ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวการศึกษา > ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์และนายกสภามหาวิทยาลัย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์และนายกสภามหาวิทยาลัย

🗓 โพสต์เมื่อวันที่ : 28 ธ.ค. 2558 เปิดอ่าน : 3,655 ครั้ง

Advertisement

☰แชร์ >  
Share on Google+ LINE it!
เพิ่มเพื่อน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์และนายกสภามหาวิทยาลัย

Advertisement

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งศาสตราจารย์ จำนวน 15 ราย และนายกสภามหาวิทยาลัยต่างๆ

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๔๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
แต่งตั้งศาสตราจารย์

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน ๑๕ ราย ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์สาลี่ สุภาภรณ์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพลศึกษา สังกัดคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔
๒. รองศาสตราจารย์อลงกร อมรศิลป์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
๓. รองศาสตราจารย์สมยศ สุทธิไวยกิจ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีอินทรีย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
๔. รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ สืบนุการณ์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
๕. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ สิทธิถาวร ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปรสิตวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๖. รองศาสตราจารย์ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๗. รองศาสตราจารย์วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
๘. รองศาสตราจารย์วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชกรรมเทคโนโลยี สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗
๙. รองศาสตราจารย์ภาณุพงศ์ นิธิประภา ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗
๑๐. รองศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗
๑๑. รองศาสตราจารย์พรทิพย์ วงศ์แก้ว ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโรคพืชวิทยา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑๒. รองศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ ฤกษ์สมบูรณ์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๓. รองศาสตราจารย์วรรณี กัณฐกมาลากุล ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘
๑๔. รองศาสตราจารย์พรงาม เดชเกรียงไกรกุล ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖
๑๕. รองศาสตราจารย์ดนัย บุณยเกียรติ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพืชสวนสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี

รายละเอียดเพิ่มเติม :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/340/2.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/340/4.PDF

 

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๓๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย

๑. แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายช่วงโชติ พันธุเวช ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแทน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว

๒. แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว

๓. แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว

๔. แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายโสรีช์ โพธิแก้ว ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว

๕. แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน ๑๑ ราย ดังนี้

๑. นายชาคริต อนันทราวัน เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. นายดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายเดือน คำดี เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายปรีชา เศรษฐีธร เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายไพฑูรย์ สินลารัตน์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายวิรุณ ตั้งเจริญ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายศานิตย์ นาคสุขศรี เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายอิสระ สุวรรณบล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตามที่เสนอทุกราย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี

รายละเอียดเพิ่มเติม :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/339/14.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/339/15.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/339/16.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/339/17.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/339/13.PDF

 

ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 28 ธันวาคม 2558

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์และนายกสภามหาวิทยาลัย , , ราชกิจจานุเบกษา , เผยแพร่ประกาศฯ , แต่งตั้งศาสตราจารย์และนายกสภามหาวิทยาลัย << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ครม.เคาะร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย☕ 16 มิ.ย. 2564
ครม.เคาะร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย
เปิดอ่าน 330 ครั้ง
"ดร.รัชชัยย์" ชี้ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....ไม่เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด☕ 15 มิ.ย. 2564
"ดร.รัชชัยย์" ชี้ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....ไม่เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด
เปิดอ่าน 1,028 ครั้ง
การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา☕ 15 มิ.ย. 2564
การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปิดอ่าน 735 ครั้ง
ว14/2564 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19☕ 15 มิ.ย. 2564
ว14/2564 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
เปิดอ่าน 663 ครั้ง
ออมสิน จัดใหญ่ “มหกรรมผ่อนปรนการชำระหนี้ครู” 1-30 มิ.ย. 64 ปูพรมช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ยับยั้งสถานะลูกหนี้ไม่ให้เป็น NPLs☕ 14 มิ.ย. 2564
ออมสิน จัดใหญ่ “มหกรรมผ่อนปรนการชำระหนี้ครู” 1-30 มิ.ย. 64 ปูพรมช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ยับยั้งสถานะลูกหนี้ไม่ให้เป็น NPLs
เปิดอ่าน 10,131 ครั้ง

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางในราชอาณาจักร ในลักษณะเหมาจ่ายอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางในราชอาณาจักร ในลักษณะเหมาจ่าย
เปิดอ่าน 15,145 ครั้ง
เช็กสุขภาพง่าย ๆ แค่ส่องกระจกเช็กสุขภาพง่าย ๆ แค่ส่องกระจก
เปิดอ่าน 10,713 ครั้ง
ดาวน์โหลด Powerpoint การประชุม กศจ.ภาคใต้ และประเด็นน่าสนใจที่ครูควรรู้ดาวน์โหลด Powerpoint การประชุม กศจ.ภาคใต้ และประเด็นน่าสนใจที่ครูควรรู้
เปิดอ่าน 9,388 ครั้ง
Google ใหญ่ขึ้น!!! คุณไม่ได้ตาฝาด...Google ใหญ่ขึ้น!!! คุณไม่ได้ตาฝาด...
เปิดอ่าน 6,420 ครั้ง
เข้าใจผิดทั่วโลก! นางแบบไต้หวันจ่อฟ้องคนปล่อยข่าวมั่วทำชีวิตพังเข้าใจผิดทั่วโลก! นางแบบไต้หวันจ่อฟ้องคนปล่อยข่าวมั่วทำชีวิตพัง
เปิดอ่าน 9,437 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
[ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ