ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ทางการศึกษา) Professional Learning Community โรงเรียนสีชมพู

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ประเมินบริบทของโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ทางการศึกษา) Professional Learning Community โรงเรียนสีชมพูศึกษา 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ทางการศึกษา) Professional Learning Community โรงเรียนสีชมพูศึกษา 3) ประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ทางการศึกษา) Professional Learning Community โรงเรียนสีชมพูศึกษา 4) ) ประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ทางการศึกษา) Professional Learning Community โรงเรียนสีชมพูศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ คือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ทางการศึกษา) Professional Learning Community โรงเรียนสีชมพูศึกษา ปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 718 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำนวน 80 คน นักเรียน จำนวน 319 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 319 คน การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie&Morgan) และเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นแล้วสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธี จับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น แบบสอบถามมีลักษณะเป็น มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ทางการศึกษา) Professional Learning Community โรงเรียนสีชมพูศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านบริบท และด้านปัจจัยนำเข้า ตามลำดับ

2. ผลการประเมินบริบทของโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ทางการศึกษา) Professional Learning Community โรงเรียนสีชมพูศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาบริบทรายกิจกรรมอยู่ในระดับมากทุกกิจกรรม เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรม กิจกรรมเพื่อแสวงหาคำตอบที่สมเหตุสมผลกิจกรรมส่งเสริมและร่วมมือให้เกิดการเรียนรู้ ตามลำดับ

3. ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ทางการศึกษา) Professional Learning Community โรงเรียนสีชมพูศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาบริบทรายกิจกรรมอยู่ในระดับมากทุกกิจกรรมเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมเพื่อแสวงหาคำตอบที่สมเหตุสมผลกิจกรรมส่งเสริมและร่วมมือให้เกิดการเรียนรู้ และกิจกรรมทักษะการเรียนรู้ตามลำดับ

4. ประเมินกระบวนการ ของโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ทางการศึกษา) Professional Learning Community โรงเรียนสีชมพูศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ทางการศึกษา) Professional Learning Community โรงเรียนสีชมพูศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาบริบทรายกิจกรรมอยู่ในระดับมากทุกกิจกรรม

5. ประเมินผลผลิต ของโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ทางการศึกษา) Professional Learning Community โรงเรียนสีชมพูศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

5.1 ผลการประเมินผลผลิตด้านพฤติกรรมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3

ลำดับดังนี้ พฤติกรรมการแสวงหาคำตอบที่สมเหตุสมผล พฤติกรรมร่วมมือให้เกิดการเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้ตามลำดับ

5.2 ผลการประเมินผลผลิตด้านพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ทางการศึกษา) Professional Learning Community โรงเรียนสีชมพูศึกษา เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 7 ข้อ อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 ลำดับ ดังนี้ ดังนี้ พฤติกรรมการแสวงหาคำตอบที่สมเหตุสมผล พฤติกรรมร่วมมือให้เกิดการเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ

โพสต์โดย นางสุภาวดี ภาระดี : [31 ม.ค. 2563 เวลา 12:18 น.]
อ่าน [788] ไอพี : 1.20.217.244
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ