ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ( O-NET และ NT) โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ( O-NET และ NT)

โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์

ผู้รายงาน นายประจงลักษณ์ บัวกลาง

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ สังกัดกองการศึกษา

เทศบาลเมืองเมืองพล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ( O-NET และ NT) โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ( O-NET และ NT) โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET และ NT) ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ ระหว่างปีการศึกษา 2560 และ 2561 กลุ่มเป้าหมาย ในการประเมินครั้งนี้ คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ( O-NET และ NT) ของนักเรียน ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนที่ดำรงตำแหน่ง ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 จำนวน 202 คน เครื่องมือ ที่ใช้เป็นแบบประเมินโครงการ จำนวน 4 ฉบับ และแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ( O-NET และ NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ( O-NET และ NT) ของนักเรียนปีการศึกษา 2560 และ 2561 โดยใช้สถิติการทดสอบค่าที (t-test แบบ Independent)

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ( O-NET และ NT) โรงเรียน เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2561 พิจารณาจากภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 1) ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการ (Context) มีความเหมาะสมและมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก 2) ด้านปัจจัยของโครงการ (Input) มีความเหมาะสมและมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก 3) ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ (Process) มีการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด และ 4) ด้านผลผลิตของโครงการ (Product) มีผลผลิตอยู่ในระดับมากที่สุด

2.ผลสัมฤทธิ์ของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET และ NT) โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ โดยภาพรวม พบว่า ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 39.23 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.77 โดยผลต่างของค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 17.46 เมื่อทำการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET และ NT) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางในปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายชั้นปี ปรากฏผล ดังนี้

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 53.18 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.68 โดยผลต่างของค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 19.50 เมื่อทำการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ ของปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 33.23 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.89 โดยผลต่างของค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.34 เมื่อทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ของปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 31.29 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.30 โดยผลต่างของค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.99 เมื่อทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ของปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โพสต์โดย Aood : [6 เม.ย. 2563 เวลา 14:27 น.]
อ่าน [859] ไอพี : 182.232.63.182
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ