ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบอุปกรณ์ของนักเรียนชั้

บทคัดย่อ

เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

ประกอบอุปกรณ์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โรงเรียนวัดคลองชัน

ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวอัมพวัน ศรีหรั่งไพโรจน์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

โรงเรียนวัดคลองชัน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ปีการศึกษา : 2559

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบอุปกรณ์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบอุปกรณ์ 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระหว่างก่อนกับหลังการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบอุปกรณ์ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบอุปกรณ์

ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดคลองชัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำนวน 3 ห้อง มีนักเรียนทั้งหมด 75 คน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โรงเรียนวัดคลองชัน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 27 คน ที่ผู้รายงานได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้น ผู้รายงานได้ดำเนินการศึกษาโดยการทดลองตามรูปแบบการวิจัยแบบกลุ่มเดียวที่มีการวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน (One – Group Pretest–Posttest Design) ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive simple)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์การเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบอุปกรณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 จำนวน 32 แผน ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 20 นาที 2) แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ได้แก่ ทักษะด้านการรู้ค่าจำนวนและตัวเลข ทักษะด้านการจับคู่ ทักษะการเปรียบเทียบ และทักษะด้านการเรียงลำดับ เป็นแบบทดสอบที่มี 3 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ 20 ข้อ 3) แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์ในการสังเกตพฤติกรรมโดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 4) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบอุปกรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ การหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติอ้างอิง (t-test Dependent Samples)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบอุปกรณ์ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.58 / 88.33 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ (80/80) ที่ตั้งไว้

2. ผลการศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบอุปกรณ์ พบว่า นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะด้านการรู้ค่าจำนวนและตัวเลข ทักษะด้านการจับคู่ ทักษะด้านการเปรียบเทียบ และทักษะด้านการเรียงลำดับ นักเรียนทำแบบทดสอบได้คะแนนเพิ่มขึ้นทุกคน

3. ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบอุปกรณ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ผลการศึกษาด้านความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบอุปกรณ์ ปรากฏว่า นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย อัม : [12 ธ.ค. 2560 เวลา 14:15 น.]
อ่าน [1214] ไอพี : 183.89.88.176
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ