ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวการศึกษา > เห็นชอบตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต และ สพป.กทม.

เห็นชอบตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต และ สพป.กทม.

🗓 โพสต์เมื่อวันที่ : 26 มิ.ย. 2558 เปิดอ่าน : 10,906 ครั้ง

Advertisement

☰แชร์ >  
Share on Google+ LINE it!
เพิ่มเพื่อน
เห็นชอบตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต และ สพป.กทม.

Advertisement

 

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558  เห็นชอบตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบตั้งบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจาก อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต และใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แทนตำแหน่งที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี รวมทิ้งสิ้น 43 เขต ดังนี้ 

 

 

ที่

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา

ด้านการบริหาร
งานบุคคล

ด้านการศึกษา

ด้านกฎหมาย

ด้านการเงิน
การคลัง

1

มัธยมศึกษา เขต 1
(กรุงเทพมหานคร)

นายมังกร  กุลวานิช

นายนาวี  ยั่งยืน

นายโรจนะ  กฤษเจริญ

นายประพันธ์  บุณยเกียรติ

2

มัธยมศึกษา เขต 2
(กรุงเทพมหานคร)

นายปรีชา  จิตรสิงห์

นายวินัย  รอดจ่าย

นายธนวัฐ  นาคนคร

นางผานิตย์  มีสุนทร

3

มัธยมศึกษา เขต 3
(นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)

นายภิรมย์  นันทวงค์

นายบูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์

นายเอกรินทร์  พุทธรังศรี

นายทรงวิทย์  นิลเทียน

4

มัธยมศึกษา เขต 4
(ปทุมธานี และสระบุรี)

นายกิจจา  ชูประเสริฐ

ผศ. ภิเษก  จันทร์เอี่ยม

นายโชว์นันต์  มารุตวงษ์

นางวัฒนา  กฤษเจริญ

5

มัธยมศึกษา เขต 5
(สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)

ผศ. สุรพงษ์  ปนาทกูล

น.ส.สมจิต  ปราณีโชติรส

นายอุดม  จำปาสัก

นายปราโมทย์  แก้วสุข

6

มัธยมศึกษา เขต 6
(ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)

นายโสภณ  สุขเสวี

นางมณฑา  สมานบุญ

นายเสน่ห์  ขาวโต

นายสุรพล  ธีระกุล

7

มัธยมศึกษา เขต 7
(ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)

นายพะโยม  ชิณวงศ์

นายชาญวิทย์  ทับสุพรรณ

นายสมนึก  เกตุไทย

นายกิตติธัช  พันโยธา


 

8

มัธยมศึกษา เขต 8
(ราชบุรี และกาญจนบุรี)

นายทรงวุฒิ  มลิวัลย์

นายประพัฒน์  คหินทรพงศ์

ผศ. ชวลิต  สันถวะโกมล

นางเย็นตา  ครุวรรณ

9

มัธยมศึกษา เขต 9
(สุพรรณบุรี และนครปฐม)

นายเผด็จ  โพธิ์อ้น

นายชาญชัย  ทิพเนตร

นายยงยุทธ  จันทร์ตรี

นายชาติ  สว่างศรี

10

มัธยมศึกษา เขต 10
(เพชรบุรี ระจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร)

นายจารึก  พญาพนัง

นายธีระพัฒน์  ฤทธิ์ทอง

นายนิคม  ศรีวิโรจน์

นายบุญส่ง  จิตรมณีโรจน์

11

มัธยมศึกษา เขต 11
(สุราษฎร์ธานี และชุมพร)

น.ส.ชลธิชา เจริญรัตนวัฒน์

นายเชวงศักดิ์  ใสสะอาด

นายสมควร  เรืองวุฒิ

นายสมเกียรติ  ดาโลดม

12

มัธยมศึกษา เขต 12 
(นครศรีธรรมราช และพัทลุง)

ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ รัตนสุภา

นายนริศ  ฤทธาภิรมย์

นายปิติเลิศ  สุวรรณเกษา

นายมานิต  วรรณคง

13

มัธยมศึกษา เขต 13
(ตรัง และกระบี่)

นายสมพงษ์  แคนยุกต์

นายพัชรินทร์  ปลอดฤทธิ์

นางวิลัดดา  ใจสมุทร

นายธงชาติ  เวสพันธ์

14

มัธยมศึกษา เขต 14
(พังงา ภูเก็ต และระนอง)

นายธีรชัย  สังข์ทอง

นายเกียรติศักดิ์  ปิลวาสน์

นายปรีชา  หนูน้อย

นายสมชาย  พิกุลทอง

15

มัธยมศึกษา เขต 15
(นราธิวาส ปัตตานี และยะลา)

นายสมรักษ์  สินสมรส

นางสายสมร  ยุวนิมิ

นายอรรถ  เจะบือราเฮง

นางสมนารี  ศุภศรี

16

มัธยมศึกษา เขต 16
(สงขลา และสตูล)

นายพัฒนา  ชมเชย

นายอารี  ดิเรกกิจ

นายอนันท์  ทองแก้ว

นายสมพงศ์  แสงศรี

17

มัธยมศึกษา เขต 17
(จันทบุรี และตราด)

นายดุษฎี  โทบุราณ

นายธงชัย  พุ่มชลิต

นายขวัญชัย  จันทรังษี

น.ส.ศิริรัตน์  หอมประเสริฐ

18

มัธยมศึกษา เขต 18
(ชลบุรี และระยอง)

นายอภิสิทธิ์  รื่นจิตร์

น.ส.วรรณศิริ  วรสิทธิ์

นายสุพจน์  เบญจามฤต

นายสมภพ  วงศ์ทางประเสริฐ

19

มัธยมศึกษา เขต 19
(เลย และหนองบัวลำภู)

นายโกศล  บุญไชย

ผศ. วิเชียร  พาณิชย์

นายทวีศักดิ์  เขียวทอง

นายเกียรติศักดิ์  ชาติชำนิ

20

มัธยมศึกษา เขต 20
(อุดรธานี)

นายวัชรินทร์  ศรีบุรินทร์

น.ส.นิวรณ์  สุทธิบุญ

นายณรงค์  ชาติภรต

นายยงศักดิ์  ตันอาสุวงกุล

21

มัธยมศึกษา เขต 21
(หนองคาย)

แพทย์หญิงภรณี  พรวัฒนา

นายไพบูลย์  นาคเสน

นายกรชัย  งามเหลือ

นายไพบูลย์  บุญลือ

22

มัธยมศึกษา เขต 22
(นครพนม และมุกดาหาร)

นายณรงค์  ชิณสาร

นายอภิชา  เจริญนามเดชากุล

นายปรเมษฐ์  ปัญญาดิลกพงษ์

นายชัยยุทธ  ลิ้มวัฒนา

23

มัธยมศึกษา เขต 23
(สกลนคร)

นายทรงศักดิ์  ไชยชมภู

นายพงษ์ศักดิ์  ศรีวรกุล

นายสุวิทย์  พิมพ์มีลาย

นายสงัด  ฝ่ายเทศ

24

มัธยมศึกษา เขต 24
(กาฬสินธุ์)

นางธิดารัตน์   ฆารสินธุ์

นายวนิชย์  ติชาวัน

นายกริชต์จอมพล  ภูจอมจิตฆ์

นางชฎาพร  บุญฤทธิ์

25

มัธยมศึกษา เขต 25
(ขอนแก่น)

ว่าที่ร้อยตรีเจริญ  สุขทรัพย์

นายลิขิต  เพชรผล

พันตำรวจเอกเสถียร ชัยสงคราม                    

นายบัลลังก์  อรรณนพพร

26

มัธยมศึกษา เขต 26
(มหาสารคาม)

นายปรีชาวัจฐ์  เรืองขวัญดี

นายอุทัย  รัตนา

นายอดิศร  ไชยคุปต์

นางจุฑารัตน์  ดรศรีโยเพชร

27

มัธยมศึกษา เขต 27
(ร้อยเอ็ด)

นายชาตรี  ชาปะวัง

นายอากาศ  กองพิธี

นายสุนทร  ศรีตะวัน

นายพีระพงษ์  พงศ์ศาสตร์

28

มัธยมศึกษา เขต 28
(ศรีสะเกษ และยโสธร)

นายนิพัทธ์เดช  ไชยช่วย

นายศักดา  พันธุ์เพ็ง

นายสรศาสตร์  ศรีธัญรัตน์

นายสรวีย์  จิรานันท์สิริ

29

มัธยมศึกษา เขต 29
(อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ)

นายประชา  สิทธิโชค

นายอังกูล  สมคะเนย์

นายพิทยา  รักพรหม

น.ส.อรพิน  จูมสีมา

30

มัธยมศึกษา เขต 30
(ชัยภูมิ)

นายคณิต  ภิรมย์ไกรภักดิ์

นายสุพร  เริงชัยภูมิ

นายอภิชิต  ดวงธิสาร

นายสุธี  บุญถือ

31

มัธยมศึกษา เขต 31
(นครราชสีมา)

นายมังกร  กมลวัทน์

นายศิลปสิทธิ์  ทับทิมธงไชย

นายธราวุธ  ตินทุกะสิริ

นายอำพร  ศรีโยธา

32

มัธยมศึกษา เขต 32
(บุรีรัมย์)

นายเฉลิมพล  พลวัน

นายสุรศักดิ์  ศรีสว่างรัตน์

นายสุริยา  นำปัญญา

น.ส.จารุพร  ตามกลาง

33

มัธยมศึกษา เขต 33
(สุรินทร์)

นายสุชีพ  พฤฒิพันธ์พิศุทธ์

นายจิรศักดิ์  จันทร์ช่วงโชติ

นายชาญยุทธ  เหงกระโทก

นางทัศนาวลัย  บุษรา

34

มัธยมศึกษา เขต 34
(เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)

ร้อยตรีวินัย  สันติอโนทัย

นายมานิตย์  ศรีพิทักษ์

นายอภิชาติ  กลั่นบิดา

นายบรรจง  พลฤทธิ์

35

มัธยมศึกษา เขต 35 
(ลำปาง และลำพูน)

นายนิวัฒน์ชัย  รัตน์ชเลศ

นางประภัสสร  ไชยชนะใหญ่

นายจเด็จ  ดำรงค์ศิริ

นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม

36

มัธยมศึกษา เขต 36
(เชียงราย และพะเยา)

นายวิศิฏฐ์  ดุลยพัชร์

นายทวีศักดิ์  พิพัฒนาศักดิ์

นายสรยุทธ์  กันตะยา

นายเสริมชัย  กิตติรัตนไพบูลย์

37

มัธยมศึกษา เขต 37
(แพร่ และน่าน)

นายเสรี  พิมพ์มาศ

นายสมชาย  สิทธิวงค์

นายสันติภาพ  อินทรพัฒน์

นายสรพลรัตน์  กุมภิรัศมิ์

38

มัธยมศึกษา เขต 38
(สุโขทัย และตาก)

นายสมเกียรติ  มั่นเมือง

นายสมจิต  คงรักษา

น.ส.พิมพ์นิภา  วังชากร

นางชวมณฑ์  ศรีวาลัย

39

มัธยมศึกษา เขต 39
(พิษณุโลก และอุตรดิตถ์)

นายสุธีร์  บัวพิมพ์

นางโสภา  นครจินดา

นายสุเทพ  ไตต่อผล

น.ส.ดวงรัตน์  พูลสวัสดิ์

40

มัธยมศึกษา เขต 40
(เพชรบูรณ์)

นายวิพากย์  โรจนแพทย์

นายอนันต์  อินทร์จันทร์

นายสหัส  บุญแถม

นายบุญส่ง  ชุนแจ่ม

41

มัธยมศึกษา เขต 41
(กำแพงเพชร และพิจิตร)

นายสมประสงค์  มั่งอะนะ

นายชาลี  นาคเอี่ยม

นายเสน่ห์จิตติ์  สุภศิริรักษ์

นายสมปอง  สมนึกพงษ์

42

มัธยมศึกษา เขต 42
(นครสวรรค์ และอุทัยธานี)

ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย ชาญกูล

นายวิวัฒน์  อนิวรรตกูล

ว่าที่ร้อยตรีประทีป อนันต์นาวี

นายสมบุญ  ทิพรังศรี

43

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นายอดินันท์ ปากบารา

นางแสงระวี  วาจาวุทธ

น.ส.ธิดา  ชื่นเลิศสกุล

นายเมธี  อนุดิตย์

 

 ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> เห็นชอบตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต และ สพป.กทม. , , เห็นชอบตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ , ใน , อ.ก.ค.ศ. , เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา , 42 , เขต , และ , สพป.กทม. << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
สพฐ. ซักซ้อมความเข้าใจฉีดวัคซีนนักเรียน เผยไม่บังคับไปรร. หากผู้ปกครองกังวล ให้ลูกเรียนออนไลน์ได้☕ 22 ก.ย. 2564
สพฐ. ซักซ้อมความเข้าใจฉีดวัคซีนนักเรียน เผยไม่บังคับไปรร. หากผู้ปกครองกังวล ให้ลูกเรียนออนไลน์ได้
เปิดอ่าน 2,622 ครั้ง
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา ☕ 21 ก.ย. 2564
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา
เปิดอ่าน 4,275 ครั้ง
ด่วนที่สุด เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. และตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.☕ 21 ก.ย. 2564
ด่วนที่สุด เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. และตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.
เปิดอ่าน 8,170 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2564 (20 กันยายน 2564)☕ 20 ก.ย. 2564
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2564 (20 กันยายน 2564)
เปิดอ่าน 23,084 ครั้ง
"ตรีนุช" ลงนามระเบียบฯจัดตั้งสถาบันหลักสูตร☕ 20 ก.ย. 2564
"ตรีนุช" ลงนามระเบียบฯจัดตั้งสถาบันหลักสูตร
เปิดอ่าน 4,360 ครั้ง

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เตรียมตัวก่อนพบหมอเตรียมตัวก่อนพบหมอ
เปิดอ่าน 6,367 ครั้ง
1 กันยายน วันรำลึกถึง สืบ นาคะเสถียร1 กันยายน วันรำลึกถึง สืบ นาคะเสถียร
เปิดอ่าน 13,337 ครั้ง
เป้าหมายของเทคโนโลยีการศึกษา เป้าหมายของเทคโนโลยีการศึกษา
เปิดอ่าน 36,658 ครั้ง
ลักษณะสำคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนลักษณะสำคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
เปิดอ่าน 39,348 ครั้ง
การปฏิรูปการศึกษาอย่าทำแบบปะผุ...ต้องปรับทั้งระบบการปฏิรูปการศึกษาอย่าทำแบบปะผุ...ต้องปรับทั้งระบบ
เปิดอ่าน 6,598 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
[ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ