ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์

วิจัยเรื่อง การใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์

ชื่อผู้วิจัย นางสาวรัตนา เวฬุวนารักษ์

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนศรียาภัย

ช่วงเวลาที่ทำการวิจัย ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร ปีการศึกษา 2559 จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open approach) จํานวน 4 แผน 2) เครื่องมือประเมินการวิจัย ได้แก่ แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ โดยครูผู้สอน แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้ คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจํานวน 20 ข้อ และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าสถิติพื้นฐานคือ การหาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านนักเรียน นักเรียนเกิดสภาวะความเป็นผู้นํา มีการผลัดเปลี่ยนกันเป็นหัวหน้ากลุ่ม กล้าที่จะเสนอ ความคิดของตนเองต่อกลุ่ม มีการนําเสนอผลงานที่หลากหลาย รู้จักการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ทั้ง ในขณะการทํากิจกรรมกลุ่มและขณะนําเสนอผลงานหน้าชั้น มีการจัดระบบการทํางานกลุ่มอย่างเป็นขั้นตอน บางครั้งต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนในกลุ่ม จึงทําให้เกิดการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน การปล่อยเวลาให้นักเรียนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์อย่างอิสระยาวนานมากพอ จะทําให้นักเรียนคิดได้หลากหลาย มากขึ้น การกระตุ้นให้นักเรียนอภิปรายในกลุ่มเป็นกระบวนการสําคัญที่สามารถทําให้นักเรียนพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดที่หลากหลายขึ้น 2) ด้านครูผู้สอน ครูมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการอํานวยความสะดวกโดย การเตรียมกิจกรรม เตรียมสื่อเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้การเรียนรู้ที่ดีและคงทนย่อมเกิดจากนักเรียนเอง ดังนั้นครูจะไม่แนะแนวทางในการแก้ปัญหาหรือหาคําตอบให้กับนักเรียน แต่จะกระตุ้นให้นักเรียนได้เกิด ประเด็นที่สงสัย อยากรู้นําไปสู่กระบวนการคิดที่หลากหลายเพื่อนําไปสู่คําตอบนั้น 3) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบวิธีการแบบเปิดโดยสอนร่วมกับวิธีการศึกษาชั้นเรียน เป็นรูปแบบที่มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่ช่วยทําให้นักเรียนดึงกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนออกมาได้อย่างหลากหลาย สร้างความสนใจให้กับนักเรียนทําให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น ไม่กลัวที่จะตอบคําถามเพราะไม่มี คําตอบใดผิด เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันได้ร่วมคิดค้นหาคําตอบที่หลากหลายด้วยตัวเอง นอกจากนี้ครูยังสามารถเห็นกระบวนการคิดของนักเรียนได้อย่างชัดเจนจากมุมมองของครูและผู้ สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลให้ครูผู้สอนเข้าใจกระบวนการคิดของนักเรียนและสามารถปรับปรุง กิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะกับนักเรียนในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า

1. ปัญหาปลายเปิดมีศักยภาพในการดึงกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนออกมาได้อย่างหลากหลาย สามารถนํานักเรียนไปสู่ การค้นพบสูตร กฎ หลักการทาง คณิตศาสตร์ด้วยตัวของนักเรียนเอง ผู้สอนสามารถสังเกตกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้โดยอาศัยกิจกรรมที่เป็นปัญหาปลายเปิด อีกทั้งปัญหาปลายเปิดยังส่งเสริมให้ นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านต่าง ๆ เช่น มีความเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าแสดงความคิดเห็น สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน มีทักษะในการทํางานร่วมกันกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จากเดิมร้อยละ 63.33 เป็นร้อยละ 90.00 มี ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปสูงขึ้นจากเดิมคิดเป็นร้อยละ 42.11

โพสต์โดย โพธิ์ : [11 มิ.ย. 2561 เวลา 13:07 น.]
อ่าน [1324] ไอพี : 1.179.194.201
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ