ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดฝึกการเขียนสรุปความ โดยวิธีจัดกรอบมโนทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายดังนี้ 1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกการเขียนสรุปความ โดยวิธีจัดกรอบมโนทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 75/75 2)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการเขียนสรุปความก่อนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกการเขียนสรุปความ โดยวิธีจัดกรอบมโนทัศน์ และ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกการเขียนสรุปความ โดยวิธีจัดกรอบมโนทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การดำเนินการวิจัยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกการเขียนสรุปความ โดยวิธีจัดกรอบมโนทัศน์ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการสร้างชุดฝึก จากนั้นสร้างชุดฝึกจำนวน 5 ชุดฝึก ประกอบด้วยชุดฝึกที่เป็นคู่มือครูและชุดฝึกที่เป็นคู่มือนักเรียน ให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของชุดฝึกการเขียนสรุปความ โดยวิธีจัดกรอบมโนทัศน์ แล้วนำไปทดลองใช้ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใช้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จำนวน 3 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของภาษาและเวลาที่ใช้ทำกิจกรรม จากนั้นนำไปทดลองใช้ ครั้งที่ 2 กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จำนวน 9 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกการเขียนสรุปความ โดยวิธีจัดกรอบมโนทัศน์ และจากนั้นนำไปทดลองใช้ ครั้งที่ 3 กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จำนวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกการเขียนสรุปความ โดยวิธีจัดกรอบมโนทัศน์ ตามเกณฑ์ 75/75 เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยชุดฝึกการเขียนสรุปความ โดยวิธีจัดกรอบมโนทัศน์ แบบประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกการเขียนสรุปความ โดยวิธีจัดกรอบมโนทัศน์ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุปความ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและสูตรการหาประสิทธิภาพ E1/ E2 ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้ชุดฝึกการเขียนสรุปความ โดยวิธีจัดกรอบมโนทัศน์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดด่านช้าง จำนวน 30 คน แบบแผนการการทดลอง One Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย ชุดฝึกการเขียนสรุปความ โดยวิธีจัดกรอบมโนทัศน์ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุปความ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test แบบ Dependent ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกการเขียนสรุปความ โดยวิธีจัดกรอบมโนทัศน์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดด่านช้าง จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1. ชุดฝึกการเขียนสรุปความ โดยวิธีจัดกรอบมโนทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นถมประศึกษาปีที่ 4 มี 4 ส่วน คือ 1) คู่มือการเขียนสรุปความโดยวิธีจัดกรอบมโนทัศน์ มีกระบวนการในการทำแบบฝึก 3 ขั้น คือ ขั้นอ่าน ขั้นคิด และขั้นเขียน และนำมาจัดกรอบมโนทัศน์ตามแนวคิดของ โนแวค และโกวิน 5 ขั้น คือ 1)ขั้นเลือก 2)ขั้นจัดลำดับ 3)ขั้นจัดกลุ่ม 4)ขั้นจัดระบบ และ 5)ขั้นเชื่อมโยงมโนทัศน์ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบฝึกการเขียนสรุปความโดยวิธีจัดกรอบมโนทัศน์ และ 4) แบบทดสอบความสามารถในการเขียนสรุปความ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D.= 0.52) เมื่อนำไปทดลองใช้พบว่ามีประสิทธิภาพ 78.30 /77.78

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถการเขียนสรุปความก่อนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกการเขียนสรุปความ โดยวิธีจัดกรอบมโนทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นถมประศึกษาปีที่ 4 พบว่า ความสามารถการเขียนสรุปความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดฝึกการเขียนสรุปความ โดยวิธีจัดกรอบมโนทัศน์ ที่พัฒนาขึ้นโดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( = 4.22, S.D.= 0.65)

โพสต์โดย ส้ม : [21 ก.พ. 2560 เวลา 12:21 น.]
อ่าน [1202] ไอพี : 203.172.166.99
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ