ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาการคิดและการตัดสินใจโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนตาก

ชื่อเรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาการคิดและ

การตัดสินใจโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หลักสูตรอนุปริญญา

วิทยาลัยชุมชนตาก

ชื่อผู้วิจัย นางเปรมจิต มอร์ซิง

ปีที่ทำวิจัย ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเอกสารประกอบการสอนวิชาการคิดและ การตัดสินใจ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 2) เพื่อหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาการคิดและการตัดสินใจ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 3) เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการคิดและการตัดสินใจ สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการคิดและการตัดสินใจ สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนตาก กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรอนุปริญญา หน่วยจัดการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตาก วิทยาลัยชุมชนตาก ภาคการศึกษาที่ 2/2560 จำนวน 21 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการสอนวิชาการคิดและการตัดสินใจ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียนรู้วิชาการคิดและ การตัดสินใจ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน E1/ E2 และค่า T – Score

ผลการวิจัย พบว่า

1. การสร้างเอกสารประกอบการสอนวิชาการคิดและการตัดสินใจ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนตาก พบว่า เอกสารประกอบการสอนวิชา การคิดและการตัดสินใจประกอบด้วย 9 หน่วยการเรียนรู้ ด้านเนื้อหามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 สำหรับองค์ประกอบของเอกสารประกอบการสอนมีครบถ้วนทุกองค์ประกอบ

2. การหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาการคิดและการตัดสินใจ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนตาก พบว่า เอกสารประกอบการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.90/81.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้

3. ความก้าวหน้าของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการคิดและการตัดสินใจ สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกคน ผู้เรียนมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 42.26 และผลต่างของคะแนนมาตรฐาน T - Score เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 46.33

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา การคิดและการตัดสินใจ สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนตาก พบว่า ในภาพรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการคิดและการตัดสินใจ สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.90

Title Construction and Finding the Efficiency of Teaching Materials Used For Thinking and Decision Making Course Through Cooperative Learning with STAD Technique, Associate Degree Level in Tak Community College

Author Mrs.Premjit Morsing

Year of research Academic year 2017

Abstract

The purposes of this study were 1) to construct the teaching materials used for Thinking and Decision Making course through cooperative learning with STAD technique, 2) to find the efficiency of the teaching materials used for Thinking and Decision Making course through Cooperative learning with STAD technique, 3) to study the students’ progress after using the teaching materials for Thinking and Decision Making course through cooperative learning with STAD technique, and 4) to study the students’ satisfaction with the teaching materials used for Thinking and Decision Making course through cooperative learning with STAD technique, Associate Degree Level in Tak Community College. The sample group consisted of 21 purposive sampling students studying in Associate of Thai Traditional Medicine Program, Bantak Hospital Foundation, Tak Community College, in academic year 2/2017. The tools consisted of 1) teaching materials used for Thinking and Decision Making course, 2) the lesson plans of Thinking and Decision Making course, 3) the scores of pre-and-post achievement tests, 4) the students’ satisfaction questionnaires on teaching and learning processes. The statistics of this study consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation, the effectiveness of teaching materials (E1/ E2), and T - Score.

The study found that :

1. The construction of the teaching materials used for Thinking and Decision Making course through cooperative learning with STAD technique, Associate Degree Level in Tak Community College, the contents in 9 units were extremely appropriated, which the mean was 4.35 and the standard deviation was 0.63. In addition, the composition of the materials was absolutely suitable.

2. The efficiency of the teaching materials used for Thinking and Decision Making course through cooperative learning with STAD technique, Associate Degree Level in Tak Community College was 80.90/81.07 which higher than the established criteria at 80/80.

3. The students’ progress after using the teaching materials for Thinking and Decision Making course through cooperative learning with STAD technique found that the scores of post-tests of all students were higher than the pre-tests. The students’ progress was averagely higher than the prior period at 42.26 percent. In addition, the difference of the T-score standard was averagely at 46.33 percent.

4. The students’ satisfaction on the teaching materials used for Thinking and Decision Making course through cooperative learning with STAD technique, Associate Degree Level in Tak Community College found that the students were satisfied in the materials, which the mean was 4.26 and the standard deviation was 0.90.

โพสต์โดย ไก่ : [22 ก.พ. 2562 เวลา 18:14 น.]
อ่าน [1050] ไอพี : 49.48.190.42
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ