ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการการจัดอาคาร สถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านขุมคำ อำเภอศรีเชียงใหม่

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการการจัดอาคาร สถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านขุมคำ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

ผู้ประเมิน นายวันเฉลิม ไชยยงค์

ปี พ.ศ. 2560

บทคัดย่อ

การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการการจัดอาคาร สถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านขุมคำ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 70 คน ใช้รูปแบบการประเมินโครงการ รูปแบบซิพพ์ (CIPP Model) เป็นการประเมินวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่างๆ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ การจัดอาคาร สถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านขุมคำ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยแบบประเมิน มี 4 ด้าน จำนวน 30 ข้อ

การประเมินโครงการการจัดอาคาร สถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านขุมคำ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย สรุปผล การประเมิน ดังนี้

1. ผลการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการการจัดอาคาร สถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านขุมคำ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก แยกเป็นรายด้าน ระดับผลการประเมินมากที่สุด คือ คือด้านกระบวนการมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ย 4.41 รองลงมาคือด้านบริบทอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ย 4.36 และด้านผลผลิตอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ย 4.26 และน้อยที่สุดคือ ด้านปัจจัยอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ย 4.15

2. ผลการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการการจัดอาคาร สถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ แยกเป็นรายด้าน ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบท ในการดำเนินโครงการ ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์ของโครงการ ความสอดคล้องกับนโยบายในระดับต่างๆ และความจำเป็นของโครงการ พบว่า โรงเรียนบ้านขุมคำ จัดทำโครงการจัดบรรยากาศ/สิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับวัฒนธรรมของโรงเรียน/ท้องถิ่น และชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการจัดบรรยากาศ/สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและครู ซึ่งเป็นการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติและเมื่อพิจารณาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.36 ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. ผลการประเมินด้านปัจจัย มีองค์ประกอบ คือ การวางแผนดำเนินโครงการ การบริหารบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่และวัสดุ อุปกรณ์ พบว่า มีชุมชน/หน่วยงาน/องค์กรอื่นให้การสนับสนุนงบประมาณ การวางแผนดำเนินโครงการ มีความชัดเจน ครูและบุคลากรมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ งบประมาณ อาคารสถานที่ และวัสดุ อุปกรณ์ มีความเหมาะสม เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ การดำเนินงานโครงการ มีองค์ประกอบ คือ มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา การวางแผนดำเนินงาน มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติและมอบหมายงานอย่างชัดเจน ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ชุมชน มีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินการ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.41 ผ่านเกณฑ์

การประเมิน โดยมีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต มีองค์ประกอบ คือ โรงเรียนมีบรรยากาศ/สิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ปลอดภัย สวยงาม เป็นระเบียบ ร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีความสุขในการเรียน ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดอาคารเรียน สถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านขุมคำ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.26 ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

สรุปได้ว่าผลการประเมินโครงการ การจัดอาคาร สถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านขุมคำ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ปีการศึกษา 2560 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

โพสต์โดย ิbosswanchalurm : [21 มิ.ย. 2561 เวลา 19:59 น.]
อ่าน [950] ไอพี : 223.206.241.234
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ