ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติกีตาร์โปร่งเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม ของนักเรี

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติกีตาร์โปร่งเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)

ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย นางรัตนากร ลี้มุณีวงศ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี )

สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติกีตาร์โปร่งเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ด้วยการ

จัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อ

สร้างและพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติกีตาร์โปร่งเบื้องต้น ศ 23102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 2) เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติกีตาร์โปร่งเบื้องต้น ศ 23102 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ (ดนตรี) 3) เพื่อศึกษาและประเมินประเมินพฤติกรรมกระบวนการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติกีตาร์โปร่งเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)

4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติกีตาร์โปร่งเบื้องต้น ศ 23102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) จำนวนนักเรียน 30 คน เครื่องมือที่ใช้การศึกษา ประกอบไปด้วย

1. ชุดฝึกปฏิบัติกีตาร์โปร่งเบื้องต้น ศ 23102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 ชุด ดังนี้

1.1 ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีตาร์โปร่ง

1.2 ชุดที่ 2 ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน

1.3 ชุดที่ 3 การปฏิบัติคอร์ดกีตาร์เบื้องต้น

1.4 ชุดที่ 4 การฝึกปฏิบัติกีตาร์โปร่งเบื้องต้น

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาปฏิบัติกีตาร์โปร่งเบื้องต้น ศ 23102 แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ

3. แบบประเมินพฤติกรรมกระบวนการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่

เรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติกีตาร์โปร่งเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)

4. แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนเล่นกีตาร์โปร่ง โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติกีตาร์โปร่งเบื้องต้น ศ 23102

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนำเสนอโดยการบรรยาย

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

1. ชุดฝึกปฏิบัติกีตาร์โปร่งเบื้องต้น ศ 23102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) 92.33/88.75 สูงกว่าเกณฑ์กำหนด

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติกีตาร์โปร่งเบื้องต้น ศ 23102 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. พฤติกรรมกระบวนการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุดฝึก

ปฏิบัติกีตาร์โปร่งเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) อยู่ในระดับดี

4. ผลการประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาล 5

(วัดพันปี ) ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้ ชุดฝึกปฏิบัติกีตาร์โปร่งเบื้องต้น ศ 23102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก แสดงว่านักเรียน มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการใช้ชุดฝึกปฏิบัติกีตาร์โปร่งเบื้องต้น ศ 23102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย รัตนากร ลี้มุณีวงศ์ : [26 ส.ค. 2562 เวลา 18:05 น.]
อ่าน [1449] ไอพี : 27.145.176.1
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ