ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

ผลประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558


ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ 28 ก.ย. 2558 เวลา 08:02 น. เปิดอ่าน : 14,683 ครั้ง

Advertisement

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) โดยมีมติให้ชะลอเกณฑ์ดังกล่าวไปก่อน พร้อมทั้งมอบสำนักงาน ก.ค.ศ.ไปปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน นอกจากนี้ได้รับทราบกำหนดการสอบคัดเลือกข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ.

ผลประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558
 

ให้ชะลอการใช้หลักเกณฑ์และการประเมินวิทยฐานะครู ตามเกณฑ์ PA

จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้มีมติให้ตั้งคณะทำงานจำนวน 2 คณะ โดยคณะที่ 1 ไปพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าว และคณะที่ 2 ไปกำหนดตัวชี้วัดด้านจิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อใช้ประกอบการประเมิน

สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับต่างๆ แล้ว ได้ผลเป็นดังนี้

1. การปรับปรุงหลักเกณฑ์และการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ PA มีข้อจำกัดหลายประการ ดังนี้

-การกำหนดให้มีการทดสอบความรู้ ความสามารถเชิงทฤษฎี และการประเมินประสบการณ์วิชาชีพ อาจไม่ใช่แนวทางที่จะวัดศักยภาพของผู้ขอได้ และอาจเกิดความไม่เสมอภาคระหว่างครูที่อยู่ในเมืองกับครูที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

-ปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะจำนวนมากคือ 145,549 คน หากมีกรรมการประเมิน 2 ชุด อาจไม่สามารถสรรหากรรมการมาประเมินได้

-งบประมาณที่ใช้ในการประเมินแต่ละราย มีค่าใช้จ่ายสูง หากมีคำขอเป็นจำนวนมากจะมีผลกระทบทางด้านงบประมาณ

-การกำหนดระยะเวลาการพัฒนางานตามข้อตกลง เป็นเวลา 2 ปี จะทำให้ผู้ขอรับการประเมินไม่สามารถย้ายได้ เป็นระยะเวลาที่นานเกินไป และอาจเป็นปัญหาในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับผู้เรียนต่างกลุ่ม

-การให้ครูทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ครูอาจมุ่งพัฒนาเฉพาะนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยละเลยหน้าที่ในการพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบทั้งหมด

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมจึงได้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ดังนี้

-ให้มีการพิจารณาแง่มุมต่างๆ ให้รอบคอบ รอบด้าน เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน

-ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และจิตวิญญาณความเป็นครู

-มุ่งเน้น Outputs และ Outcomes ที่เกิดกับผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา

-กำหนดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการเข้ารับการประเมินวิทยฐานะ และให้โอกาสครูในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกล ได้รับการประเมินวิทยฐานะอย่างเสมอภาค

-สร้างมาตรฐาน กำกับ ดูแลที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

2. การประเมินจิตวิญญาณความเป็นครู

ได้สรุปคุณลักษณะของการมีจิตวิญญาณความเป็นครูจากการปฏิบัติตน 5 ด้าน ได้แก่

  • ด้านตนเอง
  • ด้านผู้เรียน
  • ด้านวิชาชีพ
  • ด้านผู้ร่วมวิชาชีพ และ
  • ด้านสังคม

ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ.จะได้นำไปขยายผลในการจัดทำตัวชี้วัดต่อไป

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะดังกล่าว เป็นไปตามข้อเสนอแนะจากที่ได้มีการจัดประชุมสัมมนาดังกล่าว จึงมีมติ ดังนี้

1. ให้ชะลอการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ PA ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการปรับปรุงและประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่

2. เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ไปดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 2 เดือน (ภายในเดือนพฤศจิกายน 2558)

3. แนวทางที่ปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะต้องสอดคล้องกับ 3 ข้อ คือ 1) การที่ครูจะต้องไม่เบียดบังเวลาสอนเด็กนักเรียน 2) ให้มีมาตรฐานทางวิชาการและมาตรฐานทางจิตวิญญาณความเป็นครู 3) กลุ่มเป้าหมายครูแต่ละลักษณะทั้ง 3 กลุ่ม อาจมีวิธีไม่เหมือนกัน แตกต่างกันได้ และควรหลอมรวมเกณฑ์ต่างๆ ให้เหลือเกณฑ์ใหม่เพียงรูปแบบเดียว

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้ ผู้จะขอรับการประเมินยังคงสามารถใช้หลักเกณฑ์การประเมินในปัจจุบัน คือ ว 17/2552 (การจัดทำผลงานทางวิชาการ) หรือ ว 13/2556 (เกณฑ์เชิงประจักษ์) ไปก่อนได้


รับทราบกำหนดการสอบคัดเลือกข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

- ที่ประชุมได้รับทราบกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งขณะนี้มีอัตราว่าง 2,616 อัตรา (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2558) ตามกำหนดการ ดังนี้

  ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประเมินประวัติและผลงาน
สอบภาค ก และภาค ข
สอบภาค ค (สัมภาษณ์)
ประกาศผลการคัดเลือก
ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558
วันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2558
ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 16-27 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2558

- สำหรับการสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 ได้รับรายงานจาก สพฐ. ว่า ขณะนี้มีตำแหน่งว่างที่เปิดรับสมัคร จำนวน 1,611 อัตรา ใน 44 กลุ่มวิชา มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 110,926 คน (หรืออัตราส่วนประมาณ 1:69)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีผู้สมัครสอบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
1. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จำนวน 4,468 คน
2. สพป.เชียงราย เขต 2 จำนวน 4,427 คน
3. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 จำนวน 3,290 คน
4. สพป.สุรินทร์ เขต 2 จำนวน 2,753 คน
5. สพป.พิษณุโลก เขต 2 จำนวน 2,628 คน

กลุ่มวิชาเอก ที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
1. ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จำนวน 14,540 คน
2. คอมพิวเตอร์ จำนวน 13,710 คน
3. สังคมศึกษา จำนวน 12,650 คน
4. วิทยาศาสตร์ จำนวน 11,642 คน
5. ภาษาอังกฤษ จำนวน 10,594 คน

จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่ามีผู้สมัครมากกว่า 1 แห่ง จำนวน 21 คน


 

ข่าวจากสำนักงาน ก.ค.ศ.

เห็นชอบให้นิติกร สพฐ. ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)

ดร.รัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า จากระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของบุคลากรทางการศึกษาในสายงานนิติการ พ.ศ.2553 และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นิติกรชำนาญการ นิติกรชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ พิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรได้รับ พ.ต.ก. กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก.ครั้งแรก ซึ่งมีผู้ผ่านการประเมินเพื่อให้ได้รับ พ.ต.ก. รวม 14 ราย

ก.ค.ศ.ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติทั้ง 14 ราย ดังนี้

ระดับปฏิบัติการ 1 ราย ให้ได้รับ พ.ต.ก.ในอัตรา 3,500 บาทต่อเดือน คือ นายภูชาวานิช ภูผา สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ระดับชำนาญการ 3 ราย ให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตรา 4,500 บาทต่อเดือน คือ
1. นางปราณี อิทธิวิริยกุล (วิชัยเดช) สพป.ชัยนาท
2. นายประชา ดนตรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
3. นางบุหลัน ทองเปรม สพป.สมุทรสงคราม

ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตรา 6,000 บาทต่อเดือน 10 ราย คือ
1. นายภิญโญ ไม้ทองงาม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
2. นายรัชพงศ์ จามรโชติ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
3. นายสำเภา ทวีผล สพป.นครราชสีมา เขต 1
4. นางสุดจิตต์ ขาวเรือง สพป.สระแก้ว เขต 2
5. นายธนิต ดวงเงิน สพป.ตาก เขต 1
6. นายก้องทภพ (วิรัตน์) แก้วศรี สพป.นนทบุรี เขต 2
7. นางสาวภัทรมน เกษสุวรรณ์ สพป.นนทบุรี เขต 1
8. นายประเจตน์ ธนะสัมบัน สพม.เขต 39
9. นายเชาวลิตร บัวสาร สพม.เขต 4
10. นางอาภรณ์ เบญจานุวงศ์ สพป.ปัตตานี เขต 3


อนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ดร.รัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า ในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 โดยมีนายสุขุม เฉลยทรัพย์ เป็นประธาน ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 86 ราย ได้แก่ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 66 ราย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 1 ราย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 1 ราย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 5 ราย และครูเชี่ยวชาญ 13 ราย ดังนี้

หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 จำนวน 5 ราย ดังนี้

- เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย ได้แก่
1) นายอำนาจ ทองแสน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
2) นางอรระวี ผุยพรหม โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) สพป. อุบลราชธานี เขต 4
3) นางสุภาพร เกิดพุ่ม โรงเรียนกุยบุรีวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สพม. เขต 10

- เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ได้แก่
1) นายณรงค์ สมบัติใหม่ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
2) นายจุรินทร์ มิลินทสูต วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

หลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 81 ราย ดังนี้

- เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 10 ราย ได้แก่
1) นางชุติมา อัมพุนันทน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1
2) นางนงคราญ ชัยพงษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง สพป. เชียงราย เขต 4
3) นางสาวกฤษณา วรรณทิพย์ โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25
4) นายพจนา สุจริตวิบูลย์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สพม. เขต 5
5) นายชูชาติ แพน้อย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6
6) นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์ โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จังหวัดฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6
7) นางกิ่งกาญจน์กันนาง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) สพป. เชียงใหม่ เขต 3
8) นางฉลาด ทองทิพย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21
9) นางอำไพ พรหมบุตร โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
10) นางวิไลรัตน์ มิตรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) สพป. พะเยา เขต 2

- เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่
นายเฉลิมพล จิณแพทย์โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สพม. เขต 8

- เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 64 ราย ได้แก่
1) นายไพบูลย์ จันทรักษา โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2
2) ว่าที่พันตรีสมเกียรติ โสตศิริ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 3
3) นายวิทยา สืบแล โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2
4) นายอภัย สบายใจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1
5) นายสันติพงศ์ โนนจันทร์ โรงเรียนบ้านบัวงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5
6) นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม สพม. เขต 22
7) นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป. นครพนม เขต 2
8) นายภุชงค์ บุญอภัย โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. จันทบุรี เขต 2
9) นางอภิชา ถีระพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 (โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์) จังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
10) นายรุ่ง อุดมศิริ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ สพป. นครสวรรค์ เขต 1
11) นางศรินทิพย์ งามนิล โรงเรียนวัดวังยาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1
12) นางสาคร คล้ายแท้ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สพป. นครสวรรค์ เขต 1
13) นางธรรมพร แข็งกสิการ โรงเรียนเขาทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1
14) นายสัมฤทธิ์ รงค์ทอง โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดชัยนาท สพม. เขต 5
15) นางสมัย ลาเกลี้ยง โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5
16) นายวีรศักดิ์ บินสะมะแอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1
17) นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ศูนย์ กศน. อำเภอแม่สะเรียง สำนักงาน กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
18) นายนิอิสเฮาะ นิเงาะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย สพป. ปัตตานี เขต 3
19) นายกิตติศักดิ์ นานช้า โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1
20) นางนงคราญ ตันธนกุล โรงเรียนบ้านไร่พรุ สพป. ตรัง เขต 1
21) นายอุดม กลับขันธ์ โรงเรียนบ้านวังลำ สพป. ตรัง เขต 2
22) นายสนทยา ภักดีวานิช โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สพป. ตรัง เขต 1
23) นายมนตรี เจียรมาศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ จังหวัดนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12
24) นายสุธน เกิดมณี โรงเรียนท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
25) นายคมกฤษณ์ บุญเจริญ โรงเรียนตะดอบวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
26) นายไพฑูรย์ ชินวงศ์ โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
27) นายบุญส่ง ทองเชื่อม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
28) นางสาวสุธิกานต์ แย้มนิล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
29) นางวิจิตราวลิน พรปัญญาภัทร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
30) นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สพม. เขต 34
31) นายจำนงค์อภิญดา โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป.เชียงใหม่ เขต 4
32) นายไพบูลย์ พุทธวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
33) นายมานิต เขียวศรี โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จังหวัดยโสธร สพม.เขต 28
34) นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2
35) นายสุวรรณ เทียบสี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) สพป.ยโสธร เขต 1
36) นายประจวบ ลังกาวงศ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
37) นายสมหมาย เก่งการ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง
38) นายประจวบ อุ่นน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) สพป.อ่างทอง
39) นายสุวรรณ ไตรพฤกษชาติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1
40) นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล โรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี สพม.เขต 8
41) นายหงษ์ดี ศรีเสน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี สพม.เขต 8
42) นางวรรณดี นาคสุขปาน โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2
43) นายลำเพย เย็นมนัส โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
44) นายสุรินทร์ บัวคลี่ โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท สพป.นครสวรรค์ เขต 3
45) นายสมชาย พันธุ์ควณิชย์ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
46) นายอำนวย อภิชาติตรากูล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร สพม.เขต 41
47) นายสมบัติ ตันเจริญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร สพม. เขต 41
48) นายเกษม เขียวสอาด โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง สพป.ลพบุรี เขต 1
49) นางสุนิษา รสฉ่ำ โรงเรียนวัดท่าแค สพป.ลพบุรี เขต 1
50) นายสุรวิทย์ เจียมจิตร โรงเรียนโคกสำโรง สพป.ลพบุรี เขต 1
51) นายสนอง เพ็งบุญ โรงเรียนวัดพรหมสาคร สพป.สิงห์บุรี
52) นายประยูร เขียวอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท
53) นายอุดม โพธินำแสง โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป.ปทุมธานี เขต 2
54) นายธัญวิทย์ กล่ำพลบ โรงเรียนวัดเจริญบุญ สพป.ปทุมธานี เขต 2
55) นายจเร ทองลักษณ์ศิริ โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2
56) นายอุทัย ขัติวงษ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สพม. เขต 34
57) นายนิพนธ์ นิกาจิ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
58) นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร
59) นายจิรพร สมบูรณ์วงศ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม สพม.เขต 9
60) นางสาวรุจิรา แกล้วทะนงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
61) นายจำลอง ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
62) นายอดุลย์ อ่อนนวล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป. พะเยา เขต 2
63) นายจำนงค์ จันแปงเงิน โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) สพป. พะเยา เขต 2
64) นางนวลจันทร์ ลักษิตานนท์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี สพม.เขต 8

- เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ราย ได้แก่
1) นายมนตรี สืบสิงห์ สพป. ลพบุรี เขต 1
2) นายจิรพงษ์ ไชยยศ สพป. ขอนแก่น เขต 1
3) นายวิทยา ประวะโข สพป. อุดรธานี เขต 1
4) นายประวิช ยะรินทร์สพป. ขอนแก่น เขต 5
5) นายทวีศิลป์ สารแสน สพม. เขต 25 จังหวัดขอนแก่น

- มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่
นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี สพป. พิจิตร เขต 2

 

 

ที่มา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 27 กันยายน 2558


ผลประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558ผลประชุมก.ค.ศ.ครั้งที่102558เมื่อวันที่24กันยายน2558

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

ความก้าวหน้านโยบาย ศธ.

ความก้าวหน้านโยบาย ศธ.

เปิดอ่าน 11,148 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
รมว.ศธ.มอบนโยบายรับนักเรียนแก่ ผอ.สพท.
รมว.ศธ.มอบนโยบายรับนักเรียนแก่ ผอ.สพท.
เปิดอ่าน 7,507 ☕ คลิกอ่านเลย

มอบอำนาจให้ รมช.ศึกษาธิการ สั่งและปฏิบัติราชการแทน
มอบอำนาจให้ รมช.ศึกษาธิการ สั่งและปฏิบัติราชการแทน
เปิดอ่าน 6,974 ☕ คลิกอ่านเลย

ผลการดำเนินงานด้านการศึกษาในรอบ 3 เดือน
ผลการดำเนินงานด้านการศึกษาในรอบ 3 เดือน
เปิดอ่าน 6,176 ☕ คลิกอ่านเลย

เชิญร่วมโครงการ"สร้างกิจกรรมปรากฏการณ์หัวใจใหม่เพื่อการท่องเที่ยวไทยยั่งยืน"
เชิญร่วมโครงการ"สร้างกิจกรรมปรากฏการณ์หัวใจใหม่เพื่อการท่องเที่ยวไทยยั่งยืน"
เปิดอ่าน 7,044 ☕ คลิกอ่านเลย

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
เปิดอ่าน 6,793 ☕ คลิกอ่านเลย

มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ "พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา" เป็นนายกรัฐมนตรี
มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ "พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา" เป็นนายกรัฐมนตรี
เปิดอ่าน 7,836 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

Uncountable Nouns
Uncountable Nouns
เปิดอ่าน 209,699 ครั้ง

วิธีลดน้ำหนักขั้นเทพ! ค่อยๆ ลด แต่ลดได้จริง
วิธีลดน้ำหนักขั้นเทพ! ค่อยๆ ลด แต่ลดได้จริง
เปิดอ่าน 25,330 ครั้ง

ประโยชน์ของมัลติมีเดีย
ประโยชน์ของมัลติมีเดีย
เปิดอ่าน 32,325 ครั้ง

"พรมมิ" วัชพืชบำรุงสมอง
"พรมมิ" วัชพืชบำรุงสมอง
เปิดอ่าน 14,624 ครั้ง

กรมอนามัย เผยไข่ต้มคลุกน้ำปลาสารอาหารไม่พอ เด็กวัยเรียนควรกินไข่คู่กับอาหารให้ครบหมู่หลากหลาย
กรมอนามัย เผยไข่ต้มคลุกน้ำปลาสารอาหารไม่พอ เด็กวัยเรียนควรกินไข่คู่กับอาหารให้ครบหมู่หลากหลาย
เปิดอ่าน 1,638 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ