ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การให้เหตุผลทางเรขาคณิตในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ในชั้นเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด ของนักเรียนชั้นประ

บทคัดย่อ

ชื่อวิทยานิพนธ์ : การให้เหตุผลทางเรขาคณิตในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ในชั้นเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ทำวิทยานิพนธ์ : นางอาภรณ์ จันเพ็ชรสี

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อาจารย์ ดร. เกษม เปรมประยูร และ

อาจารย์ ดร. สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์

ปริญญาและสาขาวิชา : ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีการศึกษาที่สำเร็จ : 2560

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการให้เหตุผลทางเรขาคณิต ในการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

2) ศึกษากระบวนการพัฒนาการให้เหตุผลทางเรขาคณิตในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้องที่ 2 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 19 คน เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย แผนจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เรื่องรูปสี่เหลี่ยม จำนวน 12 แผน แบบวัดความสามารถการให้เหตุผลทางเรขาคณิต ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน และเครื่องบันทึกวีดีทัศน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. การให้เหตุผลทางเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ก่อนจัดการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด คิดเป็นร้อยละ 31.58 อยู่ในระดับปรับปรุง โดยนักเรียนมีกระบวนการนึกภาพคิดเป็นร้อยละ18.42 กระบวนการสร้างคิดเป็นร้อยละ 63.16 และ กระบวนการให้เหตุผลคิดเป็นร้อยละ 13.16 ซึ่งกระบวนการนึกภาพและกระบวนการให้เหตุผลอยู่ในระดับปรับปรุง กระบวนการสร้างอยู่ในระดับปานกลาง นักเรียนส่วนใหญ่ ไม่ร่างรูปภาพ ไม่เขียนสัญลักษณ์ ไม่เขียนข้อความที่กำหนด สร้างรูปโดยไม่ใช้เครื่องมือทางเรขาคณิต หรือใช้เครื่องมือทางเรขาคณิตแต่รูปภาพไม่ถูกต้อง และนักเรียนไม่แสดงการให้เหตุผล หรือแสดงการ ให้เหตุผลแต่ไม่ถูกต้อง

การให้เหตุผลทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังจัดการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด คิดเป็นร้อยละ 69.01 อยู่ในระดับปานกลาง โดยนักเรียนมีกระบวนการนึกภาพคิดเป็นร้อยละ 87.72 อยู่ในระดับดีเยี่ยม กระบวนการสร้างคิดเป็นร้อยละ 65.79 อยู่ในระดับปานกลาง กระบวนการให้เหตุผลคิดเป็นร้อยละ 53.51 อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ ซึ่งนักเรียนสามารถร่างรูปภาพและสร้างรูปภาพ เขียนสัญลักษณ์ ข้อความที่กำหนด ใช้เครื่องมือทางเรขาคณิต และนำหลักการ ความรู้ มาเขียนอ้างอิง สนับสนุนในการแสดงการให้เหตุผล

2. กระบวนการพัฒนาการให้เหตุผลทางเรขาคณิตในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด มีดังนี้ 1) ขั้นการนำเสนอปัญหาปลายเปิด ครูสนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา โดยใช้คำถามกระตุ้นความสนใจ เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจและเข้าใจในตัวสถานการณ์ปัญหา 2) ขั้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง โดยครูทำหน้าที่สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป็นระยะ ใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดงแนวคิดให้เพิ่มขึ้น หลากหลาย และบันทึกแนวคิดของนักเรียน 3) ขั้นการอภิปรายทั้งชั้นเรียน ครูคัดเลือกผลงานของนักเรียนที่แสดงแนวคิดในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันมานำเสนอ และใช้คำถามกระตุ้นนักเรียนทั้งชั้นเรียน ได้ร่วมอภิปราย แสดงแนวคิดและเหตุผลในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 4) ขั้นสรุปโดยการเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปด้วยตนเอง และรวบรวมแนวคิดของนักเรียนจากการร่วมกันสนทนาอภิปราย มาสรุปเป็นความคิดรวบยอด และนักเรียนบันทึกในสมุดบันทึกของตน เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทั้ง 4 ขั้น นักเรียนได้พัฒนากระบวนการนึกภาพ กระบวนการสร้างและกระบวนการให้เหตุผล

โพสต์โดย ครูอร : [16 ก.พ. 2562 เวลา 09:28 น.]
อ่าน [939] ไอพี : 180.183.168.204
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ