ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

ผลการประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 7/2556 (30 กรกฎาคม 2556)


ข่าวการศึกษา 31 ก.ค. 2556 เวลา 06:38 น. เปิดอ่าน : 26,546 ครั้ง
ผลการประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 7/2556 (30 กรกฎาคม 2556)

Advertisement

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

• การพิจารณาผลการดำเนินการกรณีทุจริตการสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการรายงานผลการดำเนินการกรณีทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า เนื่องจากในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษามีการดำเนินการที่แตกต่างกัน เช่น บางเขตพื้นที่การศึกษาสอบสวนแล้วไม่พบการทุจริต บางเขตพื้นที่ยังไม่ได้ดำเนินการ บางเขตพื้นที่ให้ออกจากราชการโดยครูผู้ช่วยผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วไม่มีโอกาสชี้แจง เป็นต้น

ดังนั้น ที่ประชุมจึงให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ได้พิจารณามติเดิมของแต่ละ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และพิจารณาแนวปฏิบัติ ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจตรงกันทั้งระบบ โดยมีหลักดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ และให้ความเป็นธรรมมากที่สุดกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และให้นำเสนอผลการดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป

ส่วนกรณีผู้ร้องเรียนที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไปแล้ว ก็ต้องนำไปพิจารณาว่าแต่ละรายเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายหรือไม่ สำหรับประเด็นการหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษนั้น เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งยังไม่ได้นำมาหารือในการประชุมครั้งนี้ แต่กระบวนการดังกล่าวก็ยังต้องเดินหน้าดำเนินการต่อไป

• อนุมัติตั้งอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 2 เขต และอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ ดังนี้

   - นายกฤษณะ นิคำ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโพนบก เป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
   - นายเฉลิมยศ พุทธา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนารากอรพิมพ์ เป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
   - นายโกศล วิชิตธนาฤกษ์ เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ในตำแหน่งที่ว่าง แทนอนุกรรมการ ซึ่งมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์

 

• รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีสาระสำคัญคือ

- ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก รวมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกฯ
- ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ได้แก่ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับลักษณะงานของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ของหน่วยงานการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้าง หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ซึ่งอาจเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้
- ให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในหน่วยงานการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบัน
- กำหนดให้คัดเลือกโดยการสอบ 3 ภาค คือ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข.ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง และ ภาค ค.
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์
- ผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และคะแนนรวมทั้ง 3 ภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
- ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ครบตามจำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครโดยไม่ขึ้นบัญชี
- ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานการศึกษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงจะมีสิทธิ์ขอย้ายออกนอกเขตพื้นที่


• รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีการปรับสาระสำคัญจากแนวปฏิบัติเดิม ดังนี้

- ตัดกรณีสอบถามความสมัครใจของผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเป็นผู้สมัครสำรอง และกรณีหากมีหลายเขตพื้นที่การศึกษาขอใช้บัญชีมาในคราวเดียวกัน ให้ผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิ์เลือกเขตพื้นที่การศึกษาที่จะไปขึ้นบัญชีได้ 1 เขตพื้นที่การศึกษา
- เพิ่มกรณีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ประกาศใหม่ ให้มีอายุการขึ้นบัญชีเท่ากับบัญชีเดิม เพื่อให้เกิดความชัดเจนเรื่องอายุบัญชีที่ประกาศใหม่
- กำหนดบทเฉพาะกาลไว้สำหรับการใดที่ได้ดำเนินการอยู่ก่อนวันที่ ก.ค.ศ. ยกเลิกแนวปฏิบัติดังกล่าว ก็ให้ดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จได้

 

• รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง โดยมีสาระสำคัญที่ปรับจากหลักเกณฑ์ เดิม (ว 5/2554) ดังนี้

- หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ชุดเดียวใช้สำหรับทุกตำแหน่ง
- เพิ่มคุณสมบัติในการยื่นขอรับการประเมิน อีก 1 ข้อ คือ ให้มีข้อเสนอในการพัฒนางานที่ต่อยอดจากผลงานดีเด่นที่สอดคล้องกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน
- ผลงานดีเด่นที่ใช้ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญที่ได้รับการอนุมัติไปแล้ว ไม่สามารถนำมาเสนอเพื่อขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้อีก
- ผู้เสนอขอรับการประเมินต้องผ่านการกลั่นกรอง เพื่อคัดเลือกให้เข้ารับการประเมิน ให้พัฒนางานตามข้อตกลงเป็นเวลา 3 เดือน
- เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติหรือผลงานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ ภายในเวลา 15 วัน
- วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ในส่วนราชการ ตั้งคณะกรรมการประเมินตามบัญชีรายชื่อที่ ก.ค.ศ. กำหนดและดำเนินการประเมิน ส่วนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ก.ค.ศ. เป็นผู้ตั้งคณะกรรมการประเมินและสำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการประเมิน

 

• รับทราบการรายงานข้อมูลสถิติการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2556 ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สรุปได้ดังนี้

- อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งว่าง 1,062 ตำแหน่ง มีผู้สมัคร 84,318 คน สอบได้ 5,022 คน
- อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตำแหน่งว่าง 21 ตำแหน่ง มีผู้สมัคร 266 คน สอบได้ 52 คน
- อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ตำแหน่งว่าง 21 ตำแหน่ง มีผู้สมัคร 116 คน สอบได้ 13 คน

• รับทราบปฏิทินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เชียงใหม่ เขต 6 ปราจีนบุรี เขต 2 มหาสารคาม เขต 3 เลย เขต 3 พัทลุง เขต 2 และอุทัยธานี เขต 2 ซึ่งมีกำหนด ดังนี้

- วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
- วันอังคารที่ 6–วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับสมัครผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
- วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
- วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศรายชื่อ และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละสายงาน
- วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 ดำเนินการเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.
- วันอาทิตย์ที่ 18–วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเอกสารรายงานการเลือกตั้ง พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องถึงสำนักงาน ก.ค.ศ. ภายในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556
- สำหรับการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกในช่วงระยะเวลาเดียวกัน

 

• รับทราบกำหนดการประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ จำนวน 230 คณะ ใน 4 ภูมิภาค รวม 4 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
- ครั้งที่ 2 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จ. สงขลา
- ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2556 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
- ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี

 

 

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2013/jul/233.html


ผลการประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 7/2556 (30 กรกฎาคม 2556)ผลการประชุมก.ค.ศ.ครั้งที่72556(30กรกฎาคม2556)

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2567

การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2567

เปิดอ่าน 4,221 ☕ 14 พ.ค. 2567

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2567
ปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2567
เปิดอ่าน 260 ☕ 25 พ.ค. 2567

"เพิ่มพูน" ยังไม่พอใจผลอบรม PISA เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ครบตามเป้า
"เพิ่มพูน" ยังไม่พอใจผลอบรม PISA เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ครบตามเป้า
เปิดอ่าน 260 ☕ 24 พ.ค. 2567

สพฐ.แจ้งข่าวดี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูทยอยลดดอกเบี้ยเงินกู้ ช่วยลูกหนี้มีสภาพคล่อง แถมปลดหนี้ได้เร็วขึ้น
สพฐ.แจ้งข่าวดี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูทยอยลดดอกเบี้ยเงินกู้ ช่วยลูกหนี้มีสภาพคล่อง แถมปลดหนี้ได้เร็วขึ้น
เปิดอ่าน 16,058 ☕ 23 พ.ค. 2567

สพฐ.แจ้งเกณฑ์การประเมินและการรายงานข้อมูลโครงการสุขาดี มีความสุข
สพฐ.แจ้งเกณฑ์การประเมินและการรายงานข้อมูลโครงการสุขาดี มีความสุข
เปิดอ่าน 1,832 ☕ 23 พ.ค. 2567

เสมา 1 มอบนโยบาย สมศ. มุ่งประเมินเพื่อพัฒนา หวังให้เป็นกระจกสะท้อนผลการจัดการศึกษา พร้อมผลักดันสถานศึกษานำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบาย ศธ.
เสมา 1 มอบนโยบาย สมศ. มุ่งประเมินเพื่อพัฒนา หวังให้เป็นกระจกสะท้อนผลการจัดการศึกษา พร้อมผลักดันสถานศึกษานำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบาย ศธ.
เปิดอ่าน 691 ☕ 22 พ.ค. 2567

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 17 ราย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 17 ราย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567
เปิดอ่าน 19,185 ☕ 20 พ.ค. 2567

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่องแนวทางการปรับเงินเดือน ขรก.ที่ปรับใหม่
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่องแนวทางการปรับเงินเดือน ขรก.ที่ปรับใหม่
เปิดอ่าน 14,655 ครั้ง

ลูกขี้อาย ... ทำอย่างไรดี?
ลูกขี้อาย ... ทำอย่างไรดี?
เปิดอ่าน 11,971 ครั้ง

10 วิธีถนอมสายตา หน้าจอคอมพิวเตอร์
10 วิธีถนอมสายตา หน้าจอคอมพิวเตอร์
เปิดอ่าน 9,915 ครั้ง

"มัสมั่น"ของไทยคว้าแชมป์จานอร่อยจาก 50 อันดับเมนูเด็ดทั่วโลก
"มัสมั่น"ของไทยคว้าแชมป์จานอร่อยจาก 50 อันดับเมนูเด็ดทั่วโลก
เปิดอ่าน 12,376 ครั้ง

7 วิธี"เอื้อเฟื้อ"เพื่อนบ้านอย่างง่าย พลิกให้ชุมชนน่าอยู่
7 วิธี"เอื้อเฟื้อ"เพื่อนบ้านอย่างง่าย พลิกให้ชุมชนน่าอยู่
เปิดอ่าน 17,210 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ