ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง สามัคคีเภทคำฉันท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และวิจารณ

ผู้รายงาน นางจินดา ไชยสวัสดิ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

หน่วยงาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14

ปีที่รายงาน 2560

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง สามัคคีเภทคำฉันท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี โดยใช้เทคนิค CIRC ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีโดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง สามัคคีเภทคำฉันท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี โดยใช้เทคนิค CIRC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนคิดวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีโดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง สามัคคีเภทคำฉันท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี โดยใช้เทคนิค CIRCภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 42 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1) ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง สามัคคีเภทคำฉันท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี โดยใช้เทคนิค CIRC ประกอบด้วย 5 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 การพิจารณาจุดมุ่งหมายการแต่งชุดที่ 2 การพิจารณารูปแบบการประพันธ์ชุดที่ 3 การพิจาณาเนื้อหาวรรณคดีชุดที่ 4 การวิเคราะห์และประเมินค่าด้านวรรณศิลป์ชุดที่ 5 การวิเคราะห์และประเมินค่าด้านสังคม 2) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC จำนวน 5 แผน รวม 18 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านคิดวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดี เรื่อง สามัคคีเภทคำฉันท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 0.804) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง สามัคคีเภทคำฉันท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี โดยใช้เทคนิค CIRC จำนวน 15 ข้อสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ( )ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2)และค่า t – test

ผลการวิจัยพบว่า

1. ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง สามัคคีเภทคำฉันท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี โดยใช้เทคนิค CIRC มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน80.18/83.37

2. ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านคิดวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง สามัคคีเภทคำฉันท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี โดยใช้เทคนิค CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง สามัคคีเภทคำฉันท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี โดยใช้เทคนิค CIRC ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย จิน : [26 มิ.ย. 2561 เวลา 14:03 น.]
อ่าน [1129] ไอพี : 61.19.27.201
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ