ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานประเมินโครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ความดีของโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์) สำนักการศึกษา เทศ

ชื่อเรื่อง รายงานประเมินโครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ความดีของโรงเรียนเทศบาล ๕

(วัดประชาภิรมย์) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองนราธิวาส

ผู้ประเมิน นางอมรรัตน์ คงสุวรรณ

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

รายงานประเมินในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ความดีของโรงเรียนเรียนเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองนราธิวาส ปีการศึกษา 2560 เพื่อประเมินบริบท (Context) ประเมินตัวป้อน (Input) ประเมินกระบวนการ (Process) และประเมินผล (Product) ของโครงการ และเพื่อประเมินคุณธรรมนำความรู้สู่ความดีของโรงเรียนเปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนินโครงการในด้านมารยาทไทย โรงเรียนปลอดขยะ เดินสง่าอย่าง ท.๕ ระเบียบการเดินแถว คนดีกินดีต้องมีมารยาท ล้างล้างล้าง หนูน้อยชวนออม หนูน้อยฟันสะอาดสุขภาพดี วิมานสะอาดด้วยมือเรา และสภาวัยจิ๋ว

ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ความดีของโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองนราธิวาส ปีการศึกษา 2560 ครั้งนี้ ผู้ประเมินบริบทและปัจจัยนำเข้า ได้แก่ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองนราธิวาส รวม 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 2 คน รวมทั้งหมด 5 คน ด้านกระบวนการของโครงการผู้ประเมิน ได้แก่ ครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์) ที่ได้รับมอบหมาย รวม 10 คน การประเมินผลผลิตของโครงการ ได้แก่ ครู 10 คน ผู้ปกครอง 213 คนและนักเรียน 213 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

ที่ผู้ประเมินสร้างขึ้นมาเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าที (t-test Dependent) และเกณฑ์การประเมินที่กำหนดขึ้นโดยผ่านการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินโครงการด้านบริบทของโครงการมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยของโครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ความดีมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการของโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมีจุดเด่นอยู่ที่การให้ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ไม่พบจุดด้อยและไม่มีข้อเสนอแนะ

4. ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิตของโครงการโดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน

อยู่ในระดับสูงและทุกประเด็นตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน เปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนินงานโครงการ พบว่า ทุกกิจกรรม หลังดำเนินงานโครงการมีระดับความพึงพอใจมากกว่า ก่อนดำเนินโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.001 และเมื่อแยกเป็นรายกิจกรรมหลัก ผลการประเมิน มีดังนี้

4.1 ผลการประเมินคุณธรรมนำความรู้สู่ความดีด้านมารยาทไทย หลังจากดำเนินงาน

โครงการมีความพึงพอใจ มากกว่า ก่อนดำเนินงานโครงการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

4.2 ผลการประเมินคุณธรรมนำความรู้ด้านโรงเรียนปลอดขยะ หลังจากดำเนินงาน

โครงการมีความพึงพอใจ มากกว่าก่อนดำเนินงานโครงการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

4.3 ผลการประเมินคุณธรรมนำความรู้สู่ความดีด้านเดินสง่าอย่าง ท.๕ ระเบียบ

การเดินแถว หลังจากดำเนินงานโครงการมีความพึงพอใจ มากกว่า ก่อนดำเนินงานโครงการ

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

4.4 ผลการประเมินคุณธรรมนำความรู้สู่ความดีด้านคนดีกินดีต้องมีมารยาท หลังจาก

ดำเนินงานโครงการมีความพึงพอใจ มากกว่าก่อนดำเนินงานโครงการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .001

4.5 ผลการประเมินคุณธรรมนำความรู้สู่ความดีด้านล้างล้างล้าง หลังจากดำเนินงาน

โครงการมีความพึงพอใจ มากกว่า ก่อนดำเนินงานโครงการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

4.6 ผลการประเมินคุณธรรมนำความรู้สู่ความดีด้านหนูน้อยชวนออม หลังจาก

ดำเนินงานโครงการมีความพึงพอใจ มากกว่า ก่อนดำเนินงานโครงการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .001

4.7 ผลการประเมินคุณธรรมนำความรู้สู่ความดีด้านหนูน้อยฟันสะอาดสุขภาพดี

หลังจากดำเนินงานโครงการมีความพึงพอใจ มากกว่าก่อนดำเนินงานโครงการ อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .001

4.8 ผลการประเมินคุณธรรมนำความรู้สู่ความดีด้านวิมานสะอาดด้วยมือเรา

หลังจากดำเนินงานโครงการมีความพึงพอใจ มากกว่าก่อนดำเนินงานโครงการ อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .001

4.9 ผลการประเมินคุณธรรมนำความรู้สู่ความดีด้านสภาวัยจิ๋วหลังจากดำเนินงาน

โครงการมีความพึงพอใจ มากกว่าก่อนดำเนินงานโครงการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

โพสต์โดย มร : [9 ก.พ. 2561 เวลา 12:24 น.]
อ่าน [1233] ไอพี : 49.49.213.165
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ