ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบกลุ่มร่วมมือผสมผสานบทบาทสมมุติ ประกอบกับชุดฝึกทักษะเชิงสถานการณ์ ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบกลุ่มร่วมมือผสมผสานบทบาทสมมุติ

ประกอบกับชุดฝึกทักษะเชิงสถานการณ์ ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ

ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย เยาวลักษณ์ ภวะโชติ

สังกัด โรงเรียนเทศบาล 4 สังกัดเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ปีที่เผยแพร่ 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบกลุ่มร่วมมือผสมผสานบทบาทสมมุติประกอบกับชุดฝึกทักษะเชิงสถานการณ์ ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียน เพื่อศึกษาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการเรียน และเพื่อศึกษาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษหลังจากเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนเทศบาล 4 สังกัดเทศบาลเมืองตะพานหิน จำนวน 15 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะเชิงสถานการณ์บทบาทสมมุติ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบกลุ่มร่วมมือ ประกอบกับชุดฝึกทักษะเชิงสถานการณ์บทบาทสมมุติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ แบบประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ The Wilcoxon matched – pairs signed – ranks test ผลการวิจัยพบว่า

1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบกลุ่มร่วมมือผสมผสานบทบาทสมมุติประกอบกับชุดฝึกทักษะเชิงสถานการณ์ เท่ากับ 77.79/76.67 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบกลุ่มร่วมมือผสมผสานบทบาทสมมุติประกอบกับชุดฝึกทักษะเชิงสถานการณ์ สูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่กำหนดไว้แต่ไม่เกินร้อยละ 2.5 ถือว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบกลุ่มร่วมมือผสมผสานบทบาทสมมุติประกอบกับชุดฝึกทักษะเชิงสถานการณ์ มีประสิทธิภาพสูง

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบกลุ่มร่วมมือผสมผสานบทบาทสมมุติประกอบกับชุดฝึกทักษะเชิงสถานการณ์ มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.5189 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบกลุ่มร่วมมือผสมผสานบทบาทสมมุติประกอบกับชุดฝึกทักษะเชิงสถานการณ์ มีความก้าวหน้าในการเรียนหรือมีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 51.89 ซึ่งเป็นการเพิ่มที่อยู่ในระดับมาก

3. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบกลุ่มร่วมมือผสมผสานบทบาทสมมุติประกอบกับชุดฝึกทักษะเชิงสถานการณ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบกลุ่มร่วมมือผสมผสานบทบาทสมมุติประกอบกับชุดฝึกทักษะเชิงสถานการณ์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบกลุ่มร่วมมือผสมผสานบทบาทสมมุติประกอบกับชุดฝึกทักษะเชิงสถานการณ์ มีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ สูงกว่าร้อยละ 75 ทั้งหมด 14 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีแนวโน้มการผ่านเกณฑ์ที่สูงขึ้น

6. นักเรียนที่เรียนด้วยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบกลุ่มร่วมมือผสมผสานบทบาทสมมุติประกอบกับชุดฝึกทักษะเชิงสถานการณ์ ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.41)

โพสต์โดย ครูไทย : [12 ส.ค. 2563 เวลา 08:44 น.]
อ่าน [860] ไอพี : 184.22.67.63
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร



 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ