หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก | 
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

นางสุดาวดี เหล่าเกิด

พาณี กาญจนะ

ปราณี คำแหง

เนสินี หยงสตาร์

นางทิพย์นันท์ คงสุวรรณ์

ทรงศิลป์ ศรีธรราษฎร์

อดิศร เทพเจริญ

นางคณิชภัทร ทองสุข

นงคราญ แก้ววงษา

เถลิงศักดิ์ แฝงบุบผา

ครูวารุณี บำรุงรส

นางสาวศรัญญ่า จิตรเจริญ

ภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวย

นพเก้า หล่อเหลี่ยม

นิตยา บุญเลิศ

กรรณิการ์ เตชะเกียรติรัตน์

จิราภรณ์ เรืองรักษ์

นายเฉลิมพล จันทรดี

นางนิตยา แดงพัด

ศิริเพ็ญ ภักดี

อรสา ทองรัตน์

นิรบล บัวประเสริฐ

รานีย์ เดชธรรมฤทธิ์

ณัฐญาภรณ์ งามวิริยะรัตน์

เยาวรัตน์ เวียงปฏิ

รานี อินทภูมิ

จำเป็น ชะนะสงคราม

วันทนา ไชยกูล

เกรียงไกร ป้องศรี

อนันต์ อนันทชัยวรกุล

 

สมาชิกใหม่
กูนารีมาณ์ กูจิ
ปัตตานี
วันชัย โอษะคลัง
กาฬสินธุ์
เปียทิพย์ บุญแพง
ภูเก็ต
นางเอมอร ผสมวงศ์
ศีรสะเกษ
นางวรินภร สีสัน
ศีรสะเกษ
disisis dueieowow
กำแพงเพชร
สุพิทธ์ เข็มทอง
เลย
ลฎาภา อัคราคำพร
กรุงเทพมหานคร
นางศมาภรณ์ อุบลบาน
ระยอง
สาวิตรา ชูแก้ว
สงขลา
นิดาวรรณ โพธิ์ช่วย
สระบุรี
อำนาจ ขันทกาญจน์
ตรัง
นางสาวกณิษฐา บุญต่อ
เชียงราย
เกศินี ภูผาขวัญข้าว
ตาก
นายกฤษฏ์ ลิก้อ
เชียงใหม่

สมาชิกทั้งหมด ( 125961 )


tawachai8915

Supanchk

Natthathida

sudtidatan

ssw0649783007

jputthamanee

pattimat

hnanudom

wimon2513

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
เผยเเพร่ผลงาน บทคัดย่อ:เรื่องรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านวังขอน - กาญจนา-16 ก.ย. 2562 [143/0]
เผยแพร่ บทคัดย่อ เล่าเรื่องเมืองสุพรรณ - bupha159-30 ส.ค. 2562 [510/0]
เผยแพร่บทคัดย่่อ เรื่อง อยุธยาน่าเรียนรู้ - bupha159-30 ส.ค. 2562 [55/0]
Magic of art เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก - ลี่-29 ส.ค. 2562 [99/0]
ขอเผยแพร่ผลงานวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ - yingying-22 ส.ค. 2562 [203/0]
เผยแพร่สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย - yuy-19 ส.ค. 2562 [143/0]
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ด้วยชุดการเรียนเรื่อง การประดิษฐ์งานใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชางานประ - อำไพวัลย์ คำแดง-19 ส.ค. 2562 [94/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย