ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop CS6 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใ

รายงานผลการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop CS6 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop CS6 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop CS6 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop CS6 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 70 คน โดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop CS6 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 12 หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 12 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop CS6 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 24 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดย วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพ (E1 / E2 ) วิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียน โดยการหาเฉลี่ย แลค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop CS6 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการทดสอบค่า (t-test)

สรุปผลการศึกษา

1. ผลสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop CS6 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop CS6 จำนวน 12 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เริ่มต้นกับ Photoshop CS6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักการสร้างงานกราฟิกและใช้เครื่องมือพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การแต่งและตัดภาพบางส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การปรับรูปทรงภาพด้วยวิธี Transform หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การสร้างข้อความตกแต่งภาพ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ทำงานกับเลเยอร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง เทคนิคการตกแต่งภาพในเลเยอร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การวาดภาพและรูปทรง หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ความรู้เรื่องสีและการเลือกใช้โหมดสี หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การปรับแต่งภาพ หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ตกแต่งภาพด้วยการรีทัช หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง ตกแต่งภาพด้วย และผลหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop CS6 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2 ) ของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop CS6 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 84.02/82.86 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้

2.ผลเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop CS6 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop CS6 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย นายศุภธณิศร์ น้ำคำ : [26 มิ.ย. 2561 เวลา 17:35 น.]
อ่าน [1632] ไอพี : 202.29.179.243
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ