ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะวิชาการสู่พื้นฐานอาชีพของโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะวิชาการ

สู่พื้นฐานอาชีพของโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว.

ชื่อผู้วิจัย นางศรีสุดา ศรีจันทร์

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะวิชาการสู่พื้นฐานอาชีพของโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะวิชาการสู่พื้นฐานอาชีพของโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 3) ประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะวิชาการสู่พื้นฐานอาชีพของโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี ประชากร ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ สังกัดการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระแก้วจำนวน 18 โรงเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ สังกัดการปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว จำนวน 623 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2561 จำนวน 18 โรงเรียน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการจับสลาก โดยเขียนชื่อโรงเรียน จับสลากตามจำนวน กำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยคำนวณจากสูตรของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการเทียบตามอัตราส่วน ได้โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 234 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แบบสอบถาม เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาการดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะวิชาการสู้พื้นฐานอาชีพ 2) แบบสรุปการสนทนากลุ่ม(Focus Group) ขององค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะวิชาการสู่พื้นฐานอาชีพของโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี และ 3) แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะวิชาการสู่พื้นฐานอาชีพของโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่

( Frequency ) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis) และค่าร้อยละ(Percentage

ผลการวิจัยพบว่า

1. องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะวิชาการสู่พื้นฐานอาชีพของโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี มี 2 องค์ประกอบหลักได้แก่ องค์ประกอบหลักที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะวิชาการสู่พื้นฐานอาชีพ มี 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก โดยผู้สอนคนเดียว 2) การสอนบูรณาการแบบขนาน 3) การบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4) การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5) แบบโครงการ และองค์ประกอบหลักที่ 2 กระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะวิชาสู่พื้นฐานอาชีพ ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ 1) ศึกษาหลักสูตร/เอกสารประกอบหลักสูตร/ วิเคราะห์หลักสูตร 2) กำหนดการสอน/หัวข้อสาระการเรียนรู้/ออกแบบการเรียนรู้ / วิเคราะห์ผังความคิด 3) วางแผนการสอน/กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ /กำหนดเนื้อเรื่อง/เนื้อเรื่องย่อย/ ขอบเขต/เวลา 4) เขียนแผนการสอน/กำหนดกิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรม 5) ปฏิบัติการสอน 6) ประเมินผล

ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย และนำมาปรับปรุงพัฒนาการสอน

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะวิชาการสู่พื้นฐานอาชีพของโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี ประกอบด้วย มี 5 รูปแบบ จำนวน 30 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก โดยผู้สอนคนเดียว จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ 2) การสอนบูรณาการแบบขนาน จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ 3) การบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ 4) การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ 5) แบบโครงการ จำนวน 6 ตัวบ่งชี้

3. ประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะวิชาการสู่พื้นฐานอาชีพของโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี โดยรวม คิดเป็นร้อยละ 95.27 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 95.40 ในด้านความเหมาะสม อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 95.26 และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 95.15

โพสต์โดย เล็ก : [18 ก.พ. 2562 เวลา 10:30 น.]
อ่าน [991] ไอพี : 27.55.90.49
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ