับผู้เรียนดังกล่าว ต้องอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรู้สื่อและหนังสือเรียนที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สรุปความรู้ได้เอง สร้างทักษะและคุณลักษณะสําคัญจากการทํางานให้ติดตัวเป็นอุปนิสัย พร้อมแสดงออกเป็นสมรรถนะในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริงได้ และมีความหมายต่อผู้เรียน ซึ่ง พว.มีองค์ความรู้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดสื่อและหนังสือเรียนที่มีคุณภาพดังกล่าวให้กับสถานศึกษาทุกระดับตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศ

“นอกจากนี้ พว.ยังมีสื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจจํานวนมาก สมาคมมีวัตถุประสงค์สําคัญ คือ การร่วมมือองค์กรสถาบันทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อร่วมพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาสมาชิก ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการใช้สื่อสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมศักยภาพครูและของผู้เรียน อย่างทั่วถึง ดังนั้นเพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันจัดดําเนินการให้มีการใช้สื่อ สารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกของสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ให้นําไปสู่ผลลัพธ์คุณภาพที่ตัวผู้เรียนอย่างแท้จริง และตอบสนองการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21”อาจารย์ดววงใจกล่าว

ด้าน ดร.อุดม ชํานิ นายกสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการดําเนินการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และแผนยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา และปฏิรูประบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาของโลกอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะที่จําเป็นของโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่มีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะมีความรัก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยมีขอบเขตครอบคลุมทั้งการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่อยู่ในวัยเรียนและวัยรุ่นมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้มีสํานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดชีวิต โดยคํานึงถึงสถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาที่สําคัญ

 

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก FOCUSNEWS วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 


"วิษณุ"เผยการเรียนแบบ Active Learning มาถูกทาง แต่ยังไปไม่ถึงเป้าหมาย เพราะยังไม่เข้าใจกระบวนการนำไปใช้วิษณุเผยการเรียนแบบActiveLearningมาถูกทางแต่ยังไปไม่ถึงเป้าหมายเพราะยังไม่เข้าใจกระบวนการนำไปใช้

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

ว6/2567 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ว6/2567 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 4,224 ☕ 14 ก.พ. 2567

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ครม.ไฟเขียวงบ 2 หมื่นล้าน ศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นร.
ครม.ไฟเขียวงบ 2 หมื่นล้าน ศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นร.
เปิดอ่าน 802 ☕ 20 ก.พ. 2567

สำนักงาน ก.ค.ศ.ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.... และ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ
สำนักงาน ก.ค.ศ.ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.... และ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ
เปิดอ่าน 6,081 ☕ 20 ก.พ. 2567

ด่วนที่สุด การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567
ด่วนที่สุด การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567
เปิดอ่าน 1,718 ☕ 20 ก.พ. 2567

ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการนำผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานและการยื่นคำขอ ผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA)
ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการนำผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานและการยื่นคำขอ ผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA)
เปิดอ่าน 1,019 ☕ 19 ก.พ. 2567

ว 5/2567 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ว 5/2567 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
เปิดอ่าน 1,322 ☕ 19 ก.พ. 2567

ว 4/2567 การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ว 4/2567 การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
เปิดอ่าน 4,167 ☕ 19 ก.พ. 2567

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ประเทศไทยได้อะไร... จากการรอใช้ 3จี บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์
ประเทศไทยได้อะไร... จากการรอใช้ 3จี บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์
เปิดอ่าน 8,442 ครั้ง

สรุปสูตรไฮเพอร์โบลา
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลา
เปิดอ่าน 50,153 ครั้ง

ประโยชน์ของมังคุด ราชินีแห่งผลไม้ไทยที่ต้องลิ้มลอง
ประโยชน์ของมังคุด ราชินีแห่งผลไม้ไทยที่ต้องลิ้มลอง
เปิดอ่าน 14,009 ครั้ง

"e-Learning" บทเรียนออนไลน์ กับสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้
"e-Learning" บทเรียนออนไลน์ กับสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้
เปิดอ่าน 20,015 ครั้ง

ประโยชน์บัตรเครดิต ที่คุณควรรู้ไว้ ตอนที่ 2
ประโยชน์บัตรเครดิต ที่คุณควรรู้ไว้ ตอนที่ 2
เปิดอ่าน 19,889 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 096-7158383

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ