ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนการุ้งวิทยาคม สำ

การวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนการุ้งวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนการุ้งวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 2. เพื่อแสวงหาแนวทางในการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนการุ้งวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนการุ้งวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะสุจริตของนักเรียน โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียนห้อง 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รวม 174 คน ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียนห้อง 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 174 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนการุ้งวิทยาคม จำนวน 15 คน รวมจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 372 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าความถี่และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนการุ้งวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 พบว่า คุณลักษณะด้านการมีวินัย ด้านความซื่อสัตย์ ด้านการอยู่อย่างพอเพียง ด้านการมีจิตสาธารณะในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านทักษะกระบวนการคิดในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง

2. ผลการแสวงหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนการุ้งวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ได้แนวทางในการจัดกิจกรรม 9 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมโรงเรียน วิถีพุทธ กิจกรรมระเบียบการเดินแถว กิจกรรมธนาคารโรงเรียน กิจกรรมธนาคารความดี กิจกรรมโลกสวยด้วยมือเรา กิจกรรมตามรอยพ่ออย่างพอเพียง และกิจกรรมจิตสาธารณะ และการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และกลายเป็นความรู้ที่ตกผลึกในที่สุด ซึ่งกิจกรรมทั้ง 9 กิจกรรมนี้และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา สามารถพัฒนานักเรียนในคุณลักษณะสุจริตทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด การมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต การอยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ และยังสามารถส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาคุณลักษณะสุจริตและความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนการุ้งวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 พบว่า คุณลักษณะทุกด้านได้รับการพัฒนาขึ้น ทั้งด้านทักษะกระบวนการคิด การมีวินัย ความซื่อสัตย์ การอยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะสุจริตและความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนการุ้งวิทยาคม ด้วยรูปแบบ การจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนการุ้งวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ปรเวธฎ์ เกษมโชค : [27 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 น.]
อ่าน [1251] ไอพี : 182.53.189.182
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ