ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาล1 โดยใช้แบบฝึกในกิจกรรม เสริมประสบการณ์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาล1 โดยใช้แบบฝึกในกิจกรรม

เสริมประสบการณ์

ผู้ศึกษาจิราภรณ์ เข็มมา

ปีการศึกษา2562

ผู้ศึกษาจึงได้สร้าง

จากรายงานพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2561ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางตาสาด เทศบาลตำบลสะแกพบว่า มีพัฒนาการความพร้อมด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 อยู่ในระดับแก้ไขและปรับปรุงคิดเป็นร้อยละ 40 ระดับพอใช้คิดเป็น ร้อยละ 30 และอยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ 30 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญา มาประยุกต์ใช้กับนักเรียนอนุบาล 1 เพื่อให้มีพัฒนาการความพร้อมด้านสติปัญญาเพิ่มสูงขึ้น

อีกทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดนวัตกรรมในการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน

จุดประสงค์

1)เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

3)เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1โดยใช้แบบฝึกเตรียมความพร้อมก่อนและหลังการจัดประสบการณ์

ขอบเขตของการศึกษา

1. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางตาสาด เทศบาลตำบลสะแกทั้งหมดจำนวน 12 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

2. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2562 ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2562

3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 8 ชุด

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ พัฒนาการด้านสติปัญญา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

1. แบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญาจำนวน 8 ชุดค่าเฉลี่ยความเหมาะสมเท่ากับ4.64แผนการจัดประสบการณ์จำนวน 40 แผนมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมเท่ากับ4.76

2. แบบวัดเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญา จำนวน 10แบบวัด ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนก (B) อยู่ระหว่าง 0.45 - 0.70 ค่าความยาก (P) อยู่ระหว่าง 0.24 - 0.64 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.67

4. แผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 40 แผน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานด้วย t – test (Dependent Samples)

วิธีการดำเนินการศึกษา

1. นำเอาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ไปทดลองใช้ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หรือที่เรียกว่า Try-out (หรือที่เรียกว่า ทดลองใช้)กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใกล้เคียง โดยทดสอบดังนี้

- ทดสอบ 3 คน คือนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ซึ่งพบข้อบกพร่องของแบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญาเมื่อทดลองใช้แล้ว นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ และแก้ไขตามผู้เชี่ยวชาญแนะนำ

- ทดสอบ 9 คน คือนักเรียนเก่ง ปานกลางและอ่อน อย่างละ 3 คน ซึ่งพบข้อบกพร่องของแบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญาเมื่อทดลองใช้แล้ว นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ และแก้ไขตามผู้เชี่ยวชาญแนะนำ

2. นำเอาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ไปใช้จริง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

1. แบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1ที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ91.10/87.42 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1มีค่าเท่ากับ 0.6997 ซึ่งแสดงว่านักเรียน มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ69.97

3. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1โดยใช้แบบฝึกเตรียมความพร้อมก่อนและหลังการจัดประสบการณ์หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

การศึกษาบรรลุตามความมุ่งหมายที่กำหนดไว้ คือนักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาดีขึ้น พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา อยู่ในเกณฑ์ดีมาก หลังจากใช้กิจกรรมแบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญาจึงควรนำไปใช้ในการส่งเสริมเพื่อพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆ ต่อไป

โพสต์โดย แอ๋ม : [2 ก.พ. 2563 เวลา 12:32 น.]
อ่าน [738] ไอพี : 118.172.233.132
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ