ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์

ผู้รายงาน นางสาวศิริญา เดชะคำภู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการ

โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้รูปแบบ CIPP model

มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 ด้วยรูปแบบ CIPP model ใน 4 ด้าน คือ 1) การประเมินด้านสภาพแวดล้อม 2) การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า 3) การประเมินด้านกระบวนการ และ 4) การประเมินด้านผลผลิตของโครงการนิเทศภายใน และ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนห้วยทราย

ประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 ในแต่ละด้าน ระหว่างก่อนและหลังการดำเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้การประเมินโครงการในครั้งนี้ มีจำนวน 30 คน ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 21 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินโครงการนิเทศภายใน ซึ่งเป็นแบบประเมินมาตรวัด 5 ระดับของลิเคิร์ท (5 Likert scale) ตามรูปแบบการประเมินโครงการ CIPP ของสตัฟเฟิลบีม (2000: 279-317) รวมทั้งสิ้น 50 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีผลการประเมินโครงการดังนี้

1. การประเมินด้านสภาพแวดล้อม มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีผลการประเมินในระดับสูงสุด คือ หลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสมและมีความสอดคล้องกัน ซึ่งอยู่ในระดับมาก

2. การประเมินปัจจัยนำเข้า มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีผลการประเมินในระดับสูงสุด คือ อาคารสถานที่ห้องปฏิบัติงานตามโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งอยู่ในระดับมาก

3. การประเมินกระบวนการ มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีผลการประเมินในระดับสูงสุด คือ การปฏิบัติงานตามโครงการในหน้าที่ที่แต่ละคนรับผิดชอบ ซึ่งอยู่ใน

ระดับมาก

4. การประเมินผลผลิต ประกอบด้วย

4.1 ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีผลการประเมินในระดับสูงสุด คือ การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด

4.2 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีผลการประเมินในระดับสูงสุด คือ การมีกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และนำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งอยู่ในระดับมาก

4.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีผลการประเมินในระดับสูงสุด คือ ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ความรู้อย่างสม่ำเสมอ และความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งอยู่ในระดับมาก

4.4 การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขของผู้เรียน มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีผลการประเมินในระดับสูงสุด คือ การปลอดพ้นจากอบายมุข ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด

5. ผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโดยภาพรวมหลังการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก ซึ่งสูงขึ้นกว่าก่อนการดำเนินโครงการในทุกด้าน

นอกจากรายงานผลการประเมินโครงการนิเทศภายในแล้ว ยังมีการประมวลความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1. ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนงบประมาณในโครงการ

ต่าง ๆ ของการนิเทศภายใน เพื่อให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพ

2. ควรมีการจัดทำกรอบแนวคิดและกำหนดจุดพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนให้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทชุมชน และความต้องการของนักเรียน

3. ควรสนับสนุนให้ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยมีการบูรณาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนให้มากขึ้น

โพสต์โดย นก : [27 เม.ย. 2564 เวลา 10:43 น.]
อ่าน [923] ไอพี : 110.171.103.152
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ