ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำไทย ประกอบการจัดการเรียนรู้แบ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำไทย

ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเกมการแข่งขัน (TGT) สำหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ ๖

ผู้ศึกษา นางสังวาลย์ จำปาแก้ว

ปีที่ศึกษา ๒๕๕๙

บทคัดย่อ

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำไทย

ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเกมการแข่งขัน (TGT) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำไทย ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเกมการแข่งขัน (TGT) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐๒)เพี่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียน เรื่อง ชนิดของคำไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำไทย ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเกมการแข่งขัน (TGT) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖๓)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำไทย ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเกมการแข่งขัน (TGT) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖โรงเรียนบ้านหนองสังข์ภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙จำนวน ๑๑ คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ดำเนินการโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre – test Post – test Design เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖จำนวน ๗ เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง ชนิดของคำไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖จำนวน ๑๔แผนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง ชนิดของคำไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นแบบปรนัย ๔ตัวเลือกจำนวน๓๐ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง ชนิดของคำไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๐ ข้อสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

๑. แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำไทย ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเกมการแข่งขัน (TGT)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๕.๖๗/๘๓.๙๕ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

๒. ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียน เรื่อง ชนิดของคำไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖มีค่าเท่ากับ ๐.๗๒๓๐ แสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำไทย คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๓๐

๓.ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำไทย ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเกมการแข่งขัน (TGT)มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๓ ซึ่งอยู่ในระดับมาก

จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำไทย ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเกมการแข่งขัน (TGT) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นแบบฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ๗๒.๓๐และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะอยู่ในระดับมากซึ่งสามารถนำแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง ชนิดของคำไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษาต่อไป

โพสต์โดย โอ๋ : [3 ก.ย. 2560 เวลา 11:23 น.]
อ่าน [1253] ไอพี : 223.205.239.172
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ