ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเดี่ยว

ชื่อเรื่อง รายงานผลการส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการละ

เล่นพื้นบ้าน

ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเดี่ยว

ผู้ศึกษา นางอารีรัตน์ บุญเพ็ง

ปีที่ศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

1. เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเดี่ยว จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้าน

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านยางเดี่ยว ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้าน กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาค้นคว้า คือ เด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเดี่ยว สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 26 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นเด็กปฐมวัยที่ผู้ศึกษาค้นคว้าปฏิบัติการสอนอยู่ และต้องการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยทั้ง 26 คน ระยะเวลาในการทดลองการศึกษาครั้งนี้ ได้ดำเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง 12 เกม โดยทำการทดลองในช่วงเวลากิจกรรมกลางแจ้ง

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่

1. เกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 12 เกม ประกอบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จำนวน 12 แผน ใช้เวลาประมาณ แผนละ 45 นาที

2. แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ฉบับ จำนวนเรื่องละ 5 ข้อ รวมทั้งหมด 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและการหาคุณภาพด้วยวิธีทางสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทางสถิติที่ใช้ในการทดลองสมมติฐาน คือ ค่าแจกแจง t แบบ Dependent Samples

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1. ผลการศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเดี่ยว ก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้าน พบว่า คะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเดี่ยว ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้าน โดยภาพรวมของรายด้าน ผลปรากฏว่า เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเดี่ยว มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการเปรียบเทียบ ก่อนการได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้าน มีคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเท่ากับ 2.19 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.94 คะแนน หลังการได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้าน มีคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเท่ากับ 4.73 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากัน 0.53 คะแนน ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการสังเกต ก่อนการได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้าน มีคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเท่ากับ 1.31 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 คะแนน หลังการได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้าน มีคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเท่ากับ 4.42 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 คะแนน

2. การเปรียบเทียบผลทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านยางเดี่ยว ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้าน พบว่า คะแนนทดสอบหลังการได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้าน สูงกว่าก่อนการได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้าน แสดงให้เห็นว่า การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้าน สามารถช่วยให้เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเดี่ยว มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยภาพรวมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โพสต์โดย ครูอารีรัตน์ : [4 ส.ค. 2563 เวลา 09:38 น.]
อ่าน [660] ไอพี : 223.24.169.10
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ