หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก | 
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

ทรงศิลป์ ศรีธรราษฎร์

นพณัฐ พงษ์วัน

นางสาวยุวกา ชาวนา

มะรอซดี กาเดร์

กมลวรรณ สังข์สิงห์

นายบุญมา คำชนะชัย

นางบุญฑริกา สีคำ

สิริวรรณ มณีโชติ

นายสุทธิพร คล้ายเมืองปัก

เบญจวรรณ หงษ์สวาสดิวัฒน์

นางสาวสุรีย์พร อังคณาสาร

สมศรี รอดทอง

วุฒิชัย สุภาพ

รัยนา ดีแม

สถาพร ชูอินทร์

จีระภา เดือดขุนทด

ณัฐวุฒิ บุตรโพธิ์ศรี

ศุภาวดี จินดาธนภาคิน

อาณิชยา วรรณา

นางสาวละเอียด ชูจิต

ครูจุฑารัตน์ ภูมิการ

เฉลิม สกุลสมาธิ

เยาวลักษณ์ สมศรี

ชนิตา จันทร์อยู่

พรรณษา เสียงดี

ณัฐกิตติ์ ปานถาวร

ณรงค์กร ชื่นกลิ่น

สุรีย์ เซ็นเจริญ

เข็มเพชร เมธาอัฑฒ์คุณานนท์

ไพรัตน์ แสนโสม

 

สมาชิกใหม่
เกตุนภัส อุดมชัย
มหาสารคาม
นายผจญ สิงห์จินดา
ปัตตานี
สุวนันท์ หงษ์เวียงจันทร์
กาญจนบุรี
นางอรุณวรรณ พิทยาวิวัฒน์กุล
สระบุรี
นางสาวจันทรา บุญขาว
ยโสธร
นางสาวสารินี ปานสัน
สงขลา
นพดล สุขขัด
สุราษฎร์ธานี
นายปิยนนท์ ทองยุ้น
ศีรสะเกษ
นูรีดา สะแลแม
ปัตตานี
สศิพงค์ ไชยเทพ
ยะลา
ผกาทิพย์ วัฒนวงค์
สุพรรณบุรี
ไซฟูดีน บากา
นราธิวาส
นางสาวสารินี ปานสัน
สงขลา
นายวชิรวิชญ์ นายกชน
อุดรธานี
อรทัย พรหมากร
สมุทรปราการ

สมาชิกทั้งหมด ( 130928 )


jantrakme

keng2020

phawinee2515

aaannn2518

TrinPunyapongun

sudsakon

surachada

ladyben2524

kambel

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
นวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา NSH & JEERA Model - G-19 ก.ย. 2563 [2663/0]
นวัตกรรมการบริหารแบบ JEERA Model - G-19 ก.ย. 2563 [294/0]
การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านยางงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 - ผอ.เอ๋-18 ส.ค. 2563 [1162/0]
การพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุมเกมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - นายนวนรรษ กระแสร์-30 ก.ค. 2563 [898/0]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - จำลองลักษณ์ โสแสง-29 มิ.ย. 2563 [1260/0]
Best Practice การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม สำหรับชั้นมัธย - พีรยา แจ่มศรี-7 มี.ค. 2563 [4194/0]
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระก - ธนภณ-31 ม.ค. 2563 [1744/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย