ความทรงจำจาก
ฐานข้อมูลเก่า
(2551-2552)

 หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

สคราญ วิเศษสมบัติ

ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๓
ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่๒๕๕๓ เช้าวันที่๓๐ธันวาคม๒๕๕๒เป็นวันสุดท้ายของปีสำหรับคนทำงานเพราะวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๕๒เป็นวันหยุดราชการเนื่องจา....อ่านต่อดูดข้อมูลบัตรเอทีเอ็ม
ดูดข้อมูลบัตรเอทีเอ็มสคิมมิง(ATMSkimming) เนื่องจากปัจจุบันได้มีกลุ่มมิจฉาชีพได้ติดตั้งเครื่องอ่านข้อมูลจากบัตรATMและที่แป้นกดรหัสหรือที่เรียกกันว่าATMSkimmingในหลายๆพื้นที่ซึ่งเมื่อท่า....อ่านต่อ

เปรมจิต อุปพันธ์

บทคัดย่ิอ
ชื่อเรื่องรายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ &nbs....อ่านต่อ

บุญยืน จันทร์งาม

"ปีใหม่..อย่าลืมพ่อแม่แก่เฒา"
พ่อแม่ก็แก่เฒา.......จำจากเจ้าไม่อยู่นาน จะพบจะพ้องพาน.......เพียงเสี้ยววานของคืนวัน ใจจริงไม่อยากจาก.....เพราะยังอยากเห็นลูกหลาน แต่ชีพมิทนทาน........ย่อมร้าวรานสลายไป ขอเถิดถ้าสงสาร.......อย่ากล....อ่านต่อ

นายศุภวัฒน์ คุณานุวัฒน์

:: หลักในการออกแบบสวนเบื้องต้น ::
::หลักในการออกแบบสวนเบื้องต้น:: 1.สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิ....อ่านต่อ

sutinee suwannasilp

มาดูเร็ว การลดกรรม10อย่าง (ควรใช้วิจารณญาณในการอ่าน)
1.กรรมทีไม่มีลูก=กรรมจากการทำร้ายลูกของสัตว์อื่นพรากสัตว์อื่นจากพ่อแม่หรือเคยข่มเหงลูกคนอื่น &....อ่านต่อ

นายมณีชัย ชูราษี

คนโบราณ
ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการกระจายอำนาจยิ่งมีสพท.ยิ่งยุงยากคิดถึงสำนักงานสามัญจังหวัดครับ....อ่านต่อ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

สมใจ วรรณโคตร

นางจุฑาธิบดิ์ ศรีวรัญญุตานนท์

ประเสริฐศักดิ์ พ่อกว้าง

จีระ อรรคฮาด

วรสิทธิ์ ศรีบุตร

ชัยย์นิษฐ์ เพ็ชรกุล

นาฏญา ม่วงสุด

พรพิลาศ วานิช

นางเพ็ญแข พิพัฒนานนท์

ธนวรรษ ชิณโชติ

พัชรินทร์ เทียบคุณ

วนัชพร ทัพสุริยื

รัตน์นรี วโรสุข

วาสนา สะสาร

นายสุวิทย์ ปานคะเชนทร์

พีรพงค์ ธรรมกุล

นางสาวชาริณี คำใส

นางขนิษฐา ทองฤทธิ์

สิริวรรณ มณีโชติ

เพชรรุ่ง แย้มพจนา

วรรณิศา บุญถึง

นายชัยวัตร ทองบ่อ

jaruwan yuesungnoen

รัชฎาภรณ์ ทิพย์กาญจนรัตน์

เก็จมาศ จินตนธรรม

นางสุภัสสร มณีพงศ์

นางสาวอังคนา อินทร์กระวี

บุญยืน จันทร์งาม

ณัฐพล คำเบ้า

นางสาวสุรีย์พร อังคณาสาร

 

สมาชิกใหม่
นางสุติมา อินถวา
อุบลราชธานี
จิตรา ปลัดชัย
ขอนแก่น
วรางคณา ทวีสิงห์
สุพรรณบุรี
อุทุมพร กองมณี
นนทบุรี
นางสาวสุภาพร สาลีผล
พระนครศรีอยุธยา
ระวิวรรณ อุ่นไพร
พิษณุโลก
จาริยา ทับคำมูล
กาฬสินธุ์
นางสุไวบ๊ะ อิเรฮิง
ยะลา
อำนาจ บุตรสุริย์
กาฬสินธุ์
ศิริเพ็ญ มั่นคง
นครปฐม
สงวน มาตกำจร
ชัยภูมิ
นายสุกลพัฒน์ การร้อย
กาฬสินธุ์
มะลัยวรรณ์ วิชัยผิน
กาฬสินธุ์
อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์
สุโขทัย
เพ็ญจันทร์ ฆารไชย
กาฬสินธุ์

สมาชิกทั้งหมด ( 129097 )


suwaibah2527

jukree63

kusol007

charineejum

sakultiwaporn

Thitaporn2519

surichaiteacher

viyada2279

hoossana2

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
Best Practice การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม สำหรับชั้นมัธย - พีรยา แจ่มศรี-7 มี.ค. 2563 [2764/0]
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระก - ธนภณ-31 ม.ค. 2563 [1297/0]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ธนภณ-31 ม.ค. 2563 [148/0]
การพัฒนาทักษะพื้นฐานการปฏิบัติขลุ่ยไทย สาระที่ 2 ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - พรทวี คงเจริญ-11 ม.ค. 2563 [593/0]
ศึกษาการจัดการธุรกิจโรงพิมพ์บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสมุทรสาคร - ผศ.อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์-20 พ.ย. 2562 [1625/0]
เผยแพร่รายงานวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) - จีวัน-17 พ.ย. 2562 [358/0]
ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพเพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษา สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (3ขวบ) - คำพูน-20 ต.ค. 2562 [1084/1]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย