ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้นิทานประกอบภาพเสริมทักษะพื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3 ขวบ

ชื่อเรื่องที่ศึกษา รายงานการใช้นิทานประกอบภาพเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 ขวบ

ชื่อผู้ศึกษา นางบุญญาพร กาฬภักดี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะบกเตี้ย องค์การบริหารส่วนตำบลกระบกเตี้ย

อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

ปีที่ทำการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อรายงานผลการสร้างและหาคุณภาพ ประสิทธิภาพ ของนิทานประกอบภาพเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 ขวบ 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้นิทานประกอบภาพเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะบกเตี้ย องค์การบริหารส่วนตำบลกระบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคือเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 ขวบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะบกเตี้ย องค์การบริหารส่วนตำบลกระบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่แผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 10 แผน นิทานประกอบภาพเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 ขวบ จำนวน 10 เรื่อง และแบบประเมินทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความเที่ยงของเนื้อหา (Validity) ค่าความยากง่าย (P) ค่าอำนาจการจำแนก (R) และค่าร้อยละ (%) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าเปรียบเทียบความแตกต่าง (t-test)

ผลการศึกษา พบว่า

ผลการสร้างและหาคุณภาพ ประสิทธิภาพของนิทานประกอบภาพเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 ขวบ ปรากฏว่า ผลการหาคุณภาพของนิทานประกอบภาพเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะบกเตี้ย องค์การบริหารส่วนตำบลกระบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ปรากฏว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 4.70 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือสีสันสวยงามดึงดูดความสนใจ ที่ค่าเฉลี่ย 5.00 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.40 ผลการหาคุณภาพของนิทานประกอบภาพเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 ขวบ เป็นรายเรื่อง ปรากฏ มีคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 4.70 เรื่องที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือต้นไม้เสียใจที่ค่าเฉลี่ย 5.00 ส่วนเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือแม่จ๋าอยู่ไหนที่ค่าเฉลี่ย 4.40 และ ผลการหาประสิทธิภาพของนิทานประกอบภาพเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 ขวบ องค์การบริหารส่วนตำบลกระบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท โดยการศึกษานำร่องกับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขวบ ปรากฏว่านิทานประกอบภาพเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 ขวบ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2ที่กำหนดที่ค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.68/ 80.26

ผลการเปรียบเทียบทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้นิทานประกอบภาพเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะบกเตี้ย องค์การบริหารส่วนตำบลกระบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ปรากฏว่า ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ก่อนจัดประสบการณ์มีค่าเฉลี่ย 9.00 หลังจัดประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ย 15.04 พัฒนาขึ้นที่ค่าเฉลี่ย 6.66 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดและ ผลการเปรียบเทียบทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้นิทานประกอบภาพเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะบกเตี้ย องค์การบริหารส่วนตำบลกระบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท เป็นรายด้าน มีการพัฒนาสูงขึ้นในภาพรวมที่ค่าเฉลี่ยร้อยละ 33.30 ด้านที่พัฒนาสูงที่สุดคือด้านจำนวนนับ 1-5 ที่ค่าเฉลี่ยร้อยละ 38.10 ด้านที่พัฒนาน้อยที่สุดคือการเปรียบเทียบขนาดของวัตถุ หรือภาพ ที่ค่าเฉลี่ยร้อยละ 25.75

โพสต์โดย แก้ว : [18 ส.ค. 2563 เวลา 07:00 น.]
อ่าน [721] ไอพี : 223.207.221.228
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ