ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนากระบวนการดำเนินงานนิเทศภายในแบบระบบพี่เลี้ยง (Coaching and mentoring) ของโรงเรียนเทศบาลบ้านโ

ภัททิรา ชำกรม : การพัฒนากระบวนการดำเนินงานนิเทศภายในแบบระบบพี่เลี้ยง (Coaching and mentoring) ของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานนิเทศภายในแบบระบบพี่เลี้ยง (Coaching and mentoring) ของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่นและ 2) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในแบบระบบพี่เลี้ยง (Coaching and mentoring) ของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น โดยผู้วิจัยดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการวิจัย 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Document analysis) โดยใช้เครื่องมือการวิจัย คือ แบบบันทึกการวิเคราะห์เอกสาร ระยะที่ 2 พัฒนากระบวนการดำเนินงานนิเทศภายในแบบระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1กำหนดกลุ่มประชากรการวิจัย คือ ผู้บริหารและครูผู้สอน จำนวน 41 คน ขั้นตอนที่ 2 สร้างเครื่องมือวิจัยและทดลองใช้เครื่องมือกับโรงเรียนอื่นในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 1 โรงเรียน ขั้นตอนที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย จากปฏิทินการดำเนินงานวิจัยตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2560 และ ขั้นตอนที่ 4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ระยะที่ 3 ดำเนินงานนิเทศภายในแบบระบบพี่เลี้ยงตามกระบวนการที่พัฒนาเรียบร้อยแล้ว นำมาใช้จัดทำแผนดำเนินการ (Action plan) โดยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการดำเนินงานนิเทศภายในของผู้บริหารและครูผู้สอน จำนวน 41 คน ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และระยะที่ 4 ประเมินผลกระบวนการดำเนินงานนิเทศภายในแบบระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น ตามขั้นตอนการประเมินเชิงระบบ 3 ส่วน คือ ส่วนปัจจัย ส่วนกระบวนการ และส่วนผลผลิต จากผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 41 คน ผลการวิจัยพบว่า

1. กระบวนการดำเนินงานนิเทศภายในแบบระบบพี่เลี้ยง (Coaching and mentoring) ของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น มีลักษณะสำคัญ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านภาวะผู้นำ (Leadership: L) 2) ด้านแผนงาน (Plan: P) 3) ด้านปฏิบัติการ (Operate: O) และ 4) ด้านสรุปผล (Conclude: C)

2. กระบวนการดำเนินงานนิเทศภายในแบบระบบพี่เลี้ยง (Coaching and mentoring) มีการดำเนินงานในแต่ละด้านเป็นขั้นตอนตามลำดับ ดังนี้ 1) ด้านภาวะผู้นำ (Leadership: L) เป็นขั้นตอนการสร้างภาวะผู้นำ ต้องรับรู้/เรียนรู้ร่วมกัน ประกอบด้วย ผู้บริหาร และครูผู้สอน เป็นพี่เลี้ยง/โค้ช ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและสอนงาน โดย (1) กำหนดรูปแบบการนิเทศภายใน (แบบระบบพี่เลี้ยง/โค้ช) (2) กำหนดการฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจระบบพี่เลี้ยง/โค้ช และ (3) กำหนดบุคลากรทำหน้าที่นิเทศภายในแบบระบบพี่เลี้ยง/โค้ช 2) ด้านแผนงาน (Plan: P) เป็นขั้นตอนการสร้างแผนงาน ต้องเข้าใจสภาพการจัดการศึกษา ประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติ/ขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดไว้ รวมถึงข้อตกลงปฏิบัติ ให้เข้าใจเป้าหมายระหว่างพี่เลี้ยง/โค้ชกับครูผู้สอน โดย (1) กำหนดแนวทางปฏิบัติจากแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน (2) กำหนดโครงการ/กิจกรรม ให้ทุกคนมีส่วนร่วมดำเนินงาน และ (3) กำหนดการทำบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานนิเทศภายใน 3) ด้านปฏิบัติการ (Operate: O) เป็นขั้นตอนปฏิบัติการ ต้องดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ประกอบด้วย ขั้นตอปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง/บันทึกผลข้อมูลในการวิเคราะห์ โดย (1) ปฏิบัติจากแผนงานที่กำหนดไว้ และ (2) บันทึกผลการปฏิบัติในสมุดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และ 4) ด้านสรุปผล (Conclude: C) เป็นขั้นตอนสรุปผล ต้องวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงพัฒนาและนำเสนอ ประกอบด้วย การสะท้อนผลการปฏิบัติจากข้อมูลที่บันทึกไว้/การวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนานำเสนอผลงาน

3. กระบวนการดำเนินงานนิเทศภายในแบบระบบพี่เลี้ยง (Coaching and mentoring) มีผลการประเมินด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต จากการใช้แบบประเมินค่า 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ดีเยี่ยม ระดับ 3 ดี ระดับ 2 พอใช้ ระดับ 1 ปรับปรุง ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม มีค่าเฉลี่ย 3.60

โพสต์โดย pc : [27 ส.ค. 2560 เวลา 08:46 น.]
อ่าน [1675] ไอพี : 124.121.198.175
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ