ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การส่งเสริม ความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้วยวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรี ส

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้วยวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้วยวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในระยะพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน ครูผู้สอนภาษาไทย จำนวน 2 คน ผู้ปกครอง จำนวน 26 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 26 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 70 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในระยะศึกษาผลการใช้หลักสูตร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 26 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในระยะของการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วย แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้วยวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาไทย

ด้วยวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์และแบบประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาไทย

ด้วยวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ เครื่องมือที่ใช้ในระยะของการศึกษาผลการใช้หลักสูตรประกอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาไทย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าเฉลี่ย (X-) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสถิติ t – test dependent Sampling

ผลการศึกษา พบว่า

ระยะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร พบว่า

1. องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง

การส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้วยวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ มีความเหมาะสม

อยู่ในระดับมากที่สุด ( X-= 4.79, S.D. = 0.21)

2. องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง

การส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้วยวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทั้งภาพรวมและรายองค์ประกอบ

ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใช้หลักสูตร พบว่า

1. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้วยวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ มีค่าเฉลี่ย 28.27 คิดเป็นร้อยละ 80.77 ซึ่งอยู่ในระดับดีมากและสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 75

2. นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนภาษาไทยตามหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้วยวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ อยู่ในระดับมาก ( X-=3.85, S.D.= 0.69)

โพสต์โดย อุไรพร จำนงค์ผล : [26 ส.ค. 2562 เวลา 20:00 น.]
อ่าน [813] ไอพี : 115.87.115.190
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ