ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

ผู้จัดทำ นายอนุชา ผ้าขาว

ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาภาษาไทยของเด็กชายสุรศักดิ์ บุญเพ็ง

ปัญหาและสาเหตุ

การศึกษามีความจำเป็นต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจึงต้องมีการฝึกทักษะ และนำผลงานของตนส่งครูผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ เพื่อตรวจความถูกต้องอันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพให้ดีขึ้นจนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

จากการสอนวิชาภาษาไทยพบว่าเด็กชายสุรศักดิ์ บุญเพ็ง นักเรียนชั้นป.4 ไม่ส่งงานวิชาภาษาไทย เพราะด้วยสาเหตุที่มีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาภษาไทยแต่เดิม จากการสอบถามพบว่าเด็กชายสุรศักดิ์ ไม่เข้าใจในบทเรียน และครูสอนแล้วไม่เข้าใจ ไม่กล้าถามครูผู้สอนจึงปล่อยให้เป็นเช่นนี้เรื่อยมา จนไม่สนใจวิชาภาษาไทย นอกจากนี้ยังไม่ได้รับการดูแล การเอาใจใส่จากผู้ปกครองในเรื่องของการทำการบ้านในรายวิชาอื่นๆ

วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาภาษาไทยของเด็กชาย สุรศักดิ์ บุญเพ็ง

และการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย

วิธีดำเนินงานแก้ไข

1. ครูสนทนากับเด็กชายสุรศักดิ์ ถึงสาเหตุสาเหตุของการไม่ส่งงานวิชาภาษาไทย. พบว่ามีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาภาษาไทยมาแต่เดิม

จากการศึกษาพบพื้นฐานของเด็กชายสุรศักดิ์ เป็นนักเรียนที่เงียบเฉยไม่พูดจา เนื่องจากเด็กชายสุรศักดิ์ชอบเล่นในช่วงเลลาตอนกลับบ้าน เพราะว่าบิดากับมารดาที่มีอาชีพรับจ้างกลับบ้านมืด ระหว่างที่เรียนอยู่ชั้นป.4 เทอมแรกจะนิ่งเฉยไม่พูดจาเมื่อซักถามจะตอบน้อยมากหรือบางครั้งจะไม่พูดกับครูเลยเมื่อเข้าห้องจะเฉยเมย เหมือนไม่เต็มใจเรียน ทำงานไม่เสร็จ เป็นเหตุให้เกิดความเบื่อหน่าย ทำให้ไม่อยากเรียนประกอบกับมารดาไม่ได้ตรวจเช็คการบ้านของนักเรียนเป็นประจำ จึงคิดว่าไม่มีผลอะไรถ้าไม่ทำงานส่ง เป็นเช่นนี้บ่อยๆ จนเลื่อนชั้นมา ป.4

2. ครูสร้างความเข้าใจและบอกว่าหากไม่เข้าใจบทเรียนไหนให้ถามได้โดยไม่ต้องกลัวถูกว่ากล่าว

3. ในชั่วโมงเรียนพบว่าเด็กชายสุรศักดิ์ไม่กล้าถามและไม่มีงานส่งเหมือนเคย

4. หลังเลิกเรียนในแต่ละคาบเรียนของภาษาไทย ครูจะเรียกเด็กชายสุรศักดิ์ มาถามว่าวันนี้มีการบ้านวิชาภาษาไทยหรือไม่ เด็กตอบว่ามี หรือถามว่าทำแบบฝึกหัดที่ทำในชั่วโมงเรียนเสร็จแล้วหรือยัง เด็กจะตอบว่า ยัง หรือเฉยไปตอบ ครูให้ลองทำให้ดู พบว่าทำไม่ได้จึงอธิบายให้ฟังอีกครั้งและให้กลับไปทำต่อที่บ้าน

5.ทุกวันที่มีการเรียนภาษาไทย จะเรียกให้เด็กชายสุรศักดิ์ มาพบเพื่อทำงานแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย

6.หลังจากปฏิบัติข้อ 5 ประมาณ 1-2 สัปดาห์ เด็กชายสุรศักดิ์ กล้าถามครูในชั่วโมงเรียนและมีการบ้านส่ง ทั้งยังสามารถอธิบายให้เพื่อนฟังได้

สรุปผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินการแก้ไขปัญหาของเด็กชายสุรศักดิ์ พบว่าสาเหตุของการไม่ส่งงานเนื่องจากการไม่เข้าใจในเนื้อหา และไม่กล้าซักถามมีเจตคติไม่ดีมาก่อน เพราะคิดว่าภาษาไทยยากโดยเฉพาะในเรื่องการเขียนเรื่อง ประโยค เมื่อได้แก้ไขปัญหาโดยครูสร้างความคุ้นเคยให้ถามมั่นใจกับนักเรียนในการเรียนวิชาภาษาไทย และพร้อมที่จะให้คำปรึกษา ทั้งด้านการเรียนและปัญหาอื่นๆทำให้เด็กมีความมั่นใจในการเรียนมากขึ้นและพบว่าเด็กชายสุรศักดิ์ มีพัฒนาในการการเรียนดีขึ้นสามารถอธิบายให้เพื่อนๆ ฟังได้ ทุกวันนี้เด็กชายสุรศักดิ์ มีความสนใจและมั่นใจตนเองในการเรียนมากขึ้นจนทำให้ส่งงานวิชาอื่นได้เป็นอย่างดี

พอสมควร

ข้อเสนอแนะ

มีเด็กที่มีปัญหาคล้ายกับปัญญาของเด็กชายสุรศักดิ์ มีอีกหลายคนและหลายวิชา บางคนไม่ส่งงานทุกวิชาต้องตรวจสอบถึงสาเหตุที่แท้จริงของการไม่ส่งงานว่าเป็นเจตคติที่มีต่อตัวครูหรือเปล่าในขั้นตอนการแก้ไขนั้นต้องขึ้นอยู่กับตัวของครูผู้สอนว่าจะเปิดใจรับปัญหาของเด็กและพร้อมที่จะแก้ไขหรือไม่ และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเทคนิควิธีการสอนของครูเองด้วย

แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

วัน เดือน ปี พฤติกรรมที่สังเกตได้ แนวทางการพัฒนา พฤติกรรมนร.หลังการพัฒนา

8-12 ต.ค.58

7-9 ต.ค. 58

12 ม.ค. 59

15 ม.ค. 59

19-23 ม.ค.59

28 ม.ค. 59

6 ก.พ. 59

9–19 ก.พ. 59 ไม่ส่งการบ้านวิชาภาษาไทยสอบถามว่าลืม

ไม่ส่งการบ้าน เรียกมาคุยถึงสาเหตุ พบว่าไม่ชอบเรียนวิชาภาษาไทย เพราะคิดว่ายากและเขียนเรื่องราไม่ได้

เรียกให้ตอบคำถามในบทเรียน หลังจากเรียนไปสักครู่ ไม่ตอบคำถาม สอบถามบอกว่าเรียนไม่เข้าใจ

ครูเรียกมาพบในชั่วโมงเรียนพิเศษนักเรียนบอกว่า เข้าใจในบทเรียนและทำเองได้ แต่ก็ทำไม่ได้ จึงทำให้ลองทำแต่ทำไม่ได้

ในชั่วโมงเรียนและชั่วโมงรียนพิเศษ นักเรียนจะเข้ามาคุยด้วยและเริ่มถามการบ้านและถามในวิชาอื่นๆด้วย

นักเรียนเริ่มพูดคุยด้วยด้วยและอธิบายการบ้านให้เพื่อนฟังได้ด้วย

นักเรียนตอบคำถามในชั่วโมงเรียนได้แต่ไม่คล่องแคล่ว

นักเรียนส่งตรงเวลา ส่งให้กลับไปทำให้เสร็จ

ครูให้แรงเสริมและจะช่วยให้เรียนเข้าใจ

ให้แรงเสริมและอธิบายให้ฟังพร้อมกันทั้งห้อง

ครูอธิบายและให้ทำพร้อมๆกับครู พร้อมสร้างแรงเสริม

ให้แรงเสริมและพูดคุยกับนักเรียน

ให้ทำงานส่งโดยไม่ต้องควบคุมและอธิบายอีก ถ้าข้อใดยากจะถาม

ให้แรงเสริมในเรื่องของความกล้าแสดงออก

ครูคอยสังเกตการเปลี่ยน แปลงหลังได้รับการแก้ไข ลอกเพื่อน/ไม่ส่งเลย

ตอบรับและพยายามเพิ่มขึ้น

พยายามทำความเข้าใจและเริ่มทำแบบฝึกหัด แต่ยังไม่ได้ผลดีเท่าที่คิดไว้

การบ้านแต่ยังไม่พยายามตั้งใจเมื่อขาดการควบคุมก็ไม่ทำ

ทำเสร็จทันเวลาและส่งการบ้าน/แบบฝึกหัดในหน้ายิ้มแย้ม

เริ่มส่งงานมากขึ้นและทำได้ดีมาก

ส่งตรงเวลา

ส่งงานสม่ำเสมอมากขึ้น

โพสต์โดย chaband : [9 ก.ค. 2562 เวลา 07:25 น.]
อ่าน [828] ไอพี : 182.53.196.145
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ