ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ 3P ที่ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ 3P

ที่ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนบัวใหญ่

ผู้วิจัย : นางวิลาวรรณ ดีเรือก

โรงเรียน : โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปีที่วิจัย : 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงแก้ไขแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิธีดำเนินการวิจัยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มี 4 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (Research - R1 : Analysis) ขั้นที่ 2 การออกแบบและการพัฒนาแบบฝึก (Development - D1: Design and Development) ขั้นที่ 3 การทดลองใช้แบบฝึก (Research – R2 : Implementation) และขั้นที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขแบบฝึก (Development - D2 : Evaluation) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาจาก

การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีจำนวน 3 ชนิด คือ

1) แบบสอบถามปัญหาและความต้องการแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2) แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ด้านความสามารถในการสื่อสารก่อนและหลังใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ฯ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ฯ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทีแบบไม่อิสระ (t-test dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

1) นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษร่วมกับ การจัดการเรียนรู้แบบ 3P ที่ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ที่มีกิจกรรมหลากหลาย มีรูปภาพประกอบ และสีสันสวยงาม เนื้อหาเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีการวัดผลก่อน และหลังการใช้แบบฝึกแต่ละชุด

2) แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ 3P ที่ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 85.49/86.20 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

3) ผลการทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ 3P

ที่ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนทำกิจกรรม

ฝึกด้วยตนเองด้วยความตั้งใจ นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของแบบฝึกตามเกณฑ์ที่กำหนด

4) ผลการประเมินแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ 3P

ที่ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า

4.1) นักเรียนมีคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4.2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ 3P ที่ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 4.59 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.58

สรุปได้ว่า แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ 3P ที่ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด สมควรสนับสนุนให้ครูผู้สอน นำแบบฝึกเสริมทักษะ ฯ นี้ไปใช้จัดการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ของหลักสูตรได้ดี

โพสต์โดย วิราวรรณ ดีเรือก : [26 ส.ค. 2563 เวลา 01:46 น.]
อ่าน [652] ไอพี : 180.180.48.16
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ