หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก | 
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

นายเวนิต อนุสรณ์ประดิษฐ์

นางสุทิศา สมบัติทอง

komsan manjumroon

นายมีสุข วงษ์ชื่น

สุทิน ตาก้อนทอง

นายวันชัย แซะหมูด

เสกสิทธิ์ เหง้ากันหา

ทองหล่อ ทองสุข

ครูกันนา ยองแม่ทา

นิตยา พลเดช

ศันสนีย์ ธีระโรจน์

พร ลัดดา

นางสาวชุติมา รอดอุนา

นันท์นภัส แซ่ห่าน

นางสาวพัชราภรณ์ ทรัพย์ปราชญ์

กัญญ์วรา พาชนะอธรรม

นายรุ่งโรจน์ ทองโสม

Amornprapa Pratumwan

นางพรทิพย์ แตงตุ้มรุ่งโรจน์

นวลจันทร์ มีศรีสุข

จักร์กฤษ พุทธวงศ์

สุทัศน์ ไชยปัดชา

ธีรภัทร์ ฉัตรวิโรจน์

นายสุรพล เอี่ยมอู่ทรัพย์

ศิรินทร์รัตน์ จิตรธร

นางแวแเสาะ มะมิง

dmoz seo

Chalor Nadam

ช่อทิพย์ สุวรรณศรี

ณัฐกฤต แสงสว่าง

 

สมาชิกใหม่
สิทธกานต์ ธนสัมบันน์
พิษณุโลก
นายเถลิงศักดิ์ นาคสมพันธุ์
สุพรรณบุรี
ภูษณิศา บัวหลาย
ศีรสะเกษ
นางสาวนาฏยา คงมี
พัทลุง
วิรัลพัชร โรจน์ภานุวัฒน์
เพชรบุรี
ณัฏฐพัชร ธนาเพ็งจั
ศีรสะเกษ
ณัฏฐ์จิรา กวินภพชุติสิริ
ชลบุรี
ดุษฎี สังข์ขวัญ
ปัตตานี
เอกรัตน์ โชคบัณฑิต
นครราชสีมา
นางอุรักษ์ สุระชาติ
ศีรสะเกษ
สิริภัสสร เจริญราษฎร์
นครนายก
รองสุบัญชา สุระชาติ
ศีรสะเกษ
กรองแก้ว ศรีวารินทร์
นครศรีธรรมราช
นายไผทพงศ์ ภักดีรุจีรัตน์
ตาก
กอรีเยาะ เตะย่อ
ปัตตานี

สมาชิกทั้งหมด ( 131870 )


wirunpatroj

wan0821482392

sanehsornwieng

411302145

Krusirisak2523

pattarapong7628

Treechayanun

puijinta

MalineeMath2520

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
นวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา NSH & JEERA Model - G-19 ก.ย. 2563 [5865/0]
นวัตกรรมการบริหารแบบ JEERA Model - G-19 ก.ย. 2563 [533/0]
การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านยางงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 - ผอ.เอ๋-18 ส.ค. 2563 [1420/0]
การพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุมเกมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - นายนวนรรษ กระแสร์-30 ก.ค. 2563 [1126/0]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - จำลองลักษณ์ โสแสง-29 มิ.ย. 2563 [1523/0]
Best Practice การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม สำหรับชั้นมัธย - พีรยา แจ่มศรี-7 มี.ค. 2563 [4421/0]
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระก - ธนภณ-31 ม.ค. 2563 [1957/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย