ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ของเด็

บทคัดย่อ

เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ชื่อผู้ศึกษา : อัจฉรา ผิวพรรณ

ปีการศึกษา : 2560

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ระหว่างการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เป็นช่วงสัปดาห์และเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 10 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ คู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จำนวน 30 กิจกรรม แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จำนวน 30 แผน และแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำแนกออกเป็น 4 ทักษะได้แก่ ทักษะการนับจำนวน ทักษะการรู้ค่า 1-10 ทักษะการเปรียบเทียบและทักษะการเรียงลำดับ จำนวน 20 ข้อ

วิธีดำเนินการศึกษามีขั้นตอน ดังนี้ทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ โดยใช้แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ดำเนินการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จนครบ 30 กิจกรรมเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ จึงทำการประเมินหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ โดยใช้แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชุดเดียวกับก่อนการจัดกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นรายทักษะได้แก่ การนับจำนวน การรู้ค่า 1-10 การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับและภาพรวม

ผลการศึกษา พบว่า

1. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ระหว่างการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 10 สัปดาห์สูงขึ้น จากการประเมินภาพรวมสัปดาห์ที่ 1-10 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย 1.70 1.80 1.92 2.05 2.12 2.32 2.45 2.62 2.75 2.92 สรุปภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 2.27 อยู่ในระดับพอใช้ เมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะพบว่า ทักษะการนับจำนวนมีคะแนนเฉลี่ย 1.80 1.90 2.00 2.20 2.30 2.50 2.60 2.80 2.90 3.00 สรุปภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 2.40 อยู่ระดับพอใช้ ทักษะการรู้ค่า 1-10 มีคะแนนเฉลี่ย 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.10 2.30 2.40 2.60 2.90 สรุปภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 2.08 อยู่ระดับพอใช้ ทักษะการเปรียบเทียบ มีคะแนนเฉลี่ย 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.50 2.60 2.80 2.90 3.00 สรุปภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 2.43 อยู่ระดับพอใช้ ทักษะการเรียงลำดับ มีคะแนนเฉลี่ย 1.60 1.70 1.90 2.00 2.00 2.20 2.30 2.50 2.60 2.80 สรุปภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 2.16 อยู่ระดับพอใช้ จะเห็นว่าระหว่างการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์แต่ละทักษะมีลักษณะของการพัฒนาเพิ่มขึ้น คงที่และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 หลังการจัดกิจกรรม สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นรายทักษะ ดังนี้ ทักษะการนับจำนวนหลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.70 มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.30 คิดเป็นร้อยละ 26.00 ทักษะการรู้ค่า 1-10 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 4.60 ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.30 มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.30 คิดเป็นร้อยละ 26.00 ทักษะ การเปรียบเทียบหลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 4.70 ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.30 มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.40 คิดเป็นร้อยละ 28.00 และทักษะการเรียงลำดับ หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 4.60 ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.59 มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.01 คิดเป็นร้อยละ 20.20 โดยภาพรวมหลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60 ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.47 คิดเป็นร้อยละ 69.40 มีคะแนนความก้าวหน้า 1.26 คิดเป็นร้อยละ 25.20 แสดงให้เห็นว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

โพสต์โดย อัจฉรา : [21 ม.ค. 2561 เวลา 14:17 น.]
อ่าน [1314] ไอพี : 119.42.96.193
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ