ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน : BEST MODEL ของโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รายงานการพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน :

BEST MODEL ของโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงาน สภาพปัญหาในยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน : BEST MODEL ของโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน : BEST MODEL ของโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 4) เพื่อประเมินการใช้รูปแบบการบริหารเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน : BEST MODEL ของโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) ปีการศึกษา 2560 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561 ดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2562 ดำเนินการในขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 4

ผลการวิจัยพบว่า

1.ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติ ปัญหาและความต้องการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 และร่างรูปแบบการบริหารเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน : BEST MODEL ของโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พบว่าผลการสอบถามความต้องการในการปฏิบัติงานด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พบว่า ระดับความต้องการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2. ผลการสร้างและตรวจสอบกระบวนการสร้างรูปแบบการบริหารเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน : BEST MODEL และคู่มือการใช้ของโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พบว่าผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน : BEST MODEL ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พบว่า

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น

ปีการศึกษา 2561 มีค่าร้อยละเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้ระดับดี (3) ขึ้นไป เท่ากับ 78.03 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อนการทดลองใช้รูปแบบ คือ ร้อยละ 75

3.2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 พบว่า ผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนทั้ง 3 ด้านมีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 0.47

3.3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของการทดสอบความสามารถทั้ง 3 ด้าน ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 (8.05)

3.4 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยรวม 4 วิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 1.11

3.5 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวม ของ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 (4.37)

3.6 รางวัลที่นักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนได้รับจากการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวนรางวัลที่นักเรียนได้รับมีจำนวน 2 รายการและจำนวนรางวัลที่โรงเรียนได้รับมีจำนวน 14 รายการ

4. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการบริหารเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน : BEST MODEL ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พบว่ามีผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด และมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อรูปแบบในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ผอ.สมศักดิ์ : [23 ก.ย. 2563 เวลา 18:10 น.]
อ่าน [745] ไอพี : 124.122.46.202
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ