ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทาง การประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) วิชาภาษาไทย (ท21101)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อ่าน คิด พินิจนครพนม

ผู้ศึกษาค้นคว้า นายอาคม ชื่นตา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

สถานศึกษา โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ปีที่พิมพ์ 2562

บทคัดย่อ

การรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) เป็นเครื่องมือ การเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเพื่อพัฒนาการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) วิชาภาษาไทย (ท21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อ่าน คิด พินิจนครพนม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเพื่อพัฒนาการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) วิชาภาษาไทย (ท21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อ่าน คิด พินิจนครพนม และ

3) เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) วิชาภาษาไทย (ท21101) ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อ่าน คิด พินิจนครพนม

กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 26 คน ได้มาโดยการเลือก แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึก เพื่อพัฒนาการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) วิชาภาษาไทย (ท21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อ่าน คิด พินิจนครพนม จำนวน 1 เล่ม 8 แผน 2) แบบฝึกเพื่อพัฒนาการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) วิชาภาษาไทย (ท21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อ่าน คิด พินิจนครพนม จำนวน 8 เล่ม 3) แบบทดสอบย่อยของแบบฝึกเพื่อพัฒนาการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) วิชาภาษาไทย (ท21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อ่าน คิด พินิจนครพนม จำนวน 8 ฉบับ ๆ ละ 10 คะแนน 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกเพื่อพัฒนาการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทาง การประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) วิชาภาษาไทย (ท21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อ่าน คิด พินิจนครพนม เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 15 ข้อ ชนิดเลือกตอบเชิงซ้อนจำนวน 5 ข้อ ชนิดเขียนตอบแบบปิด 5 ข้อและชนิดเขียนตอบอิสระ 5 ข้อ รวม 30 ข้อตามระดับขั้นการคิดของ Bloom’s Taxonomy สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t – test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้

แบบฝึกเพื่อพัฒนาการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) วิชาภาษาไทย (ท21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อ่าน คิด พินิจนครพนม ที่ได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.62/83.97 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. แบบฝึกเพื่อพัฒนาการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) วิชาภาษาไทย (ท21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อ่าน คิด พินิจนครพนมมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6546 หมายความว่า นักเรียนมีความรู้จากการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเชิงวิจารณญาณ เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.46

3. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเพื่อพัฒนาการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) วิชาภาษาไทย (ท21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อ่าน คิด พินิจนครพนม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

โพสต์โดย พระสังข์วอสอง : [18 มิ.ย. 2562 เวลา 13:43 น.]
อ่าน [956] ไอพี : 159.192.99.116
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ