ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้ บาร์โมเดล (Bar Model)

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้ บาร์โมเดล (Bar Model)เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผูู้รายงาน นางพิมพ์พา จันทร์เต็มดวง

ปีที่ศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการแก้โจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้บาร์โมเดล (Bar Model) เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ

การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

โดยใช้บาร์โมเดล (Bar Model) เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์

ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนชุดกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้

บาร์โมเดล (Bar Model) เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหา

การบวก ลบ คูณ หารระคน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ที่มีต่อชุดกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้บาร์โมเดล (Bar Model) เรื่อง โจทย์ปัญหา

การบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) กองการศึกษา เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 1 ห้องเรียน

รวมนักเรียนทั้งสิ้น 33 คน ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งใช้

ห้องเรียนเป็นหน่วยในการเลือก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t - test แบบ dependent

ผลการศึกษา พบว่า

1. ชุดกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้บาร์โมเดล (Bar Model) เรื่อง โจทย์

ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 5 ชุด มีประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์

(E1/E2) เท่ากับ 87.62/86.86 ซึ่งพบว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 80/80

2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้บาร์โมเดล (Bar

Model) เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร

ระคน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6477 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้า

ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 64.773. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

โดยใช้บาร์โมเดล (Bar Model) เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์

ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการศึกษา

4. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้บาร์โมเดล (Bar

Model) เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ

หารระคน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.39,

S.D. = 0.49) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกรายการ

โพสต์โดย WingZero : [19 ธ.ค. 2562 เวลา 08:42 น.]
อ่าน [771] ไอพี : 49.48.71.125
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ