ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดประเจียก

ชื่อวิจัย การพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน

โรงเรียนวัดประเจียก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

ปีการศึกษา 2559 – 2560

ผู้วิจัย นายอุดม แก้วสะโร

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2559 – 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณภาพการพัฒนาบรรยากาศ

การเรียนรู้ 2) ศึกษาพฤติกรรมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน 3) ศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู 4) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ และ

6) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดประเจียก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 42 คน ครู จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 42 คนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน และปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 42 คน ครู จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 42 คนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีจำนวน 6 ฉบับ เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Window สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.82 - 0.90 ผลการวิจัยพบว่า

1. คุณภาพการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการใฝ่รู้ใฝ่เรียน โรงเรียนวัดประเจียก ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ก่อนการพัฒนาปีการศึกษา 2559 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และหลังการพัฒนาปีการศึกษา 2560 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2. พฤติกรรมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดประเจียก เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ตามความคิดเห็นของนักเรียน และครู หลังการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2559 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และหลังการพัฒนาในปีการศึกษา 2560 พบว่า

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนวัดประเจียก ตามความคิดเห็นของนักเรียน และครู หลังการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ปีการศึกษา 2559 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้เพิ่มเติมในปีการศึกษา 2560 พบว่า

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดประเจียก ตามความคิดเห็นของนักเรียน และครู หลังการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2559 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้เพิ่มเติมในปีการศึกษา 2560 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

5. ความพึงพอใจต่อการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หลังการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2559 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาบรรยากาศ

การเรียนรู้เพิ่มเติมในปีการศึกษา 2560 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดประเจียก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในปีการศึกษา 2558 (ก่อนการพัฒนา) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยรวม

มีคะแนนเฉลี่ย 73.56 เมื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2559

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย 77.80 มีค่าพัฒนา 4.24 และเมื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้เพิ่มเติมในปีการศึกษา 2560 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นคะแนนรวมเฉลี่ย 83.94 โดยมีค่าพัฒนา 6.14

โพสต์โดย ยา : [10 พ.ค. 2561 เวลา 09:48 น.]
อ่าน [1215] ไอพี : 203.159.229.163
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ