หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก | 
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

วรนุช จรูญโสตร์

นิพนธ์ แก้วเกิด

อุทิศ จ๊ะปิน

นางบุญเสริม พุ่มพวง

สุวิทย์ สุทาลา

ปรีชา คำภีระ

สุทธิวรรณ อภินันท์

วรรณา จ่าบาล

นายสัมภาษณ์ คงสีพันธ์

จรรยวรรธน์ ครองปัญญากวี

นายภูหัสสฬาร์ อินทรทอง

นายอุโฆษ พันธุ

บุญยืน จันทร์งาม

นางภัทราภรณ์ รักษาพล

วรันต์ญา เอี่ยมสมบูรณ์

วลี บรรลือเสียง

นางสรภัญญ์จีฬาฬ์ แก้วไวยุทธ์

กนกดาว เดชก้อง

ประดิษฐ์ มีดี

Nanmeebooks

นายฉัตรชัย สุทธมา

นางสาวพรรำไพ ศรชัย

วิสนุ วงษ์หาจักร์

เกษมศรี รังคะภูติ

สุกัญญา ฆิลประสาท

นางสราญจิต สรรพาวุธ

sukanya sukseng

มธุริน จรเปลี่ยว

นายประยูร มานนท์

ชาตรี วรรณโย

 

สมาชิกใหม่
พิราวรรณ สุพรรณ
มุกดาหาร
นายโกวิทย์ เสือสกุล
สมุทรปราการ
นภัค แก้วพินิจ
มหาสารคาม
นภัค แก้วพินิจ
มหาสารคาม
แพรวนภา สายสิงห์
อุดรธานี
รุ้งตะวัน มะลิทอง
ศีรสะเกษ
นางสาวมะห์ฮาณี เง๊าะ
ปัตตานี
นางนุชจิรา สารแสน
มหาสารคาม
อนรรฆยา รนระเลิศ
อุดรธานี
นางสาวแชมพู เพ็งอุ่น
อุทัยธานี
ปุญศิศา มงคล
กระบี่
นางจริยา เจริญบุญ
มหาสารคาม
ชมภูนุช กิจแก้ว
กาญจนบุรี
มาริยา หมุดบินสัน
ปัตตานี
พิไลพร มลีรัตน์
ศีรสะเกษ

สมาชิกทั้งหมด ( 130486 )


massara2518

krusuthasinee63

nantawan14

sakchaisiri

ratanaporn20111

zonya03022515

Nonglakluk

maehongson1

uthai2020

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
นวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา NSH & JEERA Model - G-19 ก.ย. 2563 [86/0]
นวัตกรรมการบริหารแบบ JEERA Model - G-19 ก.ย. 2563 [9/0]
การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านยางงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 - ผอ.เอ๋-18 ส.ค. 2563 [876/0]
การพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุมเกมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - นายนวนรรษ กระแสร์-30 ก.ค. 2563 [622/0]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - จำลองลักษณ์ โสแสง-29 มิ.ย. 2563 [968/0]
Best Practice การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม สำหรับชั้นมัธย - พีรยา แจ่มศรี-7 มี.ค. 2563 [3913/0]
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระก - ธนภณ-31 ม.ค. 2563 [1468/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย