ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม > “เปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพ” สร้างเข็มทิศชีวิตและการศึกษาให้ “เด็กเมืองช้าง”

“เปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพ” สร้างเข็มทิศชีวิตและการศึกษาให้ “เด็กเมืองช้าง”

🗓 โพสต์เมื่อวันที่ : 25 ธ.ค. 2560 เปิดอ่าน : 3,697 ครั้ง
Advertisement

☰แชร์ >  
Share on Google+ LINE it!
เพิ่มเพื่อน
“เปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพ” สร้างเข็มทิศชีวิตและการศึกษาให้ “เด็กเมืองช้าง”

Advertisement

“สสค.” หนุน “สุรินทร์” จัดการศึกษาเพื่ออาชีพ “เก่งดีมีงานทำ” รับไทยแลนด์ 4.0
           
เพราะการพัฒนา “คน” คือหัวใจสำคัญที่สุดของการพัฒนา “ชาติ” โดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ด้วยการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้กับเด็กและเยาวชนในการก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานและการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทิศทางของเศรษฐกิจ การพัฒนาในระดับจังหวัดและในระดับประเทศ
 
           
“จังหวัดสุรินทร์” เป็น 1 ใน 10 จังหวัดนำร่องการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ที่ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ตาก)  โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนิน “โครงการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพแก่เยาวชนระดับจังหวัด” จนเกิดเป็นวิสัยทัศน์ “เก่ง ดี มีงานทำ” และ 3 ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมพร้อมเด็กและเยาวชนให้มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัด และการพัฒนาในระดับประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ที่ประกอบไปด้วย 1.การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ 2.การจัดฝึกอบรมทักษะอาชีพ และ 3.การสร้างแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านอาชีพอย่างครบวงจร
จนเป็นที่มาของการจัดงาน “เปิดโลกการเรียนรู้เพื่ออาชีพจังหวัดสุรินทร์” ขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดภายใต้ความร่วมมือของ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) องค์การบริหารจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ สมัชชาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ และ กิจการเพื่อสังคม A-chieve เพื่อปลูกฝังปรับเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองต่อการศึกษา และสร้างเข็มทิศชีวิตในการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่อาชีพที่ใช่และสอดคล้องกับความถนัดให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนรวมไปถึงผู้ปกครองในจังหวัด
           
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการพัฒนาคนอันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของการพัฒนาชาติ จึงมีนโยบายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการการศึกษาและพัฒนาคน โดยมุ่งให้เกิดการเตรียมความพร้อมของเยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการของท้องถิ่น เน้นการสร้างคนให้มีความสามารถ มีทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการทำงาน ด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนได้เตรียมความพร้อมด้านอาชีพ ซึ่งการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องนี้ให้ประสบความสำเร็จ ควรเริ่มจากท้องถิ่น เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีบริบทที่แตกต่างหลากหลาย มีต้นทุนทรัพยากรที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ความต้องการแรงงานย่อมแตกต่างกันไปด้วยโดยแต่ละจังหวัดสามารถกำหนดทิศทางการศึกษาให้ลูกหลานของตนเองได้
“จังหวัดสุรินทร์ก็มีทิศทางในการพัฒนาของตนเองที่ชัดเจน โดยในปีที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน หรือ สสค. ได้ร่วมกับ กศจ. และหลายหน่วยงานของจังหวัดขับเคลื่อนงานสำคัญๆ ได้แก่ การวิจัยข้อมูลสถานการณ์ตลาดแรงงาน 18 กลุ่มจังหวัด ทั้งด้านแนวโน้มอาชีพที่กำลังขยายตัว และทักษะที่นายจ้างต้องการ พัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพระดับจังหวัด และพัฒนาแผนการเรียนรู้เตรียมอาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้ต่อยอดงานวิชาการที่ผ่านมา โดยร่วมมือกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ในการติดตั้ง “ศูนย์ความรู้กินได้” ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ให้มีความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบอาชีพ ซนอกจากนี้การจัดงาน เปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพสุรินทร์ ยังจะช่วยเปิดโลกของการศึกษาและอาชีพให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าถึงความรู้ด้านสถานการณ์ตลาดแรงงาน เพื่อใช้ในการวางแผนอนาคต ประกอบการตัดสินใจเลือกเส้นทางการเรียนและการประกอบอาชีพ และเชื่อมั่นว่าจะทำให้เด็กและเยาวชนของเรามีทักษะและความสามารถเข้าสู่อาชีพที่รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ในอนาคต” รองนายกรัฐมนตรีระบุ
           
นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การจัดงาน “เปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพจังหวัดสุรินทร์” ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมคือ “เวทีเปิดโลกอาชีพ” และ “Mini-exhibition” ที่ได้เชิญโดยวิทยากรต้นแบบจากกลุ่มอาชีพต่างๆ มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาและการทำงานให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัด รวมถึงนิทรรศการและ Workshop การประกอบอาชีพต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทในด้านต่างๆ ทั้งการเกษตร ศิลปหัตถกรรม ช่างกลการเกษตร ซี่งจะทำให้นักเรียนมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้นในจังหวัดสุรินทร์จำนวนมากกว่า 2,000 คนได้รับการแนะแนว ค้นหาตัวเองพบ และมีข้อมูลในการก้าวไปสู่อาชีพที่ใช่ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตและความถนัดของตนเอง และโลกของการทำงานที่เป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดแรงงานในระดับท้องถิ่น ในระดับจังหวัด หรือในระดับประเทศ
           
“การจัดการศึกษาและหลักสูตรต่างๆ ที่มาจากส่วนกลางนั้น วันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมของพื้นที่ๆ มีสภาพปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน ทั้งในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และประเพณี ซึ่งการศึกษาควรที่จะต้องออกแบบให้สอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่การศึกษาไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาเพื่ออาชีพ ทั้งๆ ที่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก จากข้อมูลที่ สสค. ทำไว้จะเห็นได้ชัดเจนว่ามีเด็กที่จบมหาวิทยาลัยแล้วตกงานจำนวนมาก ในขณะที่ผู้ที่เรียนสายอาชีวะแทบจะไม่ตกงานเลย ฉะนั้นถ้าเด็กคนไหนที่ไม่มีโอกาส ไม่มีศักยภาพพอในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีต้นทุนแค่เรียนชั้นมัธยมศึกษาต้น ทำยังไงเมื่อเขาออกไปสู่ตลาดแรงงานแล้วเขาจะมีทักษะอาชีพ เพราะฉะนั้นจังหวัดสุรินท์จึงต้องมาทำงานทางด้านการจัดสร้างหลักสูตรทางด้านอาชีพ โดยเน้นอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทต้นทุน และโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัด เพื่อให้มีพื้นฐานทักษะอาชีพที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เมื่อเรียนจบ” นายไกรศักดิ์กล่าว
           
“ซึ่งสิ่งที่เราหวังมากที่สุดก็คือทำอย่างไรที่จะจุดประกายความคิดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้กับครูแนะแนวและเด็กๆ ของเราเห็นว่า ค่านิยมที่ให้เรียนสูงๆ จบไปเป็นเจ้าคนนายคนนั้น เกิดขึ้นได้ยากแล้วในปัจจจุบัน หรือมีไม่ถึงร้อยละ 5 ดังนั้นทำอย่างไรให้เด็กที่ไม่มีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นไปตรงนั้น ให้หันมาสนใจเรื่องการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยเฉพาะการศึกษาในสายอาชีวะศึกษา ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เชื่อว่าจะทำให้เด็กสุรินทร์จะได้มองเห็นตัวเอง พ่อแม่ผู้ปกครองก็จะได้เห็นทางออกให้กับลูกหลาน ครูแนะแนวก็จะมีความมั่นในในการแนะนำลูกศิษย์ของตนเองในเรื่องอาชีพมากยิ่งขึ้น ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีสถานศึกษาหลายแห่งในจังหวัดสุรินทร์ที่เห็นด้วยกับการทำงานของเรา โดยเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับโจทย์ของการศึกษาในเชิงพื้นที่มากกว่าที่โจทย์จะไปแข่งขันในเรื่องเรื่องของคะแนนต่างๆ เพิ่มมากขึ้น” ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ระบุ
 
นายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร สสค. เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ เป็น 1 ใน 10 จังหวัดนำร่องการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ที่ สสค. ได้เข้าไปสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้แต่ละจังหวัดสามารถออกแบบกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนากำลังคนของจังหวัดหรือทุนมนุษย์ของตนเองให้มีศักยภาพและความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับทิศทางการพัฒนาของจังหวัด และทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ Thailand Economy 4.0
 
“ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ ภายในระยะเวลาไม่ถึง 3 ปี ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัด โดยสามารถค้นพบเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษากว่า 1 หมื่นคน และในจำนวนนี้สามารถติดตามช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่การศึกษาจำนวน 734 คน โดยแบ่งเป็น 447 คน สามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ และ 287 คน ได้รับการส่งต่อเพื่อฝึกทักษะอาชีพที่ตนเองถนัดและสนใจในสาขาต่างๆ อาทิ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างตัดผมฯลฯ เพื่อให้มีทักษะอาชีพและเกิดสัมมาชีพในพื้นที่ รวมไปถึงยังมีการทำงานร่วมกับสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่นำร่องหาแรวทางการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเกษตรผสมผสานที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจและภูมิสังคมของจังหวัดให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ใน 5 โรงเรียนจำนวน 1,418 คน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนในการออกไปประกอบอาชีพได้ภายหลังจบการศึกษา” นายพัฒนพงษ์ ระบุ
 
จังหวัดสุรินทร์จึงเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในระดับพื้นที่ ให้สามารถก้าวไปในทิศทางที่เหมาะสมกับตนเอง ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในจังหวัด เป็นการน้อมนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9  ที่ว่า “คิดใหญ่ ทำเล็ก”ที่สำเร็จได้จริง เกิดผลตรงไปสู่ “คน” ซึ่งถือเป็น “จุดคานงัด” ที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศยุคศตวรรษที่ 21.

 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> “เปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพ” สร้างเข็มทิศชีวิตและการศึกษาให้ “เด็กเมืองช้าง” , , “เปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพ” , สร้างเข็มทิศชีวิตและการศึกษาให้ , “เด็กเมืองช้าง” << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
โรงเรียนสองแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สพม.34 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) รับมอบโรงอาหารพร้อมครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอี้ มูลค่ารวม 800,000 บาท☕ คลิกอ่านเลย
โรงเรียนสองแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สพม.34 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) รับมอบโรงอาหารพร้อมครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอี้ มูลค่ารวม 800,000 บาท
เปิดอ่าน 2,203 ครั้ง
โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 "Thailand s Education Leader Symposium 2016"  : วันที่ 30 พ.ย. 59☕ คลิกอ่านเลย
โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 "Thailand s Education Leader Symposium 2016" : วันที่ 30 พ.ย. 59
เปิดอ่าน 5,070 ครั้ง
กศจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งท่ี 1 ปี พ.ศ.2559☕ คลิกอ่านเลย
กศจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งท่ี 1 ปี พ.ศ.2559
เปิดอ่าน 35,162 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดห้องเรียนออนไลน์ 22 หลักสูตร พร้อมเกียรติบัตรทันที☕ คลิกอ่านเลย
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดห้องเรียนออนไลน์ 22 หลักสูตร พร้อมเกียรติบัตรทันที
เปิดอ่าน 21,813 ครั้ง
รับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์พกพาอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ☕ คลิกอ่านเลย
รับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์พกพาอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์
เปิดอ่าน 6,987 ครั้ง

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เตือนมีภาพ-คลิปโป๊เด็กต่ำกว่า 18 ปี ในมือถือ ระวังเจอโทษหนักเตือนมีภาพ-คลิปโป๊เด็กต่ำกว่า 18 ปี ในมือถือ ระวังเจอโทษหนัก
เปิดอ่าน 9,735 ครั้ง
การทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
เปิดอ่าน 39,968 ครั้ง
ความสำคัญของการศึกษาปฐมวัยความสำคัญของการศึกษาปฐมวัย
เปิดอ่าน 21,825 ครั้ง
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕
เปิดอ่าน 10,786 ครั้ง
วันสิ่งแวดล้อมโลก กับ วิกฤติน้ำแล้ง - ขาดแคลนอาหาร (5 มิ.ย.)วันสิ่งแวดล้อมโลก กับ วิกฤติน้ำแล้ง - ขาดแคลนอาหาร (5 มิ.ย.)
เปิดอ่าน 10,636 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
[ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ