ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองจิก

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านหนองจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

ชื่อผู้ประเมิน : นายสุพะศิน อยู่ยอด

ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2559

การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองจิก ปีการศึกษา 2559 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ครูผู้สอนจำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 48 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 64 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie and Morgan

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 3 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for windows

ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองจิก ด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า อยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองจิกด้านปัจจัย พบว่า อยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองจิกด้านกระบวนการ พบว่า อยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองจิกด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

4.1 ด้านความรู้ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และได้รับการพัฒนาความรู้โดยการศึกษาด้วยตนเองมากที่สุด รองลงมาคือ การอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ที่ครูได้รับความรู้เรียงตามลำดับคือ ข้อมูลอินเทอร์เน็ต รองลงมาคือ รายการโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ สำหรับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ในระดับมากเป็นลำดับแรกคือ การรู้จักวางแผนในการดำเนินชีวิต รองลงมาคือ การใช้สติปัญญาในการทำงานและดำเนินชีวิต และการรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

4.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ครูส่วนใหญ่จัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน รองลงมาคือ บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน วิธีการจัดการเรียนรู้ พบว่า ครูส่วนใหญ่จัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง รองลงมาคือ การอภิปราย และการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ส่วนใหญ่ครูผลิตสื่อขึ้นเอง รองลงมาคือ จัดทำสื่อร่วมกับคณะครูและนักเรียน และนักเรียนจัดหาหรือผลิตมา วิธีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ พบว่า ครูส่วนใหญ่ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนรู้ รองลงมาคือ ประเมินโดยการตรวจผลงาน และแฟ้มสะสมผลงาน สำหรับคุณธรรมที่นักเรียนได้รับจากการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า นักเรียนมีคุณธรรมในระดับมากเป็นลำดับแรกคือนักเรียนมีระเบียบวินัย รองลงมาคือนักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต นักเรียนมีความสามัคคี และนักเรียนมีความเมตตากรุณา

4.3 สภาพการปฏิบัติของนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่รู้สึกละอายเมื่อทำผิด รองลงมาคือ ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เป็นประจำ และแสดงความคิดเห็นอย่าง มีเหตุผล

4.4 สภาพการปฏิบัติของครูผู้สอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ครูส่วนใหญ่รู้จักวางแผนในการดำเนินชีวิต เปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

โพสต์โดย พะศิน : [19 มิ.ย. 2561 เวลา 18:45 น.]
อ่าน [1009] ไอพี : 122.155.38.13
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ