ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่แลบ ที่มีต่อการเรียน เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม โดย ใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 ที่อยู่ในอําเภอแม่ลาน้อย จํานวน 11 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 248 คน กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านแม่แลบ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 จํานวน 11 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ชนิด ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม 2) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม จํานวน 6 เล่ม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เป็นแบบ ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ 4) แบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) ร้อยละ 2) ค่าเฉลี่ย(x̄) 3) สjวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติเปรียบเทียบ ใชjสถิติที (t-test)

ผลการศึกษาพบวjา 1. คะแนนจากแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 482.36 คิดเป็นร้อยละ 81.75 ส่วนคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.27 คิดเป็นร้อยละ 80.67 และประสิทธิภาพของแบบฝึก ทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม มีค่าเท่ากับ 81.75/80.67 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2. ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.7048 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการ เรียนรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 79.48

(จ)

3. คะแนนผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์สูงกว่ากอนเรียน อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิตที่ระดับ .01 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจที่มี ต่อการเรียน เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ด้วยแบบฝึกทักษะ อยู่ในระดับมาก (X-bar = 4.20 และ S.D. = 0.23) เมื่อวิเคราะห์แยกเป็นรายข้อพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในด้านสาระการเรียนรู้ หัวข้อทํา ความเข้าใจได้ง่ายและมีเหตุผล และหัวข้อเนื้อหาเร้าใจและท้าทายให้อยากเรียนได้มากที่สุด (X-bar = 4.53 และ S.D. = 0.51 เท่ากัน) สําหรับประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ หัวข้อผู้เรียนนําความรู้จากการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไปใช้ใน เรื่องอื่นๆ มากน้อยเพียงใด และด้านคุณประโยชน์ หัวข้อผู้เรียนสามารถนําวิธีนี้ไปใช้แก้ปัญหาในการ เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้ (X-bar = 3.83 และ S.D. = 0.75 เท่ากัน)

โพสต์โดย ครูหน่อย : [3 เม.ย. 2562 เวลา 18:21 น.]
อ่าน [868] ไอพี : 171.4.250.163
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ