ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

ชื่อผู้วิจัย นางสุจินต์ ปลอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ

ปีการศึกษา 2563

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน

โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP MODEL) ประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 95 คน ประกอบด้วย นักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 2 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัยพบว่า

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบ สอบถามส่วนใหญ่ มีตำแหน่งเป็น ผู้ปกครอง จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 75.93 รองลงมามีตำแหน่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.81 และน้อยที่สุด คือ ตำแหน่ง ครู จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.26 ส่วนตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่วนใหญ่มีตำแหน่งเป็นผู้ร่วมกิจกรรมโครงการ จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 75.93 รองลงมา มีตำแหน่งเป็นกรรมการโครงการและผู้ประเมินโครงการ จำนวน 5 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 9.26 และน้อยที่สุด คือ ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการและผู้อนุมัติโครงการมีจำนวนตำแหน่งละ 1 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 1.85 และนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีจำนวน21 คน คิดเป็นร้อยละ 51.22 ส่วนที่เหลือเป็นเพศหญิง มีจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 48.78

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้าและด้านกระบวนการ ของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า 1) ความคิดเห็นของ ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อด้านบริบท ของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ สังกัดสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.50, S.D.=0.59 ) 2) ความคิดเห็นของ ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อด้านปัจจัยนำเข้า ของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ มาก ( = 4.25,S.D.= 0.58) 3) ความคิดเห็นของ ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยภาพ รวม มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ มาก ( = 4.47,S.D.=0.62 )

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านผลผลิต ของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า การอ่านของนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต 1 ส่วนใหญ่ ปฏิบัติตาม ข้อ10 คือ นักเรียนอ่านหนังสือที่ครูจัดไว้ในห้องเรียน ทุกวัน ๆ ละ10 นาที มีสมาธิเพิ่มขึ้น มีจำนวน41 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีนักเรียนส่วนใหญ่ ปฏิบัติ รายการที่ 14 –17 จำนวน 15 คน คิดเป็น ร้อยละ 36.58 รองลงมานักเรียนปฏิบัติ รายการที่ 22 -25 จำนวน 12 คน คิดเป็น ร้อยละ29.27 และน้อยที่สุดมีนักเรียนปฏิบัติ รายการที่ 18 –21 จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ14.63 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ คือ ร้อยละ 80 พบว่า ผลการประเมินการปฏิบัติ ด้านผลผลิต อยู่ในระดับ พอใช้ (ร้อยละสะสม= 80.48) ส่วนความพึงพอใจของนักเรียน ต่อด้านผลผลิต โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.56, S.D.= 0.59) และความพึงพอใจของผู้ปกครอง โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ มาก ( = 4.48,S.D.= 0.63)

โพสต์โดย จิน : [29 ธ.ค. 2563 เวลา 12:15 น.]
อ่าน [872] ไอพี : 49.49.221.16
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ