ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์

ชื่อเรื่อง รายงานการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านมิติ สัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

ผู้วิจัย นางวาสนา กุเวสา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ

สถำนที่ทำงำน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด

สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีที่วิจัย 2561

บทคัดย่อ

รายงานการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของคู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ตามเกณฑ์ที่กาหนด 80/80 2) ศึกษาระดับความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย พฤติกรรมการเรียนรู้ และผลงานเด็ก หลังจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ 3) หาค่าดัชนีประสิทธิผล ด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ และ 4) เปรียบเทียบความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ในการศึกษาครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการ

ศึกษาได้แก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 19 คน

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด ซึ่งได้มา

โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจัดประสบการณ์ระหว่าง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ถึง 4 มกราคม 2562 จานวน 9 หน่วยการเรียนรู้ ๆ ละ 3 กิจกรรม รวมเวลาจัดประสบการณ์ จานวน 9 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) คู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ 2) แผนการจัดประสบการณ์ 3) แบบทดสอบความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย 4) แบบสังเกต

ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ และแบบประเมิน

ผลงานเด็ก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ

t-test Dependent Samples ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

ผลกำรศึกษำพบว่ำ

1. ประสิทธิภาพของคู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ที่สร้างขึ้นพัฒนาความสามารถ

ด้านมิติสัมพันธ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 98.83/95.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด

80/80

2. การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในแต่ละกิจกรรม โดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรม

ศิลปะประดิษฐ์ สาหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 พบว่า

2.1 มีพฤติกรรมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับดี ( X = 2.97,

S.D. = 0.04) คิดเป็นร้อยละ 98.83

2.2 มีพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดี ( X = 2.93, S.D. = 0.02)

คิดเป็นร้อยละ 97.81

2.3 มีผลงานของเด็ก โดยรวมอยู่ในระดับดี ( X = 2.95, S.D. = 0.06)

คิดเป็นร้อยละ 98.33

3. ค่าดัชนีประสิทธิผลด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

หลังจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ เพิ่มขึ้นกว่าก่อน

จัดประสบการณ์ เท่ากับ 0.9137 คิดเป็นร้อยละ 91.37

4. การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์

ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 มีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์หลังจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์

อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โพสต์โดย หนา : [3 พ.ค. 2563 เวลา 14:02 น.]
อ่าน [762] ไอพี : 1.2.177.191
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ