ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด พนาบ้านฉัน รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด พนาบ้านฉัน รายวิชาประวัติศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

ผู้รายงาน นางสาวสุรีรัตน์ ศรีระดา

โรงเรียน โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน สำหรับนักเรียนที่ใช้ หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดพนาบ้านฉัน รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) โดยใช้จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E

และ เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด พนาบ้านฉัน รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) โดยใช้จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด พนาบ้านฉัน รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) โดยใช้จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด พนาบ้านฉัน รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) โดยใช้จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E

ประชากร ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนเทศบาลพนา

(สามัคคีวิทยา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 57 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด พนาบ้านฉัน รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ทั้งหมด 5 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งใช้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ที่มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 ค่าความยากระหว่าง 0.20 ถึง 0. 80 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.20 ถึง 0.00 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.81 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด พนาบ้านฉัน รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความเที่ยงตรง ค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด พนาบ้านฉัน รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Eประกอบด้วย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนด

2. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดพนาบ้านฉัน รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ประกอบด้วย ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ ประสิทธิภาพ 89.68/ 88.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

3. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดพนาบ้านฉัน รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) มีค่าเท่ากับ 0.6409 ซึ่งแสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.09

4. นักเรียนที่เรียนโดยการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด พนาบ้านฉัน รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ประกอบด้วย มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44

โพสต์โดย มะลิ : [19 ธ.ค. 2562 เวลา 06:28 น.]
อ่าน [700] ไอพี : 122.154.142.26
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ